akad. dr. Tine Hribar

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • fenomenologija
  • etika
  • filozofija religije

Biografija:

Akademik Tine Hribar je ena izmed najpomembnejših figur slovenske povojne filozofije, v največji meri je zaslužen za recepcijo Heideggerjeve misli na slovenskem. Bil je redni profesor za fenomenologijo in filozofijo religije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo delo sega na področja fenomenologije, etike, ontologije, filozofije znanosti, filozofije religije in literarne teorije, njegova dela se posvečajo raznolikim tematikam, ki segajo od slovenskega nacionalnega vprašanja, evropske identitete, nihilizma, svetovnega etosa, pojma svetosti, smrti in neumrljivosti, mednarodne politike itd.

Prav tako kot filozofsko raziskovalno delo, če ne še bolj, pa je pomembna tudi njegova vloga v procesih demokratizacije in slovenskega osamosvajanja Je soustvarjalec slovenske Ustave, leta 2008 mu je bil podeljene zlati red RS za zasluge predsednika Republike Slovenije, bil je član ožjega gremija za načrtovanje Pogovorov o prihodnosti Slovenije 1–10 (2003–2006) pri predsedniku Republike Slovenije dr. Janezu Drnovšku. Leta 1995 je bil izvoljen za izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti od leta 2001 pa je njen redni član.

Deloval je kot urednik mnogih revij (Tribuna, Problemi, Nova revija) ter knjižnih zbirk (Znamenja, Filozofske knjižnice pri Slovenski matici). Izdal je preko trideset samostojnih monografskih del, mnoge izmed njih so bile tudi prevedene: Človek in vera (1968); Molk besede – Beseda molka (1970); Resnica o resnici (1981); Drama hrepenenja (1983); Metoda Marxovega Kapitala (1983); Sodobna slovenska poezija (1984); Kopernikanski obrat (1984); Moč znanosti (1985); Slovenska državnost (1989); O svetem na Slovenskem (1990); Sveta igra sveta (1990); Tragična etika svetosti (1991); Uvod v etiko (1991); Teorija znanosti in organizacija raziskovanja (1991); Ontološka diferenca (1992); Fenomenologija I: Brentano, Heidegger, Husserl (1993); Pustiti biti (1994); Slovenci kot nacija: soočanja s sodobniki (1995); Fenomenologija II: Heidegger, Levinas, Lacan, Derrida (1995); Filozofija religije (2000); Evangelij po Nietzscheju (2002); Dar biti (2003); Obvladovanje sveta in svetovni etos (2003); Evroslovenstvo (2004); Globalizacija: svetovni mir in svetovni etos (2006); Fenomenološki etos (2009); Preživetje naroda: avtonomnost duha in suverenost države (2010); Ena je groza (2010); Nesmrtnost in neumrljivost I: Od šamanov do kristjanov (2016); Nesmrtnost in neumrljivost II: Krščanska posmrtna nesmrtnost (2017); Nesmrtnost in neumrljivost III: Sodobna teologija, filozofija in znanost (2019); Rusko vprašanje: Rusija, Slovenija, Evropa: 1821-2021 (2021); Slovenski razkoli in slovenska sprava: Usodni trk 'valjhunstva' in boljševizma (v soavtorstvu s Spomenko Hribar) (2021).