PREDSTAVITEV

Mediteranski center zdravja, ki ima svoj sedež na naslovu Pristaniška ulica 45 v Kopru, je bil ustanovljen konec leta 2017 z namenom prenosa znanja Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper med končne uporabnike. Prostori centra so namenjeni vsesplošni podpori zdravja temelječ na svetovno priznanemu znaku odličnosti – mediteranskemu življenjskemu slogu.

Zastavljene cilje in tako postati edinstveni diagnostični center na Primorskem in širše, bomo dosegali s funkcionalno diagnostiko, razvojem in načrtovanju sodobnih in celostnih programov vadbe in rehabilitacije po meri posameznikov, z zagotavljanjem varnega vračanja po poškodbah ter načrtovanjem zdravega delovnega mesta.

Zaupani akreditaciji in poslanstvi FIFA medicinskega centra odličnosti (Medical Centre of Excellence) ter Olimpijskega referenčnega športnomedicinskega centra pa predstavljata pomembno podporo športu v lokalnem okolju in širše.

Vodja: dr. Rado Pišot, znanstveni svetnik

Kontaktna oseba: Matej Kleva
E-naslov: mcz@zrs-kp.si
Tel.: +386 40 873 779 (Matej)

Mediteranski center zdravja

dr. Pišot Rado

znanstveni svetnik
vodja centra
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski center zdravja

Kleva Matej

univ. dipl. kineziolog
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski center zdravja

dr. Marušič Uroš

višji znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 663 77 36
Mediteranski center zdravja

dr. Meulenberg Cécil

asistent z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski center zdravja

dr. Pišot Saša

znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 31
Mediteranski center zdravja

dr. Šimunič Boštjan

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 36
Mediteranski center zdravja

Urbanc Jure

Področni svetovalec III
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski center zdravja

dr. Zubac Damir

znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 663 77 00

Cenik Mediteranskega centra zdravja

Sedež Mediteranskega centra zdravja:

Pristaniška ulica 45

SI – 6000 Koper

Slovenija

Kontaktne informacije:

Vodja: dr. Rado Pišot, znanstveni svetnik

Kontaktna oseba: Matej Kleva
E-naslov: mcz@zrs-kp.si
Tel.: +386 40 873 779 (Matej)

V cenah navedenih v ceniku storitev Mediteranskega centra zdravja je vključena tudi interpretacija rezultatov meritev.

Pri storitvah razvrščenih v razrede, se pri tistih razreda A v primeru pet ali več preiskovancev obračuna 50 % popust. Pri storitvah razreda B se v primeru treh ali več preiskovancev obračuna 20 % popust.

Po dogovoru obstaja pri vseh storitvah možnost količinskega popusta.

V primeru celovite podpore, oziroma daljšega časovnega sodelovanja se izvajanje storitev uredi s pogodbo o sodelovanju.

FIZIOLOŠKE MERITVE IN OBREMENITVENI TESTI

A.) FIZIOLOŠKE MERITVE IN OBREMENITVENI TESTI zajemajo merjenje športnikovih funkcionalnih sposobnosti v simulaciji tekmovalnih pogojev. Meritve se izvajajo v laboratoriju, nekatera (telemetrična, intenzivnost gibanja) pa tudi v tekmovalnih pogojih na terenu. Informacija, ki jo pridobi športnik preko tovrstnih meritev sovpada s splošno pripravljenostjo kot tudi z adaptirano pripravljenostjo v pogojih zmanjšanega parcialnega pritiska kisika – hipoksija.

Zap. št.:

Storitev: Cena brez DDV: Razred:

1.

EKG v mirovanju

30,00

/

2.

Merjenje maksimalne porabe kisika (normoksija) z EKG

125,00

/

3.

Merjenje maksimalne porabe kisika (hipoksija) z EKG

159,00

/

4.

Merjenje maksimalne vzdržljivosti (trial v normoksiji) z EKG

172,00

/

5.

Merjenje maksimalne vzdržljivosti (trial v hipoksiji) z EKG

215,00

/

6.

Merjenje ekonomičnosti teka

80,00

/

7.

Večstopenjski laktatni test – laboratorij (kolo, tek, veslanje)

135,00

/

8.

Večstopenjski laktatni test – teren (kolo, tek, veslanje)

220,00

/

9.

Conconi test – laboratorij

90,00

/

10.

Conconi test – teren

120,00

B

11.

Test Wingate

95,00

/

12.

Telemetrična meritev srčne frekvence

115,00

A

13.

Test BEEP

63,00

A

14.

Merjenje količine gibalne/športne aktivnosti (5 dni)

86,00

B

15.

Testiranje vzdržljivosti hrbtnih mišic

26,00

B

16.

Testiranje vzdržljivosti vratnih mišic

26,00

B

17.

Testiranje vzdržljivosti trebušnih mišic

26,00

B

18.

Testiranje vzdržljivosti stranskih trebušnih mišic

39,00

B

19.

Spirometrija – mala (FVC)

13,00

/

20.

Spirometrija – velika (FVC, indeks FEV/PEF1, MVV)

18,00

/

BIOMEHANSKE MERITVE

B.) BIOMEHANSKE MERITVE so potrebne za ugotavljanje antropometričnih telesnih značilnosti in kako se le-te odražajo v koordinaciji gibanja. Efektivnost športnika je v veliki meri odvisna od ustrezne tehnike izvedbe elementa športa ob zagotovitvi osnovnih parametrov moči, hitrosti in eksplozivne moči.

Zap. št.:

Storitev: Cena brez DDV: Razred:

1.

Priprava in snemanje za video analize

164,00

/

2.

2D kinematična analiza – osnovno

120,00

/

3.

2D kinematična analiza – specialno

300,00

/

4.

Video analiza tehnike gibanja – osnovna

35,00

/

5.

Video analiza tehnike gibanja – specialna

120,00

/

6.

Merjenje hitrosti teka (fotocelice)

77,00

B

7.

Merjenje največje moči

40,00

B

8.

Merjenje eksplozivne (odrivne) moči

40,00

B

9.

Merjenje eksplozivne (odrivne) moči – bilateralno

77,00

B

10.

Merjenje nivoja mišične aktivacije

48,00

/

11.

Testiranje gibljivosti spodnjega dela telesa

14,00

B

12.

Testiranje gibljivosti zgornjega dela telesa

24,00

B

13.

Testiranje drže telesa – statično

39,00

/

14.

Testiranje drže telesa – dinamično

49,00

/

15.

Merjenje ravnotežja

35,00

B

16.

Merjenje lokalnega mišičnega utrujanja

97,00

/

17.

Večkanalna meritev mišične aktivnosti (elektromiografija)

188,00

/

18.

Testiranje togosti ahilove tetive

52,00

/

MERITVE MIŠIČNIH LASTNOSTI

C.) MERITVE MIŠIČNIH LASTNOSTI – Skeletne mišice predstavljajo aktivni del lokomotornega aparata vsakega človeka. Pri športnikih so še posebej pomembne, predvsem iz stališča hitrosti krčenja in vzdržljivosti. Meritve tega sklopa so namenjena ugotavljanju hitrosti krčenja posameznih mišic, ki se izberejo glede na vrsto športa. Nadalje je možno ugotavljati tudi mišično odpornost na utrujanje kot tudi efektiven položaj telesa glede na kote sklepov.

Zap. št.:

Storitev:

Cena brez DDV:

Razred:

1.

Indikatorska meritev TMG – do 5 mišičnih parov

60,00

B

2.

Bazična meritev TMG – 6 in več mišičnih parov

80,00

B

3.

Določitev optimalnih kotov sklepov za doseganje največje moči

150,00

B

4.

Merjenje kontraktilnih lastnosti mišice – Skrček

45,00

/

BIOKEMIJSKE MERITVE

D.) BIOKEMIJSKE MERITVE so izrednega pomena za ugotavljanje težav, ki se lahko pojavljajo v procesu treninga in tekmovanj. Namenjena so temeljitemu pregledu krvi in za uravnavanje telesne sestave.

Zap. št.:

Storitev: Cena brez DDV: Razred:

1.

Analiza krvi (hemogram in železo)

50,00

B

2.

Dodatno biokemija

44,00

/

3.

Dodatno hormoni

86,00

/

4.

Dodatno lipidni status

19,00

/

5.

Dodatno laktati

5,00

/

6.

Merjenje telesne sestave (bioimpedanca leže)

20,00

/

7.

Merjenje telesne sestave (bioimpedanca stoje)

10,00

/

GIBALNI (MOTORIČNI) IN FUNKCIONALNI TESTI, ANTROPOMETRIJA

E.) GIBALNI (MOTORIČNI) IN FUNKCIONALNI TESTI, ANTROPOMETRIJA

Zap. št.:

Storitev: Cena brez DDV: Razred:

1.

Mala baterija gibalnih testov (4-8 testov)

35,00

B

2.

Srednja baterija gibalnih testov (9-14 testov)

45,00

B

3.

Velika baterija gibalnih testov (15 testov in več )

50,00

B

4.

Analiza funkcionalnosti gibanja (FMS)

90,00

/

5.

Antropometrija – mala

8,00

/

6. Antropometrija – velika 13,00

/

IZDELAVA IN ANALIZA PROGRAMOV

F.) IZDELAVA IN ANALIZA PROGRAMOV

Zap. št.:

Storitev:

Cena brez DDV:

Razred:

1.

Izdelava individualnega programa / enoten program za skupino – mezocikel

395,00

/

2.

Izdelava individualnega programa / enoten program za skupino – eno vadbeno obdobje

459,00

/

3.

Izdelava celoletnega individualnega programa / enoten program za skupino

500,00

/

4.

Izdelava jedilnika s 3 meritvami telesne sestave

310,00

B

5.

Izdelava programa za optimizacijo gibanja, demonstracija in 3 analize gibanja

600,00

B

6.

Izdelava rehabilitacijskega programa, demonstracija in 3 meritve zdravstvenega stanja

640,00

B

7.

Izdelava programa pridobivanja mišične mase, demonstracija, 3 meritve telesne sestave in moči

360,00

B

8.

Izdelava programa vzdržljivosti s 3 meritvami vzdržljivosti

430,00

B

9.

Izdelava programa za razvoj eksplozivne moči z demonstracijo in 3 meritve eksplozivne moči

460,00

B

10.

Analiza programa treninga/vadbe – mezocikel

160,00

/

11.

Analiza programa treninga/vadbe – eno vadbeno obdobje

290,00

/

KOORDINACIJSKO LOGISTIČNA DELA, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE

G.) KOORDINACIJSKO LOGISTIČNA DELA, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE

Zap. št.:

Storitev:

Cena brez DDV:

1.

Pot (1 km)

**

2.

Svetovanje (1 ura)

50,00

3.

Svetovanje ortopeda (1 ura)

60,00

4.

Svetovanje hematologa (1 ura)

60,00

5.

Specialistično svetovanje kardiologa (1 ura)

72,00

6.

Specialistično svetovanje fizioterapevta (1 ura)

62,00

7.

Prehransko svetovanje z anamnezo

50,00

8.

Prehransko svetovanje z anamnezo in tedenskim jedilnikom

190,00

9.

Prehransko svetovanje z anamnezo, mesečnim jedilnikom in 3 meritvami telesne sestave

500,00

10.

Priprava strokovnega/znanstvenega gradiva (1 avtorska pola)

70,00

11.

Izvedba predavanja (45 minut)

50,00

12.

Demonstracija / usposabljanje (1 ura)

50,00

13.

Priprava meritev (1 ura)

50,00

14.

Vnos in obdelava podatkov (1 ura)

7,00

15.

Izposoja prenosne merilne opreme A (npr. Beep test, fotocelice, telemetrijski sistem za merjenje frekvence srca, tenziometrijska plošča, TMG sistem, FMS sistem, bioimpedanca, EMG sistem, …) na dan na komplet

70,00

16.

Izposoja prenosne merilne opreme B (npr. merilnik frekvence srčnega utripa, pospeškometer, …) na dan, na kos

10,00

17.

Benchmarking (1 ura)

60,00

18.

Kognitivni intervju (1 ura)

50,00

19.

Mali psihodiagnostični pregled

34,70

20.

Srednji psihodiagnostični pregled

54,74

21.

Kompleksni psihodiagnostični pregled

121,41

22.

Osnovni tečaj psihologije športa za športnike (5 ur)

39,00 / osebo

23.

Tečaj psihologije športa za trenerje

74,88 / osebo

24.

Sociometrija

67,23

**višina kilometrine se obračuna skladno z veljavno zakonodajo na tovrstnem področju odvisno od naročnika storitev.