Kakovostno raziskovanje lokalno, nacionalno in mednarodno

Od leta 1994 smo osrednja znanstveno-raziskovalna ustanova jugozahodne Slovenije

21

NACIONALNIH PROJEKTOV V TEKU

188

ZAKLJUČENIH NACIONALNIH PROJEKTOV

17

MEDNARODNIH PROJEKTOV V TEKU

122

ZAKLJUČENIH MEDNARODNIH PROJEKTOV

Naše poslanstvo

Svojo dejavnost ZRS Koper razvija v konkretnih projektih sodelovanja z domačim kot tudi mednarodnim akademskim in znanstvenoraziskovalnim prostorom ter v interakciji z neposrednimi uporabniki znanja in s širšo družbo. Ob izrazito interdisciplinarnem delovanju, ki se kaže kot preplet humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved, so znanstvenoraziskovalne aktivnosti na ZRS Koper usmerjene na proučevanje specifičnih tematik življenja in dela posameznikov in družbe v specifičnem okolju Sredozemlja, zgornjejadranskega območja ter srednjeevropskega prostora.
photo

Raziskovalni programi

ZRS Koper je nosilec petih raziskovalnih programov in partnerska organizacija v dveh raziskovalnih programih
Preberi več
photo

Infrastrukturni program

Pomembne del aktivnosti ZRS Koper je infrastrukturni program, ki ga izvajamo v osmih organizacijskih enotah.
Preberi več
photo

Raziskovalni projekti ARIS

ZRS Koper trenutno nastopa kot nosilna ali partnerska organizacija v enaindvajsetih nacionalnih projektih.
Preberi več
photo

Mednarodni projekti

ZRS Koper sodeluje v sedemnajstih mednarodnih projektih.
Preberi več
photo

Drugi projekti

ZRS Koper raziskovalno sodeluje s številnimi javnimi zavodi, inštituti, društvi in gospodarskimi družbami ter nudi ključno infrastrukturno in raziskovalno podporo delu nekaterih vladnih služb v okviru ministrstev in agencij.
Preberi več