PREDSTAVITEV

Center za beneško zgodovino in kulturno dediščino je bil ustanovljen v okviru mednarodnega projekta SHARED CULTURE. Področje njegovega delovanja je proučevanje in prezentiranje, s pomočjo sodobne informacijske tehnologije pa tudi dokumentiranje ter ohranjanje snovne in nesnovne kulturne dediščine. V Center so vključeni raziskovalci, ki prihajajo iz različnih akademskih in raziskovalnih okolij ter obravnavajo širok spekter področij, od zgodovine institucij, družbe in ekonomije do kulture, jezika, umetnosti in arhitekture beneškega obdobja.

Center deluje kot čezmejni medinstitucionalni center za proučevanje in dokumentiranje beneške zgodovine ter snovne in nesnovne kulturne dediščine. V okviru Centra izvajamo dokumentiranje, restavriranje in izobraževanje. Baze virov in dokumentov v elektronski obliki bodo vsebinska osnova za dokumentacijsko zbirko Centra in njegovega digitalnega arhiva. Za vsako raziskovalno temo je predvideno oblikovanje baze podatkov, ki bo vključena v e-katalog. Pri delovanju Centra sodelujejo različne fakultete, inštituti, oddelki ter posamezni raziskovalci, ne nazadnje tudi študenti domačih in tujih univerz. Področje delovanja obsega tako materialno kot živo kulturno dediščino, zato obravnava teme v širokem razponu, od institucij, družbe in ekonomije do kulture, jezika, umetnosti in arhitekture beneškega obdobja.

 

Vodja: dr. Tilen Glavina

 

E-naslov: cbzkd@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00

SODELAVCI

Center za beneško zgodovino in kulturno dediščino

dr. Glavina Tilen

znanstveni sodelavec
vodja centra
Phone: +386 5 663 77 32