Seznam nagrajenk in nagrajencev

2021

Akad. prof. dr. Jože PIRJEVEC – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev

Dr. Barbara GORNIK in dr. Irina Moira CAVAIONGlasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalk

Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke raziskovalnih skupin

2019

Dr. Gašper MITHANS – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

Inštitut za družboslovne študije ZRS Koper – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke raziskovalnih skupin

Barbara PANDEV – Priznanje ZRS Koper strokovnim delavkam za prispevek k uspešnemu delovanju ZRS Koper

dr. Milena BUČAR MIKLAVČIČ – ČASTNA PLAKETA ZRS Koper

2017

Dr. Egon PELIKAN – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev

Dr. Vesna MIKOLIČ – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalk

Dr. Katja KOREN – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalk

2015

Dr. Borut KLABJAN – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev

Dr. Uroš MARUŠIČ – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

Inštitut za kineziološke raziskave UP ZRS – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke raziskovalnih skupin

Angelo HLAJ – ČASTNA PLAKETA UP ZRS za pomemben prispevek k razvoju slovenskega oljkarstva in k uveljavitvi UP ZRS v domačem in mednarodnem znanstveno-raziskovalnem prostoru.

Patricia KOMPARAPriznanje UP ZRS strokovnim delavkam za prispevek k uspešnemu delovanju UP ZRS

2013

Dr. Lenart ŠKOF – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev

Dr. Jernej JAKŠE – ČASTNA PLAKETA UP ZRS za posamezne vrhunske znanstvene in raziskovalne dosežke, ki so predstavljali pomemben prispevek k uveljavitvi UP ZRS v domačem in mednarodnem znanstveno-raziskovalnem prostoru

2011

Dr. Lucija ČOKGlasnik znanosti za življenjsko delo

Dr. Urška ŽELEZNIK – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

Dr. Blaž LENARČIČ – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

2010

Dr. Anton GOSAR – Glasnik znanosti za življenjsko delo

Dr. Dragica ČEČ – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

2009

Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper– Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke raziskovalnih skupin

Dr. Goran FILIPI – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev

2008

Dr. Elena VARLJEN BUŽAN – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

Inštitut za zgodovinske študije UP ZRS – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke raziskovalnih skupin

2007

Dr. Boštjan ŠIMUNIČ – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

Dr. Rada COSSUTTA – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev

2006

Dr. Dunja BANDELJ MAVSAR – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

Ddr. Mitja GUŠTIN – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev

2005

Dr. Gorazd BAJC – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

Dr. Rado PIŠOT – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev

2004

Dr. Milan BUFON – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke

2003

Dr. Egon PELIKAN – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke

2002

Dr. Mateja SEDMAK – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke