Uprava ZRS Koper povezuje strokovno in administrativno delo ZRS Koper, pod vodstvom direktorja, pomočnikov direktorja in vodje uprave.

Služba za pravne in kadrovske zadeve

Vodja: Tina Korenika, univ. dipl. prav.
E-naslov: Tina.Korenika@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 93


Martina Žerak, dipl. ekon.
E-naslov: Martina.Zerak@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 84


Martina Lovrečič, dipl. ekon.
E-naslov: Martina.Lovrecic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 17


Služba za stike z javnostjo

Nika Štravs
E-naslov: Nika.Stravs@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 81

Služba za finance in kontroling

Vodja: mag. Polona Matekovič
E-naslov: Polona.Matekovic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 25


Irena Tozan, mag. prof. andr.
E-naslov: Irena.Tozan@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 01


Služba za nacionalne projekte

Patricia Kompara, univ. dipl. inž. prom.
E-naslov: Patricia.Kompara@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 08


Služba za splošne zadeve

Vodja:Nika Štravs
E-naslov: Nika.Stravs@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 81


Kolman Bilka
E-naslov: Bilka.Kolman@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00


Pirker Anita
E-naslov: Anita.Pirker@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00


Massimiliano Martini
E-naslov: Massimiliano.Martini@zrs-kp.si
Tel.: +386 41 472 766

Nabavna služba

VodjaTina Korenika, univ. dipl. prav.
E-naslov: Tina.Korenika@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 93


Alenka Kocjančič, dipl. ekon. spec.
E-naslov: Alenka.Kocjancic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 26


Maša Kezunović
E-naslov: Masa.Kezunovic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 03


Služba za informatiko

Robert De Lucia
E-naslov: Robert.Delucia@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 77


Adis Šećić
E-naslov: Adis.Secic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 77