PREDSTAVITEV

Center za azijske študije pri ZRS Koper je bil ustanovljen z namenom, da bi postal središče za sodelovanje z akademskimi inštitucijami in programi v državah Azije. Ponuja regionalno platformo za raziskovanje, mreženje in izobraževanje. Raziskovalcem pomaga pri delu z ustanovami v Aziji, hkrati pa sodeluje tudi z raziskovalci, ki se pri svojem delu srečujejo s tematikami, povezanimi z Azijo, ter jim pomaga pri vzpostavljanju primernih povezav in okolij za svoje raziskovalno delo. Poleg tega Center sodeluje pri promociji raziskovalnih rezultatov, organizaciji dogodkov in pripravi izobraževalnih in promocijskih publikacij.

 

Vodja: dr. Helena Motoh, višja znanstvena sodelavka

E-naslov: csk@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00

SODELAVKE

Center za azijske študije

Motoh Helena

višja znanstvena sodelavka
vodja enote
Phone: +386 5 663 77 00
Center za azijske študije

Čok Tina

znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 00