PREDSTAVITEV

Center za raziskovanje javnega mnenja (CRJM) raziskovalnim programom in projektom nudi podporo pri izvedbi javnomnenjskih, ciljnih in aplikativnih raziskav z uporabo različnih kvantitativnih (telefonsko, terensko, spletno, poštno anketiranje) in kvalitativnih (fokusne skupine, intervjuji indr.) raziskovalnih metod. S tem omogoča pridobivanje, za raziskovalce nujnih, aktualnih empiričnih podatkov, tudi na velikih in reprezentativnih vzorcih. S pomočjo različnih statističnih programov, kot je npr. SPSS pa tudi drugih metod analize kvalitativnih podatkov, raziskovalcem nudimo podporo pri analizi, interpretiranju in ovrednotenju podatkov.

Vodja: dr. Maja Zadel

E-naslov: crjm@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 98

SODELAVCI

Center za raziskovanje javnega mnenja

dr. Zadel Maja

znanstvena sodelavka
Vodja centra
Phone: +386 5 663 77 94
Center za raziskovanje javnega mnenja

Dežan Lucija

asistentka
mlada raziskovalka
Phone: +386 5 663 77 00
Center za raziskovanje javnega mnenja

dr. Gornik Barbara

znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 14
Center za raziskovanje javnega mnenja

Končan Sandra

asistentka
Phone: +386 5 663 77 00
Center za raziskovanje javnega mnenja

dr. Lenarčič Blaž

višji znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 663 77 00
Center za raziskovanje javnega mnenja

mag. Medarić Zorana

višja strokovno-raziskovalna asistentka
Phone: +386 5 663 77 98
Center za raziskovanje javnega mnenja

dr. Perković Ksenija

asistentka z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 00
Center za raziskovanje javnega mnenja

dr. Sedmak Mateja

znanstvena svetnica
Phone: +386 5 663 77 14
Center za raziskovanje javnega mnenja

Zupanc Matej

asistent
Phone: +386 5 663 77 97

PROJEKTI

Zaposljivost diplomantov Fakultete za dizajn

Zaposljivost diplomantov Fakultete za dizajn

Vrsta sodelovanja: tržni project

Naročnik: Fakulteta za dizajn

Trajanje projekta ali aktivnosti: majoktober 2022

 

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Raziskava o zaposljivosti diplomantov Fakultete za dizajn.

Biodiverziteta v Sloveniji

Biodiverziteta v Sloveniji

Vrsta sodelovanja: tržni project

Naročnik: Nacionalni inštitut za biologijo

Trajanje projekta ali aktivnosti: marec–junij 2022

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Raziskava o poznavanju biodiverzitete je bila narejena v okviru projekta Life Naturaviva. Namen raziskave je bil ugotoviti, koliko je biodiverziteta med prebivalci in prebivalkami Slovenije poznana in cenjena.

Življenje starejših krajanov v Občini Ankaran

Življenje starejših krajanov v Občini Ankaran

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Občina Ankaran

Trajanje projekta ali aktivnosti: oktober 2018 – februar 2019

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Prilagojenost prostora in storitev za starejše ljudi v njihovih domačih bivalnih okoljih

Prilagojenost prostora in storitev za starejše ljudi v njihovih domačih bivalnih okoljih v Sloveniji

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Urbanistični inštitut Slovenije

Trajanje projekta ali aktivnosti: december 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Lokalne volitve MOK

Telefonska raziskava o lokalnih volitvah v Mestni občini Koper

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Mestna občina Koper

Trajanje projekta ali aktivnosti: oktober – november 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Telefonska raziskava o lokalnih volitvah za potrebe Mestne občine Koper.

Kompetence, znanja in veščine za referenčne poklice v sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije

Napovedi potreb po ključnih kompetencah, znanjih in veščinah za referenčne poklice v sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje

Trajanje projekta ali aktivnosti: junij – oktober 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Lokalne volitve

Lokalne volitve

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Občina Piran

Trajanje projekta ali aktivnosti: september 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Raziskava o lokalnih volitvah za potrebe Občine Piran.

Zaposljivost diplomantov Fakultete za dizajn

Zaposljivost diplomantov Fakultete za dizajn

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Fakulteta za dizajn

Trajanje projekta ali aktivnosti: april – junij 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Raziskava o zaposljivosti diplomantov Fakultete za dizajn.

Merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom

Merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Trajanje projekta ali aktivnosti: november 2017 – junij 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Javnomnenjska raziskava / merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom. Rezultati raziskav so dostopni na spletnih straneh sodišča TUKAJ.

STORITVE

CRJM uporabnikom nudi izvedbo javnomnenjskih, ciljnih in aplikativnih raziskav z uporabo različnih kvantitativnih (telefonsko, terensko, spletno, poštno anketiranje) in kvalitativnih (fokusne skupine, intervjuji indr.) raziskovalnih metod. S pomočjo statističnih programov, kot je npr. SPSS pa tudi drugih metod analize kvalitativnih podatkov, uporabnikom nudimo podporo pri analizi, interpretiranju in ovrednotenju podatkov.

Vse storitve vključujejo vsaj pripravo vprašalnikov v sodelovanju z naročnikom, testiranje vprašalnikov, vzorčenje, izvedbo raziskave, interpretacijo ter izdelavo končnega poročila.

Storitve obračunavamo v skladu z veljavnim cenikom Centra za raziskovanje javnega mnenja ZRS Koper.


CENIK