dr. Mateja Sedmak

znanstvena svetnica
predstojnica inštituta
Phone: +386 5 663 77 91

Področja raziskovanja:

  • Etnične študije
  • Medkulturne študije
  • Migracije
  • Ranljive družbene skupine
  • Sociologija družine
  • Sociologija vsakdanjega življenja

Biografija:

Mateja Sedmak, doktorica socioloških znanosti, je znanstvena svetnica in vodja Inštituta za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Raziskovalno se ukvarja s področji etničnih in medkulturnih študij, migracijami, upravljanjem z večkulturnostjo in pa temami, ki sodijo na področji sociologije vsakdanjega življenja in sociologije družine. Je vodja Sekcije za medkulturne študije pri Slovenskem sociološkem društvu in med leti 2014-2017 tudi članica predsedstva SSD. Je urednica revije Annales – Series Historia et Sociologia (SI) in članica uredniških odborov Družboslovnih razprav (SI), Italian Sociological Review (IT) in Demografije (SR). Med leti 2003 in 2016 je predavala na Univerzi na Primorskem (Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za turistične študije in Kineziologija). Med leti 2000-2013 vodila Center za raziskovanje javnega mnenja na ZRS Koper. Bila je članica Senata Univerze na Primorskem (2003-2007 in 2013-2016) in Senata Fakultete za humanistične študije. Bila je članica (2004-2011) Komisije za uveljavitev vloge žensk v znanosti na Ministrstvu za izobraževanje znanost in tehnologijo. Od 2017- je predsednica Znanstvenega sveta ZRS Koper. Od 2016 tudi članica Sveta za družboslovje na ARRS in od ustanovitve leta 2020 je članica Sveta Arhiva družboslovnih podatkov ter od istega leta tudi članica Etične komisije Znanstveno-raziskovalnega središča. Svoje delo je predstavljala na znanstvenih konferencah in srečanjih v evropskih državah, kot tudi v Združenih državah Amerike, in sicer v okviru institucij, kot so University of Oxford, South bank University, Columbia University, University of Copenhagen, Univerza Bielsko-Biala, Univerza na Dunaju, Univerza v Estorilu, Univerza v Barceloni, Univerza v Beogradu, Univerza v Sarajevu ter drugih. Je vodja številnih nacionalnih in mednarodnih projektov, med katerimi velja posebej izpostaviti MiCREATE - Migrant Children and Communities in A Transforming Europe projekt, financiran v okviru Research and Inovation Grant sheme, Horizont 2020.