PREDSTAVITEV

Laboratorij nudi infrastrukturno podporo predvsem raziskovalnemu delu Inštituta za kineziološke raziskave. Z bogato in sodobno merilno opremo daje izhodišče za nadaljnji razvoj v smeri edinstvenega diagnostičnega centra na Primorskem, namenjenega različnim ciljnim skupinam, od otrok do starostnikov, športnikom in rekreativcem kot tudi splošni, žal, vse manj aktivni populaciji.
Laboratorij IKARUS ima svoje prostore na Cesta Zore Perello-Godina 3 (1. nadstropje v Areni Bonifika) v Kopru. Pohvali se lahko z vrhunsko raziskovalno in diagnostično opremo za spremljanje biomehanskih in fizioloških odzivov človeka ter meritev okoljskih pogojev, ki omogoča izvajanje najsodobnejših raziskav na področju kineziologije in na tej osnovi doseganje izjemnih znanstvenih objav. Skupaj z mobilno enoto omogoča tudi izvedbo diagnostičnih meritev na trgu. Laboratorijska oprema je bila nakupljena s pomočjo sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter v okviru drugih nacionalnih in mednarodnih projektov in jo nenehno nadgrajujemo.

Vodja: dr. Uroš Marušič

Kontaktna oseba: Matej Kleva
E-mail: matej.kleva@zrs-kp.si

SODELAVCI

Laboratorij IKARUS

dr. Marušič Uroš

višji znanstveni sodelavec
vodja laboratorija
Phone: +386 5 663 77 36
Laboratorij IKARUS

Kleva Matej

Področni svetovalec I
Phone: +386 5 663 77 00

RAZISKOVALNA OPREMA VEČJE VREDNOSTI

Oprema za izvajanje fizioloških in biokemijskih meritev

Analizator laktata v krvi – lactate SCOUT

Centrifuga

Fotometer

Sistem za obremenitvena testiranja srčno-žilnega in dihalnega sistema – SCHILLER CS-200, COSMED K4b2

Tehnične specifikacije:

Sistem za zajem porabe kisika, EKG in respiratornih funkcij SCHILLER CS-200 (stacionarni) in COSMED K4b2 (prenosni).

Sistem za obremenitvena testiranja je sestavljen iz dveh delov, in sicer računalnika s pripadajočo programsko in strojno opremo ter cikloergometra Monark in tekalnega ergometra Zebris. Sistem Schiller in Cosmed omogočata spremljanje dihalnih funkcij (spirometrija), porabe kisika med naporom (VO2) in delovanja srčne mišice (EKG).

Telemetrični sistem za merjenje srčne frekvence – HOSAND

Tehnične specifikacije:

32 merilnikov srčnega utripa, čas delovanja na eno 3V baterijo je cca. 700h; sprejemna antena; sinhronizacijski vmesnik; programska oprema za obdelavo in prikaz podatkov.

Telemetrični sistem za merjenje srčne frekvence HOSAND TM200 je sistem, ki omogoča hkratno spremljanje srčnih frekvenc 32 oseb na razdalji do 200m. Prav zaradi tega, je na primer še posebej uporaben za spremljanje frekvenc srčnih utripov pri kolektivnih športih (nogomet, košarka, rokomet, …). Pričujoči sistem merjene podatke posreduje v realnem času, s tem pa je možno vadbo individualno prilagajati.

Oprema za izvajanje neurofizoloških in biomehanskih meritev

Dinamometri za merjenje moči in silovitosti mišičnega krčenja – WISE TECHNOLOGIES, S2P, JAMAR

Tehnične specifikacije:

Opornice WT in S2P so izdelane iz kakovostnih mehanskih senzorjev, ki omogočajo merjenje statičnih sil/navorov v naslednjih sklepih: gleženj, koleno, kolk, komolec, rama, zapestje. Vsebuje merilne celice za vse populacije merjencev.

Sistem nam omogoča izvedbo širokega spektra meritev moči in največje silovitosti mišic v različnih kotih v sklepu, mišičnega ravnovesja, koordinacije, kinestezije, izometričnega utrujanja mišic, mehanskega odziva mišic na električni dražljaj za ugotavljanje kontraktilnih lastnosti mišic in nivoja mišične aktivacije.

Dinamometer za stisk pesti JAMAR pa omogoča merjenje silovitosti mišic rok.

Merilnik kontraktilnih lastnosti skeletnih mišic (tenziomiograf) – TMG

Tehnične specifikacije:

Digitalni-optični senzor, stojalo za senzor, električni stimulator, elektrode, programska oprema.

Tenziomiografija je metoda za ugotavljanje kontraktilnih značilnosti mišic. S pomočjo te metode lahko sklepamo o stanju in vrsti mišičnih vlaken v mišici, lateralno in funkcionalno simetričnost mišic, indeks utrujenosti mišic itd. Na podlagi teh informacij pa se lahko optimizira trenažne procese, preprečuje poškodbe ali optimizira rehabilitacijo. Merilni sistem je plod slovenskega razvoja in ponuja edinstvenost diagnostičnih informacij na svetu.

Merilniki količine in intenzivnosti gibanja (pospeškometri) – ACTIGRAPH

Merilnik pospeška je majhna elektronska naprava, ki se jo pritrdi na bok ali roko in zazna gibanje telesa.

Tehnične specifikacije:

15 pospeškometrov, avtonomija 14 dni, lahka teža.

Merilnik količine in intenzivnosti gibanja Actigraph je v svetu pomembno orodje pri spremljanju telesne aktivnosti otrok in odraslih, saj jih uporablja že preko 45 držav, ter številne univerze in raziskovalne organizacije. Ti merilniki omogočajo spremljanje sunkov v treh ravninah. Samostojno delovanje je omogočeno do 7 dni. Vsi podatki so shranjeni na pomnilniški enoti, ki se nahaja v samem merilniku in se po zaključenem merjenju prenesejo na računalniško enoto.

Nevrofiziološki in biomehanski sklop za spremljanje mišične aktivacije – NORAXON TeleMyo 2400 G2

Tehnične specifikacije:

Sistem NORAXON je 8-kanalni telemetrični sistem za merjenje električne aktivnosti mišic (EMG) z 2x 2D goniometrom, 1x 3D merilnikom pospeška, 2x digitalnim stikalom in programsko opremo NORAXON MyoResearch XP Clinical Application.

Omogoča brezžično spremljanje nevroloških in biomehanskih značilnosti človekovega gibanja. Uporaba je preprosta na vseh populacijah. Rezultat meritve nam poda informacije o med-mišični koordinaciji in velikosti aktivacije mišic med gibanjem. Omogoča tudi vadbo s stalno povratno informacijo o kakovosti in ustreznosti mišične aktivacije (biofeedback), tako v laboratorijskem okolju kot tudi na terenu, saj je sistem v celoti prenosljiv.

Optični sistem za merjenje časovno-prostorskih parametrov gibanja – OPTOGAIT

Tehnične specifikacije:

OptoGait je optični sistem, ki deluje v območju infrardečih (vidnih) frekvenc s 96 LED oddajniki na eni in 96 LED sprejemniki na drugi strani s frekvenco zajemanja 1000 Hz in prostorsko resolucijo 1,041 cm. Ob prekinitvi komunikacije med oddajniki in sprejemniki med hojo, tekom, skoki ipd. zazna časovni potek gibanja in položaj, kjer se merjenec nahaja. Sistem je povezan in sinhroniziran z dvema kamerama, ki gibanje snemata s frekvenco do 50 Hz. Postaviti ga je možno prosto na tla ali na tekalni ergometer.

Omogoča zajem časovno-prostorskih parametrov gibanja v realnem času za gibanja kot so hoja, tek in različne vrste skokov ter izdelavo enostavnih poročil o simetričnosti gibanja.

Sistem fotocelic in kontaktne preproge – NEWTEST

Tehnične specifikacije:

Kontaktna preproga dimenzij 950 x 840 x 4 mm z možnostjo zaznavanja višine skoka od 30 mm do 1200 mm, natančnost 1 mm; fotocelice, največji razmak med enotama 2 m, natančnost 1 ms.

Sistem je povsem prenosen in tako uporaben tudi zunaj laboratorija. Omogoča merjenje višine skoka na kontaktni preprogi in merjenje hitrosti teka s pomočjo postavitve fotocelic.

Sistem za kinematično in kinetično analize človekovega gibanja – CONTEMPLAS, ZEBRIS, AMTI

Tehnične specifikacije:

CONTEMPLAS visokofrekvenčni kameri – omogočata zajem posnetkov s frekvenco do 400 Hz ter sistem za osvetlitev prostora.

ZEBRIS tekalni ergometer – do hitrosti 25 km/h in 24% naklona, obojesmerni, s 65 cm širokim in 170 cm dolgim tekalnim poljem. Tekalno polje je pokrito z 10240 senzorji pritiska, ki omogočajo 120 Hz opazovanje razporeditve pritiska na stopala.

Sistema omogočata časovno-prostorsko in kinematično analizo telesne drže, hoje, teka v različnih obuvalih in z različnim fokusom. Programska oprema omogoča krmiljenje vseh naprav v tem modulu, kot tudi povezljivost z napravami nevrofiziološkega modula. Sistem je delno prenosljiv tudi v situacijska okolja.

AMTI 3D tenziometrična (pritiskovna) plošča – dimenzije 600x600x121,7 mm, frekvenca zajema od 50 do 1200 Hz z 12-bitno resolucijo.

Omogoča analizo dinamike hoje, teka, skokov in poskokov (moč, višina, potek sile v času, sunek sile, pospeški, …) za spremljanje odrivne (eksplozivne) moči, analizo statičnega in dinamičnega ravnotežja (center pritiska na podlago, frekvenca nihanja, …), analizo koraka in računanje kinetičnih parametrov (sklepne reakcijske sile, neto mišični navori, …) s pomočjo inverzne dinamike. Sistem je prenosljiv v različna situacijska okolja.

Oprema za merjenje osnovnih telesnih značilnosti

Komplet za merjenje antropometrije

Sistem za analiziranje telesne sestave – MALTRON BF-906

Bioimpedanca je fizikalna metoda prevajanja šibkega električnega toka skozi človeško telo, ki nosi informacijo o njegovi sestavi. Z visoko zanesljivostjo dobimo podatke o odstotku maščevja, mišične mase, kostne mase, vode itd. Meritev je popolnoma neboleča in poteka v ležečem položaju, da se voda enakomerno porazdeli po telesu. Štiri elektrode pritrdimo na točno določena mesta telesa in po 30 sekundah meritve odčitamo rezultate.

Oprema za merjenje okoljskih pogojev

Sistem za analizo okoljskih parametrov – METREL MI6201 MULTINORM

Sistem METREL omogoča merjenje temperature zraka, hitrosti pretoka zraka, relativne vlažnosti, osvetljenosti, svetlosti in za analizo hrupa.

Merilne funkcije:

 • temperatura zraka
 • hitrost pretoka zraka/multipoint/izračuni masnega pretoka
 • relativna vlažnost/temperatura rosišča
 • merilnik in analizator osvetljenosti
 • merilnik in analizator hrupa
 • merjenje svetlosti
 • kontrasta
 • globus-termometer
 • kontaktno merjenje temperature s termočlenom
 • toplotno udobje PMV in PPD (mera za toplotno udobje po standardu SIST EN ISO 7730)
 • mera za velike toplotne obremenitve WBGT

Kontaktna oseba: Matej Kleva
E-naslov: matej.kleva@zrs-kp.si

STORITVE

FIZIOLOŠKE MERITVE IN OBREMENITVENI TESTI

Fiziološke meritve in obremenitveni testi zajemajo merjenje športnikovih funkcionalnih sposobnosti v simulaciji tekmovalnih pogojev. Meritve se izvajajo v laboratoriju, nekatera (telemetrična, intenzivnost gibanja) pa tudi v tekmovalnih pogojih na terenu. Informacija, ki jo pridobi športnik preko tovrstnih meritev sovpada s splošno pripravljenostjo kot tudi z adaptirano pripravljenostjo v pogojih zmanjšanega parcialnega pritiska kisika – hipoksija.
Zap. št.: Storitev:

Razred:

1.

EKG v mirovanju

/

2.

Merjenje maksimalne porabe kisika (normoksija) z EKG

/

3.

Merjenje maksimalne porabe kisika (hipoksija) z EKG

/

4.

Merjenje maksimalne vzdržljivosti (trial v normoksiji) z EKG

/

5.

Merjenje maksimalne vzdržljivosti (trial v hipoksiji) z EKG

/

6.

Merjenje ekonomičnosti teka

/

7.

Večstopenjski laktatni test – laboratorij (kolo, tek, veslanje)

/

8.

Večstopenjski laktatni test – teren (kolo, tek, veslanje)

/

9.

Conconi test – laboratorij

/

10.

Conconi test – teren

B

11.

Test Wingate

/

12.

Telemetrična meritev srčne frekvence

A

13.

Test BEEP

A

14.

Merjenje količine gibalne/športne aktivnosti (5 dni)

B

15.

Testiranje vzdržljivosti hrbtnih mišic

B

16.

Testiranje vzdržljivosti vratnih mišic

B

17.

Testiranje vzdržljivosti trebušnih mišic

B

18.

Testiranje vzdržljivosti stranskih trebušnih mišic

B

19.

Spirometrija – mala (FVC)

/

20.

Spirometrija – velika (FVC, indeks FEV/PEF1, MVV)

/

BIOMEHANSKE MERITVE

Biomehanske meritve so potrebne za ugotavljanje antropometričnih telesnih značilnosti in kako se le-te odražajo v koordinaciji gibanja. Efektivnost športnika je v veliki meri odvisna od ustrezne tehnike izvedbe elementa športa ob zagotovitvi osnovnih parametrov moči, hitrosti in eksplozivne moči.
Zap. št.: Storitev:

Razred:

1. Priprava in snemanje za video analize

/

2. 2D kinematična analiza – osnovno

/

3. 2D kinematična analiza – specialno

/

2. Video analiza tehnike gibanja – osnovna

/

5. Video analiza tehnike gibanja – specialna

/

6. Merjenje hitrosti teka (fotocelice)

B

7. Merjenje največje moči

B

8. Merjenje eksplozivne (odrivne) moči

B

9. Merjenje eksplozivne (odrivne) moči – bilateralno

B

10. Merjenje nivoja mišične aktivacije

/

11. Testiranje gibljivosti spodnjega dela telesa

B

12. Testiranje gibljivosti zgornjega dela telesa

B

13. Testiranje drže telesa – statično

/

14. Testiranje drže telesa – dinamično

/

15. Merjenje ravnotežja

B

16. Merjenje lokalnega mišičnega utrujanja

/

17. Večkanalna meritev mišične aktivnosti (elektromiografija)

/

18. Testiranje togosti ahilove tetive

/

MERITVE MIŠIČNIH LASTNOSTI

Meritve mišičnih lastnosti – Skeletne mišice predstavljajo aktivni del lokomotornega aparata vsakega človeka. Pri športnikih so še posebej pomembne, predvsem iz stališča hitrosti krčenja in vzdržljivosti. Meritve tega sklopa so namenjena ugotavljanju hitrosti krčenja posameznih mišic, ki se izberejo glede na vrsto športa. Nadalje je možno ugotavljati tudi mišično odpornost na utrujanje kot tudi efektiven položaj telesa glede na kote sklepov.
Zap. št.: Storitev:

Razred:

1. Indikatorska meritev TMG – do 5 mišičnih parov

B

2. Bazična meritev TMG – 6 in več mišičnih parov

B

3. Določitev optimalnih kotov sklepov za doseganje največje moči

B

4. Merjenje kontraktilnih lastnosti mišice – Skrček

/

BIOKEMIJSKE MERITVE

Biokemijske meritve so izrednega pomena za ugotavljanje težav, ki se lahko pojavljajo v procesu treninga in tekmovanj. Namenjena so temeljitemu pregledu krvi in za uravnavanje telesne sestave.
Zap. št.: Storitev:

Razred:

1.

Analiza krvi (hemogram in železo)

B

2.

Dodatno biokemija

/

3.

Dodatno hormoni

/

4.

Dodatno lipidni status

/

5.

Dodatno laktati

/

6.

Merjenje telesne sestave (bioimpedanca leže)

/

7.

Merjenje telesne sestave (bioimpedanca stoje)

/

GIBALNI (MOTORIČNI) IN FUNKCIONALNI TESTI, ANTROPOMETRIJA

Zap. št.: Storitev:

Razred:

1.

Mala baterija gibalnih testov (4-8 testov)

B

2.

Srednja baterija gibalnih testov (9-14 testov)

B

3.

Velika baterija gibalnih testov (15 testov in več )

B

4.

Analiza funkcionalnosti gibanja (FMS)

/

5.

Antropometrija – mala

/

6.

Antropometrija – velika

/

IZDELAVA IN ANALIZA PROGRAMOV

Zap. št.: Storitev:

Razred:

1.

Izdelava individualnega programa / enoten program za skupino – mezocikel

/

2.

Izdelava individualnega programa / enoten program za skupino – eno vadbeno obdobje

/

3.

Izdelava celoletnega individualnega programa / enoten program za skupino

/

4.

Izdelava jedilnika s 3 meritvami telesne sestave

B

5.

Izdelava programa za optimizacijo gibanja, demonstracija in 3 analize gibanja

B

6.

Izdelava rehabilitacijskega programa, demonstracija in 3 meritve zdravstvenega stanja

B

7.

Izdelava programa pridobivanja mišične mase, demonstracija, 3 meritve telesne sestave in moči

B

8.

Izdelava programa vzdržljivosti s 3 meritvami vzdržljivosti

B

9.

Izdelava programa za razvoj eksplozivne moči z demonstracijo in 3 meritve eksplozivne moči

B

10.

Analiza programa treninga/vadbe – mezocikel

/

11.

Analiza programa treninga/vadbe – eno vadbeno obdobje

/

KOORDINACIJSKO LOGISTIČNA DELA, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE

Zap. št.:

Storitev:

1.

Pot (1 km)

2.

Svetovanje (1 ura)

3.

Svetovanje ortopeda (1 ura)

4.

Svetovanje hematologa (1 ura)

5.

Specialistično svetovanje kardiologa (1 ura)

6.

Specialistično svetovanje fizioterapevta (1 ura)

7.

Prehransko svetovanje z anamnezo

8.

Prehransko svetovanje z anamnezo in tedenskim jedilnikom

9.

Prehransko svetovanje z anamnezo, mesečnim jedilnikom in 3 meritvami telesne sestave

10.

Priprava strokovnega/znanstvenega gradiva (1 avtorska pola)

11.

Izvedba predavanja (45 minut)

12.

Demonstracija / usposabljanje (1 ura)

13.

Priprava meritev (1 ura)

14.

Vnos in obdelava podatkov (1 ura)

15.

Izposoja prenosne merilne opreme A (npr. Beep test, fotocelice, telemetrijski sistem za merjenje frekvence srca, tenziometrijska plošča, TMG sistem, FMS sistem, bioimpedanca, EMG sistem, …) na dan na komplet

16.

Izposoja prenosne merilne opreme B (npr. merilnik frekvence srčnega utripa, pospeškometer, …) na dan, na kos

17.

Benchmarking (1 ura)

18.

Kognitivni intervju (1 ura)

19.

Mali psihodiagnostični pregled

20.

Srednji psihodiagnostični pregled

21.

Kompleksni psihodiagnostični pregled

22.

Osnovni tečaj psihologije športa za športnike (5 ur)

23.

Tečaj psihologije športa za trenerje

24.

Sociometrija

**višina kilometrine se obračuna skladno z veljavno zakonodajo na tovrstnem področju odvisno od naročnika storitev.

V cenah navedenih v ceniku storitev laboratorija IKARUS je vključena tudi interpretacija rezultatov meritev.

Pri storitvah razvrščenih v razrede, se pri tistih razreda A v primeru pet ali več preiskovancev obračuna 50 % popust. Pri storitvah razreda B se v primeru treh ali več preiskovancev obračuna 20 % popust.

Po dogovoru obstaja pri vseh storitvah možnost količinskega popusta.

V primeru celovite podpore, oziroma daljšega časovnega sodelovanja se izvajanje storitev uredi s pogodbo o sodelovanju.

Cenik storitev laboratorija IKARUS

CENIK LABORATORIJA IKARUS

Sedež Laboratorija IKARUS:

Mediteranski center zdravja

Arena Bonifika

Cesta Zore Perello – Godina 3

SI – 6000 Koper

Slovenija

Kontaktne informacije:

Vodja: dr. Rado Pišot, znanstveni svetnik

Kontaktna oseba: Matej Kleva
E-naslov: mcz@zrs-kp.si
Tel.: +386 40 873 779 (Matej)

V cenah navedenih v ceniku storitev laboratorija IKARUS je vključena tudi interpretacija rezultatov meritev.

Pri storitvah razvrščenih v razrede, se pri tistih razreda A v primeru pet ali več preiskovancev obračuna 50 % popust. Pri storitvah razreda B se v primeru treh ali več preiskovancev obračuna 20 % popust.

Po dogovoru obstaja pri vseh storitvah možnost količinskega popusta.

V primeru celovite podpore, oziroma daljšega časovnega sodelovanja se izvajanje storitev uredi s pogodbo o sodelovanju.

FIZIOLOŠKE MERITVE IN OBREMENITVENI TESTI

A.) FIZIOLOŠKE MERITVE IN OBREMENITVENI TESTI zajemajo merjenje športnikovih funkcionalnih sposobnosti v simulaciji tekmovalnih pogojev. Meritve se izvajajo v laboratoriju, nekatera (telemetrična, intenzivnost gibanja) pa tudi v tekmovalnih pogojih na terenu. Informacija, ki jo pridobi športnik preko tovrstnih meritev sovpada s splošno pripravljenostjo kot tudi z adaptirano pripravljenostjo v pogojih zmanjšanega parcialnega pritiska kisika – hipoksija.
Zap. št.: Storitev:  Cena brez DDV: Razred:
1. EKG v mirovanju 30,00 /
2. Merjenje maksimalne porabe kisika (normoksija) z EKG 125,00 /
3. Merjenje maksimalne porabe kisika (hipoksija) z EKG 159,00 /
4. Merjenje maksimalne vzdržljivosti (trial v normoksiji) z EKG 172,00 /
5. Merjenje maksimalne vzdržljivosti (trial v hipoksiji) z EKG 215,00 /
6. Merjenje ekonomičnosti teka 80,00 /
7. Večstopenjski laktatni test – laboratorij (kolo, tek, veslanje) 135,00 /
8. Večstopenjski laktatni test – teren (kolo, tek, veslanje) 220,00 /
9. Conconi test – laboratorij 90,00 /
10. Conconi test – teren 120,00 B
11. Test Wingate 95,00 /
12. Telemetrična meritev srčne frekvence 115,00 A
13. Test BEEP 63,00 A
14. Merjenje količine gibalne/športne aktivnosti (5 dni) 86,00 B
15. Testiranje vzdržljivosti hrbtnih mišic 26,00 B
16. Testiranje vzdržljivosti vratnih mišic 26,00 B
17. Testiranje vzdržljivosti trebušnih mišic 26,00 B
18. Testiranje vzdržljivosti stranskih trebušnih mišic 39,00 B
19. Spirometrija – mala (FVC) 13,00 /
20. Spirometrija – velika (FVC, indeks FEV/PEF1, MVV) 20,00 /

BIOMEHANSKE MERITVE

B.) BIOMEHANSKE MERITVE so potrebne za ugotavljanje antropometričnih telesnih značilnosti in kako se le-te odražajo v koordinaciji gibanja. Efektivnost športnika je v veliki meri odvisna od ustrezne tehnike izvedbe elementa športa ob zagotovitvi osnovnih parametrov moči, hitrosti in eksplozivne moči.
Zap. št.: Storitev: Cena brez DDV: Razred:
1. Priprava in snemanje za video analize 164,00 /
2. 2D kinematična analiza – osnovno 120,00 /
3. 2D kinematična analiza – specialno 300,00 /
4. Video analiza tehnike gibanja – osnovna 35,00 /
5. Video analiza tehnike gibanja – specialna 120,00 /
6. Kinematična analiza ramenskega sklepa in lopatice 40,00 B
7. Merjenje hitrosti teka (fotocelice) 77,00 B
8. Merjenje največje moči 40,00 B
9. Merjenje eksplozivne (odrivne) moči 40,00 B
10. Merjenje eksplozivne (odrivne) moči – bilateralno 77,00 B
11. Merjenje nivoja mišične aktivacije 48,00 /
12. Izokinetična in ekscentrična jakost 80,00 B
13. Testiranje gibljivosti spodnjega dela telesa 14,00 B
14. Testiranje gibljivosti zgornjega dela telesa 24,00 B
15. Testiranje gibljivosti telesa z elektronskim goniometrom 40,00 /
16. Testiranje drže, stabilnosti in mobilnosti hrbtenice 40,00 /
17. Merjenje ravnotežja 35,00 B
18. Merjenje lokalnega mišičnega utrujanja 97,00 /
19. Večkanalna meritev mišične aktivnosti (elektromiografija) 188,00 /
20. Testiranje togosti ahilove tetive 52,00 /

MERITVE MIŠIČNIH LASTNOSTI

C.) MERITVE MIŠIČNIH LASTNOSTI – Skeletne mišice predstavljajo aktivni del lokomotornega aparata vsakega človeka. Pri športnikih so še posebej pomembne, predvsem iz stališča hitrosti krčenja in vzdržljivosti. Meritve tega sklopa so namenjena ugotavljanju hitrosti krčenja posameznih mišic, ki se izberejo glede na vrsto športa. Nadalje je možno ugotavljati tudi mišično odpornost na utrujanje kot tudi efektiven položaj telesa glede na kote sklepov.
Zap. št.: Storitev: Cena brez DDV: Razred:
1. Indikatorska meritev TMG – do 5 mišičnih parov 60,00 B
2. Bazična meritev TMG – 6 in več mišičnih parov 80,00 B
3. Določitev optimalnih kotov sklepov za doseganje največje moči 150,00 B
4. Merjenje kontraktilnih lastnosti mišice – Skrček 45,00 /
5. Določitev optimalne cone treninga moči 60,00 /

BIOKEMIJSKE MERITVE

D.) BIOKEMIJSKE MERITVE so izrednega pomena za ugotavljanje težav, ki se lahko pojavljajo v procesu treninga in tekmovanj. Namenjena so temeljitemu pregledu krvi in za uravnavanje telesne sestave.
Zap. št.: Storitev: Cena brez DDV: Razred:
1. Analiza krvi (hemogram in železo) 50,00 B
2. Dodatno biokemija 44,00 /
3. Dodatno hormoni 86,00 /
4. Dodatno lipidni status 19,00 /
5. Dodatno laktati 5,00 /
6. Merjenje telesne sestave (bioimpedanca leže) 20,00 /
7. Merjenje telesne sestave (bioimpedanca stoje) 10,00 /
8. DXA – analiza kostne gostote 40,98 /

GIBALNI (MOTORIČNI) IN FUNKCIONALNI TESTI, ANTROPOMETRIJA

E.) GIBALNI (MOTORIČNI) IN FUNKCIONALNI TESTI, ANTROPOMETRIJA
Zap. št.: Storitev: Cena brez DDV: Razred:
1. Mala baterija gibalnih testov (4-8 testov) 35,00 B
2. Srednja baterija gibalnih testov (9-14 testov) 45,00 B
3. Velika baterija gibalnih testov (15 testov in več ) 50,00 B
4. Analiza funkcionalnosti gibanja (FMS) 70,00 B
5. Antropometrija – mala 8,00 /
6. Antropometrija – velika 13,00 /

IZDELAVA IN ANALIZA PROGRAMOV

F.) IZDELAVA IN ANALIZA PROGRAMOV
Zap. št.: Storitev: Cena brez DDV: Razred:
1. Izdelava individualnega programa / enoten program za skupino – mezocikel 395,00 /
2. Izdelava individualnega programa / enoten program za skupino – eno vadbeno obdobje 459,00 /
3. Izdelava celoletnega individualnega programa / enoten program za skupino 500,00 /
4. Izdelava jedilnika s 3 meritvami telesne sestave 310,00 B
5. Izdelava programa za optimizacijo gibanja, demonstracija in 3 analize gibanja 600,00 B
6. Izdelava rehabilitacijskega programa, demonstracija in 3 meritve zdravstvenega stanja 640,00 B
7. Izdelava programa pridobivanja mišične mase, demonstracija, 3 meritve telesne sestave in moči 360,00 B
8. Izdelava programa vzdržljivosti s 3 meritvami vzdržljivosti 430,00 B
9. Izdelava programa za razvoj eksplozivne moči z demonstracijo in 3 meritve eksplozivne moči 460,00 B
10. Analiza programa treninga/vadbe – mezocikel 160,00 /
11. Analiza programa treninga/vadbe – eno vadbeno obdobje 290,00 /

AKREDITIRANE STORITVE IN POSEBNI PAKETI MERITEV TER VADBE

G.) AKREDITIRANE STORITVE IN POSEBNI PAKETI MERITEV TER VADBE
Zap. št.: Storitev: Cena brez DDV: Razred:
1. Mala kineziološka obravnava 200,00 /
2. Srednja kineziološka obravnava 400,00 /
3. Velika kineziološka obravnava 600,00 /
4. Fizioterapevtski pregled 55,00 /
5. Mala fizioterapevtska obravnava (4 obiski po 45 min) 200,00 /
6. Srednja fizioterapevtska obravnava (6 obiskov po 45 min) 300,00 /
7. Velika fizioterapevtska obravnava (8 obiskov po 45 min) 400,00 /
8. Izdelava programa pozne rehabilitacije 150,00 /
9. Pozna rehabilitacija (12 obiskov po 60 min) 295,00 /
10. Delna masaža telesa 30,00 /
11. Celotna masaža telesa 50,00 /
12. Kinesiotaping 15,00 /
13. Paket mladi športnik – za posameznika (enkratne meritve) 90,00 B
14. Paket mladi športnik – za posameznika (dvakratne meritve) 160,0 B
15. Paket mladi športnik – za posameznika (trikratne meritve) 230,00 B
16. Paket sedeči poklic – za posameznika (enkratna meritev) 90,00 B
17. Paket predoperativna vadba – zasebni pristop (1 oseba) 295,00 /
18. Paket predoperativna vadba – polzasebni pristop (2 osebi) 393,40 /
19. Paket predoperativna vadba – polzasebni pristop (3 osebe) 491,80 /
20. Post covid vadba – zasebni pristop (1 oseba) 295,00 /
21. Post covid vadba – polzasebni pristop (2 osebi) 393,40 /

KOORDINACIJSKO LOGISTIČNA DELA, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE

H.) KOORDINACIJSKO LOGISTIČNA DELA, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE
Zap. št.: Storitev: Cena brez DDV:
1. Pot (1 km) **
2. Svetovanje (1 ura) 50,00
3. Svetovanje ortopeda (1 ura) 60,00
4. Svetovanje hematologa (1 ura) 60,00
5. Specialistično svetovanje kardiologa (1 ura) 72,00
6. Specialistično svetovanje fizioterapevta (1 ura) 70,00
7. Prehransko svetovanje z anamnezo 50,00
8. Prehransko svetovanje z anamnezo in tedenskim jedilnikom 190,00
9. Prehransko svetovanje z anamnezo, mesečnim jedilnikom in 3 meritvami telesne sestave 500,00
10. Priprava strokovnega/znanstvenega gradiva (1 avtorska pola) 70,00
11. Izvedba predavanja (45 minut) 50,00
12. Demonstracija / usposabljanje (1 ura) 50,00
13. Priprava meritev (1 ura) 50,00
14. Vnos in obdelava podatkov (1 ura) 7,00
15. Izposoja prenosne merilne opreme A (npr. Beep test, fotocelice, telemetrijski sistem za merjenje frekvence srca, tenziometrijska plošča, TMG sistem, FMS sistem, bioimpedanca, EMG sistem, …) na dan na komplet 70,00
16. Izposoja prenosne merilne opreme B (npr. merilnik frekvence srčnega utripa, pospeškometer, …) na dan, na kos 10,00
17. Benchmarking (1 ura) 60,00
18. Kognitivni intervju (1 ura) 50,00
19. Mali psihodiagnostični pregled 34,70
20. Srednji psihodiagnostični pregled 54,74
21. Kompleksni psihodiagnostični pregled 121,41
22. Osnovni tečaj psihologije športa za športnike (5 ur) 39,00 / osebo
23. Tečaj psihologije športa za trenerje 74,88 / osebo
24. Sociometrija 67,23

**višina kilometrine se obračuna skladno z veljavno zakonodajo na tovrstnem področju odvisno od naročnika storitev.