dr. Vesna Mikolič

znanstvena svetnica
Predstojnica inštituta
Phone: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

 • jezikoslovje
 • semantika
 • medkulturna pragmatika
 • literarna pragmatika

Biografija:

Vesna Mikolič je leta 1989 diplomirala iz slovenskega in italijanskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2001 je magistrirala iz slovenskega knjižnega jezika in stilistike (smer sociolingvistika) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2004 je doktorirala iz jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (doktorska disertacija Jezik kot odraz etnične ozaveščenosti v narodnostno mešanem prostoru Slovenske Istre).

Je redno zaposlena na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper (ZRS Koper), kjer je predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije. Je tudi članica Znanstvenega sveta in Komisije za izvolitve ZRS Koper ter Uredniškega sveta založbe Annales ZRS.

Takoj po diplomi je poučevala slovenski in italijanski jezik na Srednji ekonomski in družboslovni šoli v Kopru in Gimnaziji Koper (1988–1993), nato je nekaj let opravljala dela urednice na Založbi Lipa in samostojne strokovne delavke za organizacijo kulturnih prireditev pri Zvezi kulturnih organizacij v Kopru vse do zaposlitve na ZRS Koper l. 1997. Sodelovala je pri ustanavljanju Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ), kjer je vzpostavila študijski program slovenistike in bila prva predstojnica Oddelka za slovenistiko, med letoma 2004 in 2012 pa je bila dekanja fakultete. Bila je tudi članica Senata UP in Senata UP FHŠ.

S predavanji je gostovala na več tujih univerzah (Reka in Zagreb – HR, Kelowna – CAN, Bielsko Biala – PL, Tokyo – JAP, Sarajevo – BiH, Moskva – RUS, Novi Sad – Srbija, Trst, Bologna – IT, Gradec, Celovec – AT, Seattle – ZDA). Od leta 2016 redno predava tudi na Katedri za slovenski jezik in književnost Oddelka za humanistične študije Univerze v Trstu.

Vesna Mikolič je avtorica več kot 500 bibliografskih enot, od tega številnih znanstvenih člankov v indeksiranih revijah, poglavij v znanstvenih monografijah in monografij pri nacionalnih in mednarodnih znanstvenih založbah. Med drugim je avtorica naslednjih znanstvenih monografij:

 • Jezik v zrcalu kultur (Koper, Znanstvena založba Annales, 2004),
 • Ethnic Identity and Intercultural Awareness in Modern Language Teaching: Tilka Model for Ethnic Conflicts Avoidance (New York, Nova Science Publishers, 2016),
 • Govor turizma (Koper, Znanstvena založba Annales, 2015) ter
 • Izrazi moči slovenskega jezika (Koper, Znanstvena založba Annales, Ljubljana, Slovenska matica, 2020),
urednica in soavtorica Turističnega terminološkega e-slovarja TURS in Turističnega korpusa TURK ter redaktorica Bosansko-slovenskega slovarja (Sarajevo, Ljubljana). Samostojno ali v sodelovanju je zbrala in uredila več monografij in zbornikov, nazadnje Language and Culture in the Intercultural World pri Cambridge Scholars Publishing (2020). Je tudi esejistka in publicistka, svoje eseje, kolumne in komentarje objavlja v časopisih (Primorske novice, Delo) in revijah (Sodobnost, Fontana, Mladika, Dialogi, Primorska srečanja).


 • Leta 1990 je za diplomsko delo prejela študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • Med podiplomskim študijem je l. 1998 prejela enoletno štipendijo Univerze v Trstu (IT) za raziskavo Nacionalna zavest in sporazumevalna zmožnost v multikulturni družbi in
 • l. 1999 štipendijo za izpeljavo projekta Slovensko-kanadske univerzitetne povezave na Okanagan University College (Kelowna, BC, Kanada).
 • Leta 2011 je prejela nagrado Univerze na Primorskem za znanstveno odličnost.
 • Leta 2017 je prejela nagrado ZRS Koper za vrhunske znanstvene dosežke »Glasnik znanosti«.
 • Leta 2017 je bila med petimi nominiranci za najboljši esej revije Sodobnost.