Področja raziskovanja:

  • Evro-kitajski stiki
  • Medkulturna filozofija
  • Azijske študije
  • Neevropske zbirke

Biografija:

Helena Motoh je l. 2001 diplomirala iz filozofije in sinologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je na Oddelku za filozofijo doktorirala l. 2006 z doktorsko nalogo z naslovom »Recepcija idej kitajske filozofije v evropski novoveški filozofiji 18. stoletja«.

Zaposlena je kot višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za filozofske in religijske študije ZRS Koper in kot docentka na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Na ZRS Koper vodi Center za azijske študije ZRS Koper. Je članica Sveta za znanost in tehnologijo pri Vladi RS.

V preteklem obdobju je bila pedagoško aktivna na Oddelku za filozofijo, Oddelku za antropologijo in Oddelku za uporabno jezikoslovje na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem ter kot gostujoča predavateljica več let sodelovala s Filozofsko fakulteto Univerze v Zagrebu in Filozofsko fakulteto Univerze Juraja Dobrile v Pulju.

Izsledke raziskovalnega dela je objavila v tujih in slovenskih revijah in pri znanstvenih založbah v obliki 4 znanstvenih monografij, 25 znanstvenih člankov in 12 poglavij v monografijah, 4 objavljenih prispevkov na znanstvenih konferencah in 19 objavljenih povzetkov, poleg tega pa je svoje raziskovalno delo predstavila tudi v obliki medijskih predstavitev. Je soavtorica spletne strani VAZ – Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji in baze podatkov vzhodnoazijskih predmetov v slovenskih zbirkah.

Leta 2009 je prejela nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem. Leta 2020 je s projektno skupino prejela nagrado Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju.

Raziskovanje:

Raziskovalno je aktivna v okviru programske skupine Azijski jeziki in kulture (P6-0243, od 2014) in nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih, mdr. je oz. je bila raziskovalka pri projektu Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo (2018―2021, J7-9429); Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih (2017―2020, J6-8258); Konfucijanska prenova in teoretske osnove kitajske modernizacije (2014―2017) in Med politiko in etiko: K novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja (2013―2016, J6-5565).

Je glavna urednica znanstvene revije Poligrafi in članica uredniškega odbora znanstvene založbe /*cf. Kot ustanovitvena članica je tudi članica odbora Evropske zveze za kitajsko filozofijo (EACP) in članica Evropske zveze za kitajske študije (EACP), Evropske zveze za azijsko umetnost in arheologijo (EAAA), Slovenskega filozofskega društva in Društva za primerjalno religiologijo.