PRESENTATION

The laboratory of the Institute for Kinesiology Research supports research activities as well as professional work of the Mediterranean Health Centre, and since 2015 it accredited also services for the FIFA Medical Centre of Excellence.

The laboratory is located at Arena Bonifika’s sport centre in Koper, and additionally includes a mobile unit to cover services outside the laboratory. The laboratory covers top quality research and diagnostics, equipment for monitoring human biomechanics, physiological responses, biochemistry, cognitive responses, sport performance tests, etc. It offers services to all classes and ages within the populations, from children, athletes, to elderly and patients of any kind. The Institute for Kinesiology Research developed and validated rehabilitation programmes, sport training programmes, exercise for elderly, and various prevention programmes.

 

Head: Uroš Marušič, PhD, Research Associate

 

Contact person: Matej Kleva
E-mail: matej.kleva@zrs-kp.si

STAFF

Laboratory of the Institute for Kinesiology Research

Uroš Marušič PhD

Research Associate
Head of Laboratory
Phone: +386 5 663 77 36
Laboratory of the Institute for Kinesiology Research

Matej Kleva

Professional Associate
Phone: +386 5 663 77 00

RESEARCH EQUIPMENT

Oprema za izvajanje fizioloških in biokemijskih meritev

Analizator laktata v krvi – lactate SCOUT

Centrifuga

Fotometer

Sistem za obremenitvena testiranja srčno-žilnega in dihalnega sistema – SCHILLER CS-200, COSMED K4b2

Tehnične specifikacije:

Sistem za zajem porabe kisika, EKG in respiratornih funkcij SCHILLER CS-200 (stacionarni) in COSMED K4b2 (prenosni).

Sistem za obremenitvena testiranja je sestavljen iz dveh delov, in sicer računalnika s pripadajočo programsko in strojno opremo ter cikloergometra Monark in tekalnega ergometra Zebris. Sistem Schiller in Cosmed omogočata spremljanje dihalnih funkcij (spirometrija), porabe kisika med naporom (VO2) in delovanja srčne mišice (EKG).

Telemetrični sistem za merjenje srčne frekvence – HOSAND

Tehnične specifikacije:

32 merilnikov srčnega utripa, čas delovanja na eno 3V baterijo je cca. 700h; sprejemna antena; sinhronizacijski vmesnik; programska oprema za obdelavo in prikaz podatkov.

Telemetrični sistem za merjenje srčne frekvence HOSAND TM200 je sistem, ki omogoča hkratno spremljanje srčnih frekvenc 32 oseb na razdalji do 200m. Prav zaradi tega, je na primer še posebej uporaben za spremljanje frekvenc srčnih utripov pri kolektivnih športih (nogomet, košarka, rokomet, …). Pričujoči sistem merjene podatke posreduje v realnem času, s tem pa je možno vadbo individualno prilagajati.

Oprema za izvajanje neurofizoloških in biomehanskih meritev

Dinamometri za merjenje moči in silovitosti mišičnega krčenja – WISE TECHNOLOGIES, S2P, JAMAR

Tehnične specifikacije:

Opornice WT in S2P so izdelane iz kakovostnih mehanskih senzorjev, ki omogočajo merjenje statičnih sil/navorov v naslednjih sklepih: gleženj, koleno, kolk, komolec, rama, zapestje. Vsebuje merilne celice za vse populacije merjencev.

Sistem nam omogoča izvedbo širokega spektra meritev moči in največje silovitosti mišic v različnih kotih v sklepu, mišičnega ravnovesja, koordinacije, kinestezije, izometričnega utrujanja mišic, mehanskega odziva mišic na električni dražljaj za ugotavljanje kontraktilnih lastnosti mišic in nivoja mišične aktivacije.

Dinamometer za stisk pesti JAMAR pa omogoča merjenje silovitosti mišic rok.

Merilnik kontraktilnih lastnosti skeletnih mišic (tenziomiograf) – TMG

Tehnične specifikacije:

Digitalni-optični senzor, stojalo za senzor, električni stimulator, elektrode, programska oprema.

Tenziomiografija je metoda za ugotavljanje kontraktilnih značilnosti mišic. S pomočjo te metode lahko sklepamo o stanju in vrsti mišičnih vlaken v mišici, lateralno in funkcionalno simetričnost mišic, indeks utrujenosti mišic itd. Na podlagi teh informacij pa se lahko optimizira trenažne procese, preprečuje poškodbe ali optimizira rehabilitacijo. Merilni sistem je plod slovenskega razvoja in ponuja edinstvenost diagnostičnih informacij na svetu.

Merilniki količine in intenzivnosti gibanja (pospeškometri) – ACTIGRAPH

Merilnik pospeška je majhna elektronska naprava, ki se jo pritrdi na bok ali roko in zazna gibanje telesa.

Tehnične specifikacije:

15 pospeškometrov, avtonomija 14 dni, lahka teža.

Merilnik količine in intenzivnosti gibanja Actigraph je v svetu pomembno orodje pri spremljanju telesne aktivnosti otrok in odraslih, saj jih uporablja že preko 45 držav, ter številne univerze in raziskovalne organizacije. Ti merilniki omogočajo spremljanje sunkov v treh ravninah. Samostojno delovanje je omogočeno do 7 dni. Vsi podatki so shranjeni na pomnilniški enoti, ki se nahaja v samem merilniku in se po zaključenem merjenju prenesejo na računalniško enoto.

Nevrofiziološki in biomehanski sklop za spremljanje mišične aktivacije – NORAXON TeleMyo 2400 G2

Tehnične specifikacije:

Sistem NORAXON je 8-kanalni telemetrični sistem za merjenje električne aktivnosti mišic (EMG) z 2x 2D goniometrom, 1x 3D merilnikom pospeška, 2x digitalnim stikalom in programsko opremo NORAXON MyoResearch XP Clinical Application.

Omogoča brezžično spremljanje nevroloških in biomehanskih značilnosti človekovega gibanja. Uporaba je preprosta na vseh populacijah. Rezultat meritve nam poda informacije o med-mišični koordinaciji in velikosti aktivacije mišic med gibanjem. Omogoča tudi vadbo s stalno povratno informacijo o kakovosti in ustreznosti mišične aktivacije (biofeedback), tako v laboratorijskem okolju kot tudi na terenu, saj je sistem v celoti prenosljiv.

Optični sistem za merjenje časovno-prostorskih parametrov gibanja – OPTOGAIT

Tehnične specifikacije:

OptoGait je optični sistem, ki deluje v območju infrardečih (vidnih) frekvenc s 96 LED oddajniki na eni in 96 LED sprejemniki na drugi strani s frekvenco zajemanja 1000 Hz in prostorsko resolucijo 1,041 cm. Ob prekinitvi komunikacije med oddajniki in sprejemniki med hojo, tekom, skoki ipd. zazna časovni potek gibanja in položaj, kjer se merjenec nahaja. Sistem je povezan in sinhroniziran z dvema kamerama, ki gibanje snemata s frekvenco do 50 Hz. Postaviti ga je možno prosto na tla ali na tekalni ergometer.

Omogoča zajem časovno-prostorskih parametrov gibanja v realnem času za gibanja kot so hoja, tek in različne vrste skokov ter izdelavo enostavnih poročil o simetričnosti gibanja.

Sistem fotocelic in kontaktne preproge – NEWTEST

Tehnične specifikacije:

Kontaktna preproga dimenzij 950 x 840 x 4 mm z možnostjo zaznavanja višine skoka od 30 mm do 1200 mm, natančnost 1 mm; fotocelice, največji razmak med enotama 2 m, natančnost 1 ms.

Sistem je povsem prenosen in tako uporaben tudi zunaj laboratorija. Omogoča merjenje višine skoka na kontaktni preprogi in merjenje hitrosti teka s pomočjo postavitve fotocelic.

Sistem za kinematično in kinetično analize človekovega gibanja – CONTEMPLAS, ZEBRIS, AMTI

Tehnične specifikacije:

CONTEMPLAS visokofrekvenčni kameri – omogočata zajem posnetkov s frekvenco do 400 Hz ter sistem za osvetlitev prostora.

ZEBRIS tekalni ergometer – do hitrosti 25 km/h in 24% naklona, obojesmerni, s 65 cm širokim in 170 cm dolgim tekalnim poljem. Tekalno polje je pokrito z 10240 senzorji pritiska, ki omogočajo 120 Hz opazovanje razporeditve pritiska na stopala.

Sistema omogočata časovno-prostorsko in kinematično analizo telesne drže, hoje, teka v različnih obuvalih in z različnim fokusom. Programska oprema omogoča krmiljenje vseh naprav v tem modulu, kot tudi povezljivost z napravami nevrofiziološkega modula. Sistem je delno prenosljiv tudi v situacijska okolja.

AMTI 3D tenziometrična (pritiskovna) plošča – dimenzije 600x600x121,7 mm, frekvenca zajema od 50 do 1200 Hz z 12-bitno resolucijo.

Omogoča analizo dinamike hoje, teka, skokov in poskokov (moč, višina, potek sile v času, sunek sile, pospeški, …) za spremljanje odrivne (eksplozivne) moči, analizo statičnega in dinamičnega ravnotežja (center pritiska na podlago, frekvenca nihanja, …), analizo koraka in računanje kinetičnih parametrov (sklepne reakcijske sile, neto mišični navori, …) s pomočjo inverzne dinamike. Sistem je prenosljiv v različna situacijska okolja.

Oprema za merjenje osnovnih telesnih značilnosti

Komplet za merjenje antropometrije

Sistem za analiziranje telesne sestave – MALTRON BF-906

Bioimpedanca je fizikalna metoda prevajanja šibkega električnega toka skozi človeško telo, ki nosi informacijo o njegovi sestavi. Z visoko zanesljivostjo dobimo podatke o odstotku maščevja, mišične mase, kostne mase, vode itd. Meritev je popolnoma neboleča in poteka v ležečem položaju, da se voda enakomerno porazdeli po telesu. Štiri elektrode pritrdimo na točno določena mesta telesa in po 30 sekundah meritve odčitamo rezultate.

Oprema za merjenje okoljskih pogojev

Sistem za analizo okoljskih parametrov – METREL MI6201 MULTINORM

Sistem METREL omogoča merjenje temperature zraka, hitrosti pretoka zraka, relativne vlažnosti, osvetljenosti, svetlosti in za analizo hrupa.

Merilne funkcije:

 • temperatura zraka
 • hitrost pretoka zraka/multipoint/izračuni masnega pretoka
 • relativna vlažnost/temperatura rosišča
 • merilnik in analizator osvetljenosti
 • merilnik in analizator hrupa
 • merjenje svetlosti
 • kontrasta
 • globus-termometer
 • kontaktno merjenje temperature s termočlenom
 • toplotno udobje PMV in PPD (mera za toplotno udobje po standardu SIST EN ISO 7730)
 • mera za velike toplotne obremenitve WBGT

Kontaktna oseba: Matej Kleva
E-naslov: matej.kleva@zrs-kp.si

ACTIVITIES