dr. Dragica Čeč

višja znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 76

Področja raziskovanja:

  • zgodovina vsakdanjega življenja
  • kulturna zgodovina
  • socialna zgodovina
  • zgodovina spolov
  • pravna zgodovina
  • zgodnji novi vek

Biografija:

Dragica Čeč je diplomirala leta 2002 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2009 zaključila še doktorski študij z disertacijo Revni, berači in kriminalci na Kranjskem v 18. stoletju.

Dragica Čeč je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za zgodovinske študije ZRS Koper. Med leti 2006 in 2016 je delovala tudi kot asistentka in docentka na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične študije pri predmetih Zgodovina vsakdanjega življenja, Zgodovina spolov, Novi vek, izbrane vsebine, Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih središč Sredozemlja. Leta 2019 je bila gostujoča predavateljica na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Med leti 2011-2016 je bila članica senata UP FHŠ.

Za svoje delo je leta 2010 prejela nagrado Glasnik znanosti ZRS Koper za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev.

Podrobneje o raziskovalni dejavnosti >