dr. Boštjan Šimunič

znanstveni svetnik
predstojnik inštituta
Phone: +386 5 663 77 36
https://orcid.org/0000-0003-1565-7833 https://orcid.org/0000-0003-1565-7833

Področja raziskovanja:

  • Kineziologija
  • Fiziologija skeletne mišice; Biomehanika skeletne mišice

Biografija:

Boštjan Šimunič je Univerzitetni inženir računalništva in informatike (Univerza v Ljubljani, 1999); Magister elektrotehniških znanosti (Univerza v Ljubljani, 2001); Doktor elektrotehniških znanosti (Univerza v Ljubljani, 2003) z doktorsko disertacijo »Modeliranje vzdolžnih skrčkov in prečnih deformacij skeletnih mišic na električno stimulacijo«.
Od 1. 3. 2013 je predstojnik Inštituta za Kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS. Je član Znanstvenega sveta ZRS Koper. Je avtor številnih znanstvenih del, od tega preko 50 objav v revijah s faktorjem vpliva. V zadnjih desetih letih dosega preko 700 čistih citatov.

Boštjan Šimunič je za svoje delo prejel številne nagrade:
  • Prešernovo nagrado (2000);
  • nagradi Krkinega sklada (2001 in 2003);
  • nagrado Sklada Roka Petroviča (2001) za izjemne dosežke na študijskem in športnem področju;
  • nagrado UP ZRS Glasnik znanosti (2007) za odlične znanstvene raziskovalne dosežke obetavnih raziskovalcev;
  • Inštituta za kineziološke raziskave je pod njegovim vodstvom prejel nagrado za najboljši inštitut UP ZRS (2015).