PREDSTAVITEV

Založniška dejavnost ANNALES ZRS temelji na tradicionalnem pristopu razvoja intelektualne lastnine in posledično na širjenju akademske in didaktične produkcije znanstvene skupnosti. S svojim uspešnim delovanjem in priznano založniško znamko, pod katero izhajajo znanstvene in strokovne monografije, znanstvene revije, zborniki domačih in mednarodnih srečanj ter različna informativna gradiva, pomembno prispeva k ugledu slovenske znanstvene in akademske sfere.

Založba ANNALES ZRS s svojo uredniško dejavnostjo omogoča objavo rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela raziskovalcev matične, drugih domačih in tujih raziskovalnih organizacij ter s tem omogoča njihovo ustrezno objavo in indeksiranje v ustreznih mednarodnih bazah podatkov. Prispeva k razvoju in uveljavljanju (nove) znanstvene terminologije ter popularizaciji njihovih dosežkov v znanstveni, strokovni in širši javnosti.

Z obsežno letno uredniško produkcijo založba posameznim avtorjem zagotavlja celotno tehnično, uredniško in administrativno podporo, potrebno za objavo visokokakovostnih znanstvenih del v serijskih publikacijah in monografijah.

Založba uporablja nadgrajeno spletno uredniško platformo OJS za objavo dveh znanstvenih revij, Annales Kinesiologiae in Poligrafi, ter zagotavlja registracijo trajnih digitalnih identifikatorjev (DOI) na ravni člankov. Od leta 2019 je znanstvena revija Poligrafi vključena tudi v mednarodno bazo podatkov o citiranosti Scopus.

Osnovna usmeritev ANNALES ZRS je interdisciplinarno delo, primerjalne in medkulturne študije ter usmerjenost v multikulturni prostor, sredozemsko regijo in tudi evropski prostor.

Izdaja širok nabor publikacij (predvsem znanstvenih, pa tudi strokovno-znanstvenih in strokovnih) z različnih znanstvenih področij, zlasti zgodovine, sociologije, etničnih študij, jezikoslovja in književnosti, geografije, kulturne dediščine, filozofije in religiologije, kineziologije, pedagogike, sredozemskega kmetijstva in oljkarstva ter biodiverzitete.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in osnovni cilj založbe je objavljati nove relevantne študije uglednih slovenskih in mednarodnih raziskovalcev.

Naš cilj je večja prisotnost in vidnost na trgu, tako z vidika založniške dejavnosti kot tudi knjigotrštva. Poleg tega želimo zagotoviti sodelavcem matične ustanove kot tudi raziskovalcem iz drugih raziskovalnih institucij možnost izdaje kvalitetnih publikacij v tiskani in elektronski obliki ter tako omogočati prepoznavnost in popularizacijo znanstveno-raziskovalnih in aplikativnih dosežkov domačih raziskovalcev v Sloveniji in svetu.

Vodja: Alenka Obid, urednica

Email: zalozba-annales@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 83

SODELAVKE

ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper

Obid Alenka

Višja svetovalka področja II
urednica
Phone: +386 5 663 77 83
ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper

Pandev Barbara

področna svetovalka I
Phone: +386 5 663 77 37
ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper

Rupnik Nives

področna svetovalka I
Phone: +386 5 663 77 83

PUBLIKACIJE

V okviru ANNALES ZRS, znanstvene založbe ZRS Koper izhajata dve znanstveni periodični publikaciji:

Elektronski verziji obeh revij sta nameščeni na spletni aplikaciji za elektronske revije Open Journal Systems.

Monografske publikacije izhajajo v zbirkah:

 • Knjižnica Annales Kinesiologiae,
 • Knjižnica Annales Ludus (v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem),
 • številne monografije pa tudi izven rednih knjižnih zbirk.

Poleg znanstvenih del ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper izdaja tudi različne strokovne publikacije, kot so:

periodična publikacija Glasnik ZRS Koper,
strokovne monografije, večinoma vezane na izvajanje različnih (predvsem mednarodnih) projektov ter učbeniki, ki izhajajo v zbirkah Knjižnica Annales Manuel in Annales Ludus Manualis (v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem).

SPLETNA KNJIGARNA

Dobrodošli v spletno knjigarno Annales ZRS!

V spletni knjigarni Annales ZRS lahko najdete veliko zanimivih naslovov, izpostavili bi le nekaj najnovejših izdaj:

– v predprodaji je knjiga Diego Celin in Rado Pišot: VARNO IN Z VESELJEM NA MOTOR, ki rekreativne motoriste usmerja skozi psiho-fizično pripravo za varnejšo vožnjo z motorjem;

– knjiga Milana Bufona ETHNOS IN TOPOS obravnava družbene spremembe in narodnostno podobo slovenskih krajev na Tržaškem od leta 1910 do leta 2015;

– knjiga Marka Pogačnika MODROST ZEMLJE IN KRISTUSOVA NAVZOČNOST ekologijo tesno povezuje s teologijo in umetnostjo;

– knjiga Jožeta Pirjevca GLOSSAE, v kateri je objavljen izbor tedenskih glos avtorja, objavljenih v Primorskem dnevniku (1978−2020), ki predstavljajo zgodbo avtorja in zgodbo časa zadnjih štirih desetletij.

Za dodatne informacije smo vam na voljo preko e-maila: zalozba-annales@zrs-kp.si. V naši spletni knjigarni pa boste našli še veliko več zanimivih naslovov, za vsakega nekaj, zato vas vabimo, da se virtualno sprehodite po KATALOGU PUBLIKACIJ. Veseli bomo vsakega vašega naročila! In ne pozabite, poleg popusta je v tem tednu tudi poštnina brezplačna.

Naše brezplačne strokovne publikacije, kot so na primer Ostanite doma, (p)ostanite aktivni ali strokovne publikacije s področja oljkarstva in mnoge druge, pa lahko najdete v SEZNAMU VSEH IZDANIH DEL.

Za dodatne informacije smo vam na voljo preko e-maila: zalozba-annales@zrs-kp.si.

ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

Ko založba prejme rokopis, ga urednik določenega področja (glej Uredniški svet Annales ZRS) oceni, ali izpolnjuje kriterije za oddajo. Če jih izpolnjuje, uredništvo izbere potencialne recenzente z raziskovalnega področja, ki bodo rokopis strokovno ocenili in podali priporočila. Avtor lahko predlaga do dva recenzenta, za katera bi želel, da recenzirata monografijo, in do dva recenzenta, za katera ne bi želel, da opravita recenzijo. Predlogi za uredništvo niso zavezujoči.

V skladu z razpisom Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) za znanstvene monografije uporabljamo odprti recenzentski postopek, saj morajo biti recenzenti s svojimi imeni objavljeni v znanstveni monografiji.

Pogoji za recenzenta znanstvene monografije so v skladu z razpisom ARIS za znanstvene monografije:

(1) Recenzent znanstvene monografije je lahko slovenski ali tuji državljan, ki ima doktorat znanosti v okviru vede prijavljene znanstvene monografije in ustrezen raziskovalni naziv (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik) ali habilitacijo v ustrezen naziv visokošolskih učiteljev (docent, izredni profesor ali redni profesor).

(2) Recenzent znanstvene monografije zagotovi, da je monografija oziroma kritična izdaja vira znanstveno delo. Za ta namen vsak izmed recenzentov izpolni in podpiše recenzentski obrazec.

(3) Recenzent znanstvene monografije ne sme biti v nasprotju interesov z avtorjem oziroma soavtorjem znanstvene monografije vsaj eno leto, preden je bila narejena recenzija.

(4) Znanstvena recenzija mora biti objavljena v znanstveni monografiji z imenom in priimkom recenzenta.

Vsi udeleženci v postopku – avtorji, uredniki in recenzenti – morajo upoštevati Izjavo o etiki in nepravilnostih pri objavljanju (Publication Ethics and Publication Malpractice Statement).

ZNANSTVENE REVIJE

Ko je članek predložen reviji, glavni urednik in/ali gostujoči urednik posamezne številke oceni, ali izpolnjuje merila za predložitev. Če jih izpolnjuje, uredništvo izbere potencialne recenzente s področja raziskav, ki bodo rokopis strokovno pregledali in podali priporočila.

Postopek strokovnega recenziranja v revijah je dvojno slepi, recenzenti ne poznajo imen avtorjev, avtorji pa ne vedo, kdo je recenziral njihov rokopis.

Vsi udeleženci v postopku – avtorji, uredniki in recenzenti – morajo upoštevati Izjavo o etiki in nepravilnostih pri objavljanju (Publication Ethics and Publication Malpractice Statement).

Založba za objavo obeh znanstvenih revij, Annales Kinesiologiae in Poligrafi, uporablja nadgrajeno spletno uredniško platformo OJS in zagotavlja registracijo trajnih digitalnih identifikatorjev (DOI) na ravni članka.

Več o uredniških postopkih revij:

Annales Kinesiologiae: http://ojs.zrs-kp.si/index.php/AK/about

Poligrafi: http://ojs.zrs-kp.si/index.php/poligrafi/about

UREDNIŠTVA

Uredniški svet založbe ANNALES ZRS 

 • Dr Tilen Glavina, glavni urednik založbe,
 • Prof Dr Rado Pišot, glavni urednik revije Annales Kinesiologiae,
 • Prof Dr Lenart Škof, glavni urednik revije Poligrafi in področni urednik za filozofske in religijske študije,
 • Asst Prof Dr Helena Motoh, glavna urednica revije Poligrafi,
 • Asst Prof Dr Saša Pišot, glavna urednica knjižne zbirke Annales Kinesiologiae,
 • Prof Dr Vesna Mikolič, področna urednica za jezikoslovne in literarne študije ter glavna urednica knjižnih zbirk Pont in Razsežnosti slovenstva,
 • Prof Dr Mateja Sedmak, področna urednica za družboslovne študije,
 • Prof Dr Boštjan Šimunič, področni urednik za vede o življenju,
 • Dr Bojan Butinar, področni urednik za oljkarstvo,
 • Vida Rožac Darovec, področna urednica za zgodovinopisje,
 • Alenka Obid, glavna urednica Glasnika ZRS Koper in vodja založbe.

 

UREDNIŠTVO REVIJE POLIGRAFI

Glavna urednika: Helena Motoh (ZRS Koper), Lenart Škof (ZRS Koper)

Uredniški odbor: Nadja Furlan Štante (ZRS Koper), Miha Pintarič (Univ. of Ljubljana), Rok Svetlič (ZRS Koper), Igor Škamperle (Univ. of Ljubljana), Mojca Terčelj (Univ. of Primorska), Anja Zalta (Univ. of Ljubljana).

Mednarodni uredniški odbor: Tahir Abbas (Leiden University), Gorazd Andrejč (University of Groningen), Jadranka Rebeka Anić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), Purushottama Bilimoria (Graduate Theological Union), Martha Fredericks (Utrecht University), Carool Kersten (King’s College), David M. Kleinberg-Levin (Northwestern University), Esteban Krotz (UADY- Univesrsidad Autónoma de Yucartan, Unidad de Ciencias Sociales, Mexico), Ali Mostfa (Université catholique de Lyon), Jeffrey Robbins (Lebanon Valley College), Sashinungla (Jadavpur University), Clemens Sedmak (University of Notre Dame), Nicolas Standaert (KU Leuven), Klaus von Stosch (Universität Paderborn), Marko Uršič (University of Ljubljana), Noëlle Vahanian (Lebanon Valley College), Danial Yusof (International Institute of Islamic Thought and Civilization)

 

UREDNIŠTVO REVIJE ANNALES KINESIOLOGIAE

Glavni urednik: Prof. Rado Pišot (ZRS Koper)

Uredniki: Petra Dolenc (University of Primorska), Mitja Gerževič (Alma Mater Europaea – ECM), Mihaela Jurdana (University of Primorska), Uroš Marušič (Science and Research Centre Koper and Alma Mater Europaea – ECM, Maribor, Slovenia), Cecil J. W. Meulenberg (Science and Research Centre Koper), Nina Mohorko (University of Primorska), Armin Paravlić (University of Ljubljana; Science and Research Centre Koper), Saša Pišot (Science and Research Centre Koper), Matej Plevnik (University of Primorska), Boštjan Šimunič (Science and Research Centre Koper)

Mednarodni uredniški odbor: Guglielmo Antonutto (University of Udine, Department of Biomedical Sciences, Italy), Bojan Borštner (University of Maribor, Slovenia), Andrej Čretnik (University Medical Centre Maribor, Slovenia), Natale Gaspare De Santo (University of Campania, Luigi Vanvitelli, Naples, Italy), Nandu Goswami (Medical University of Graz, Otto Loewi Research Center, Austria), Jay R. Hoffman (The College of New Jersey, United States), Anita Hökelmann (Otto-von-Guericke University, Magdeburg), Aleš Holobar (University of Maribor, Slovenia), Peter Kokol (University of Maribor, Slovenia), Stefano Lazzer (University of Udine, Italy), Zlatko Matjačić (University Rehabilitation Institute – Soča, Slovenia), Zoran Milanović (University of Niš, Serbia), Ivana Milovanović (University of Novi Sad, Serbia), Jurij Planinšec (University of Maribor, Slovenia), Pietro Enrico di Prampero (University of Udine, Italy), Carlo Reggiani (University of Padova, Italy), Vesna Štemberger (University of Ljubljana, Slovenia), Matjaž Vogrin (University Medical Centre Maribor, Slovenia), Jernej Završnik (Medical Center Adolf Drolc Maribor, Slovenia), Milan Žvan (University of Ljubljana, Slovenia)

STORITVE

ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper zunanjim naročnikom nudi storitve celotnega in delnega tehničnega uredništva tako zahtevnejših znanstvenih kot tudi manj zahtevnih monografskih in serijskih publikacij.

Storitve obračunavamo v skladu z veljavnim cenikom ZRS Koper.


Cenik uredniških storitev ANNALES ZRS, znanstvene založbe ZRS Koper.