PREDSTAVITEV

Inštitut za vedenjsko ekonomijo (IVE) je najmlajši inštitut Znanstveno-raziskovalnega središča. Ustanovljen je bil leta 2023.

V sodobnem času je med najpomembnejšimi izzivi obstoja človeštva njegova odpornost in sposobnost razreševanja odprtih zadev. Tako odpornost kot sposobnost razreševanja odprtih zadev sta povezani s človeško naravo, njegovo kreativnostjo in razumevanjem človeških vedenjskih omejitev. Številni izzivi s katerimi se sooča sodobna družba postavljajo človeka pred preizkušnje, katerim je moderni človek navajen relativnega izobilja in lagodja, velikokrat težko kos.

Inštitut za vedenjsko ekonomijo (IVE) želi proučevati ključne dejavnike, ki vplivajo na sposobnost pozitivnega prilagajanja posameznika, skupine in organizacije, spremenljivim življenjskim razmeram in v sodelovanju širokega interdisciplinarnega tima ponuditi rešitve za bolj učinkovito in bolj uspešno razreševanje sedanjih in prihodnjih izzivov. Cilj je bolje razumeti, kako odločanje (izbira) v vseh njegovih razsežnostih vpliva na človeško vedenje in posredno njegove rezultate v okolju, ki ga karakterizira volatilnost, negotovost, kompleksnost in dvoumnost.

Pri tem ne gre za zgolj klasična vprašanja razdelitve omejenih ekonomskih dobrin, ampak za vse situacije, v katerih mora posameznik ali organizacija opraviti izbiro med različnimi možnostmi (se odločiti), posledice te izbire pa imajo pomemben dolgoročni značaj. Tovrstno raziskovalno delo ponuja potencial za izboljšanje naše skupne blaginje, trajnostni razvoj in kakovost življenja.

Predstojnik: dr. Roberto Biloslavo, znanstveni svetnik

E-naslov:
Tel.: +386 5 663 77 00

SODELAVCI

Inštitut za vedenjsko ekonomijo

dr. Biloslavo Roberto

znanstveni svetnik
predstojnik inštituta
Phone: +386 5 663 77 00

dr. Kolar Edvard

Višji znanstveni sodelavec
predstojnik inštituta
Phone: +386 5 663 77 00

RAZISKOVALNI PROGRAMI

RAZISKOVALNI PROJEKTI V TEKU

MEDNARODNI PROJEKTI V TEKU

BIBLIOGRAFSKI DOSEŽKI

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS.