PREDSTAVITEV

Strategija za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, ki jo je vlada RS sprejela v juniju 2014, opredeljuje tudi strateške in razvojne cilje na področju oljkarstva. Strateški in razvojni cilji oljkarstva so:

  •  izboljšanje konkurenčnosti s povečevanjem obsega proizvodnje in kakovosti oljčnega olja s poudarkom na okolju prijazni pridelavi
  • povečanje porabe visokokakovostnega oljčnega olja (promocija in izobraževanje)
  • ohranitev tržnega deleža slovenskega oljčnega olja na domačem trgu
  • ohranjanje identitete kulturne krajine in povezovanje oljke in oljčnega olja s turizmom
  • zagotovitev stabilne infrastrukture za potrebe razvoja panoge.

Javna služba za izvajanje strokovnih nalog v oljkarstvu bo z aktivnostmi prispevala k uresničevanju strateških usmeritev razvoja oljkarstva.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 28. decembra 2017 neposredno imenovalo za izvajalca javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje oljkarstva Inštitut za oljkarstvo. V okviru javne službe bo vzpostavljena strokovno-tehnična koordinacija, ki bo zagotavljala poenotenje delovanja javne službe v olkarstvu in ustrezen prenos  znanja med raziskovalnimi, izobraževalnimi in svetovalnimi ustanovami. Pri izvajanju strokovnih nalog s področja oljkarstva (selekcija oljk, introdukcija oljk, zagotavljanje matičnega sadilnega materiala oljke, tehnologije pridelave oljk, ugotavljanje oljk za predelavo), sodelujeta tudi Poskusni center za oljkarstvo, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem.

Vodja: dr. Maja Podgornik, strokovni vodja javne službe s področja oljkarstva

Email: info.izo@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 74

POROČILO 2022 O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA JAVNIH SLUŽB V OLJKARSTVU (PDF)

Avtorji: Maja Podgornik, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan Butinar, Elizabeta Bonin, Janko Brajnik, Erika Bešter, Jakob Fantinič, Katja Fičur, Vasja Juretič, Matjaž Prinčič, Vasilij Valenčič, Saša Volk, Milena Bučar Miklavčič

Strani: 189

ISBN: 978-961-7195-19-9 (pdf)

V okviru javne službe za izvajanje strokovnih nalog v oljkarstvu, so bile v letu 2022 izvedene naloge: selekcija, introdukcija, razmnoževanje sadilnega material, ugotavljanje ustreznih tehnologije za pridelavo oljk  ter ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo. V poročilu so zbrane morfološke in agronomske lastnosti ter značilnosti oljčnega olja sort ‘Mata’, ‘Coratina’,  ‘Frantoio’, ‘Oblica’, ‘Pendolino’, ‘Picholine’ in ‘Grignan’ za opazovanja v letu 2022. Predstavljeni so tudi rezultati genotipizacije izbranih sort ter agronomskega vrednotenja in fenofaze različnih sort, ki so zasajene v introdukcijsko-kolekcijskem nasadu Purissima in Šempeter. V poročilu so zbrani podatki tehnoloških poskusov pridelave in predelave; parametri, ki karakterizirajo posamezna sortna olja ter parametri kakovosti oljčnega olja letnika 2022.

POROČILO 2021 O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA JAVNIH SLUŽB V OLJKARSTVU (PDF)

Avtorji: Maja Podgornik, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan Butinar, Elizabeta Bonin, Janko Brajnik, Erika Bešter, Jakob Fantinič, Katja Fičur, Vasja Juretič, Matjaž Prinčič, Vasilij Valenčič, Saša Volk, Milena Bučar Miklavčič

Strani: 300

ISBN: 978‐961‐7058‐94‐9 (pdf)

V okviru javne službe za izvajanje strokovnih nalog v oljkarstvu, so bile v letu 2021 izvedene naloge: selekcija, introdukcija, razmnoževanje sadilnega material, ugotavljanje ustreznih tehnologije za pridelavo oljk  ter ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo. V poročilu so zbrane morfološke in agronomske lastnosti ter značilnosti oljčnega olja sort ‘Mata’, ‘Coratina’,  ‘Frantoio’, ‘Oblica’, ‘Pendolino’, ‘Picholine’ in ‘Grignan’ za opazovanja v letu 2021. Predstavljeni so tudi rezultati genotipizacije izbranih sort ter agronomskega vrednotenja in fenofaze različnih sort, ki so zasajene v introdukcijsko-kolekcijskem nasadu Purissima in Šempeter. V poročilu so zbrani podatki tehnoloških poskusov pridelave in predelave; parametri, ki karakterizirajo posamezna sortna olja ter parametri kakovosti oljčnega olja letnika 2021.

POROČILO 2020 O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA JAVNIH SLUŽB V OLJKARSTVU (PDF)

Avtorji: Maja Podgornik, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan Butinar, Elizabeta Bonin, Janko Brajnik, Erika Bešter, Jakob Fantinič, Katja Fičur, Vasja Juretič, Matjaž Prinčič, Vasilij Valenčič, Saša Volk, Milena Bučar Miklavčič

Strani: 153

ISBN: 978-961-7058-65-9 (pdf)

V okviru javne službe za izvajanje strokovnih nalog v oljkarstvu, so bile v letu 2020 izvedene naloge: selekcija, introdukcija, razmnoževanje sadilnega material, ugotavljanje ustreznih tehnologij za pridelavo oljk  ter ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo.

V poročilu so zbrane morfološke in agronomske lastnosti ter značilnosti oljčnega olja sort ‘Buga’, ‘Črnica’ in ‘Drobnica’, ‘Maurino’, ‘Arbequina’, Leccione’, ‘Itrana’, ‘Leccio del corno’ in ‘Štorta’ za opazovanja v letu 2019. Predstavljeni so tudi rezultati genotipizacije izbranih sort ter agronomskega vrednotenja in fenofaze različnih sort, ki so zasajene v introdukcijsko-kolekcijskem nasadu Purissima in Šempeter.

V poročilu so zbrani podatki tehnoloških poskusov pridelave in predelave; parametri, ki karakterizirajo posamezna sortna olja ter parametri kakovosti oljčnega olja letnika 2020.

POROČILO 2019 O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA JAVNIH SLUŽB V OLJKARSTVU (PDF)

Avtorji: Maja Podgornik, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan Butinar, Elizabeta Bonin, Janko Brajnik, Erika Bešter, Jakob Fantinič, Katja Fičur, Vasja Juretič, Matjaž Prinčič, Vasilij Valenčič, Saša Volk, Milena Bučar Miklavčič

Strani: 107

ISBN: 978-961-7058-45-1 (pdf)

POROČILO 2018 O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA JAVNIH SLUŽB V OLJKARSTVU (PDF)

Avtorji: Maja Podgornik, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan Butinar, Elizabeta Bonin, Janko Brajnik, Erika BešterJakob FantiničKatja Fičur, Vasja Juretič, Matjaž Prinčič, Vasilij ValenčičSaša VolkMilena Bučar Miklavčič

Strani: 99

ISBN: 978-961-7058-27-7 (pdf)

Partnerske ustanove in sodelavci

Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Inštitut za oljkarstvo, ZRS Koper – IZVAJALEC

dr. Maja Podgornik
strokovni vodja javne službe s področja oljkarstva

Milena Bučar Miklavčič
strokovna sodelavka s področja kemije

dr. Bojan Butinar (do maja 2023)
strokovni sodelavec s področja kemije

dr. Vasilij Valenčič
strokovni sodelavec s področja kemije

dr. Erika Bešter
strokovna sodelavka s področja kemije

Saša Volk
tehnični sodelavec s področja kemije

Katja Fičur
tehnična sodelavka s področja kemije

Jakob Fantinič
tehnični sodelavec s področja agronomije

Gašper Kozlovič
tehnični sodelavec s področja kemije

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Poskusni Center za oljkarstvo

KGZ Nova Gorica, Poskusni Center za oljkarstvo – PODIZVAJALEC

mag. Viljanka Vesel

strokovna sodelavka s področja agronomije

Teja Hladnik

strokovna sodelavka s področja agronomije

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

UP FAMNIT – PODIZVAJALEC

dr. Dunja Bandelj

strokovna sodelavka s področja genetike

ODDELEK ZA JAVNE SLUŽBE S PODROČJA OLJKARSTVA - NOVICE

19.01.2024 zrswebadmin

6. HLAJEVI DNEVI: Strokovni posvet o oljkarstvu

Spoštovani, vljudno vas vabimo na prvo delavnico, ki bo potekala v okviru že

Read More 0
07.07.2023 Nika Štravs

7. Festival namiznih oljk: “Oljka v objemu eksplozije barv in čarobnih okusov”

Inštitut za oljkarstvo ZRS Koperv sodelovanju s podjetjem SOLINE Pridelava soli

Read More 0
07.03.2023 Nika Štravs

5. HLAJEVI DNEVI: Strokovni posvet o oljkarstvu

Bližajo se 5. Hlajevi dnevi, strokovni posvet za slovenske oljkarje, ki ga organizira

Read More 0
13.01.2023 zrswebadmin

Poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridelovalcem oljk in oljkarjem

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ugotavljajo, da veliko

Read More 0
18.11.2022 Nika Štravs

Ob svetovnem dnevu oljke bodo počastili mlado oljčno olje

UNESCO je leta 2019 na pobudo Mednarodnega sveta za oljke 26. november razglasil za

Read More 0
09.11.2022 zrswebadmin

PRIREDITEV MLADO OLJČNO OLJE 2022

ZBIRANJE VZORCEV ZA PRIREDITEV MLADO OLJČNO OLJE Spoštovani oljkarji, vabimo vas, da

Read More 0
16.03.2022 Nika Štravs

4. Hlajevi dnevi: “Oljkarstvo v luči podnebnih sprememb”

Bližajo se 4. Hlajevi dnevi, strokovni posvet za slovenske oljkarje, ki ga organizira

Read More 0
29.07.2021 Barbara Štendler

Mednarodno srečanje strokovnjakov in oljkarjev o vzrokih odpadanja plodičev oljk

Inštitut za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper je danes, 29.

Read More 0
01.06.2021 zrswebadmin

Razstava namiznih oljk in vodeni degustaciji dobrot iz oljk, soli in zelišč

  VABILO   Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS

Read More 0
18.02.2021 zrswebadmin

3. HLAJEVI DNEVI

Inštitut za oljkarstvo  Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, obvešča,

Read More 0

SELEKCIJA LOKALNIH SORT

PREGLED DOSEDANJEGA DELA PO SORTAH IN DRUGIH GENSKIH VIRIH OLJKE

V okviru strokovnih nalog se selekcija v oljkarstvu izvaja od leta 1998. Poleg strokovnih nalog selekcije so v tem obdobju potekali tudi nekateri projekti, v katerih so bili pridobljeni še dodatni podatki o opazovanih sortah. Zbranih je bilo veliko podatkov, ki jih je potrebno sistematično obdelati. V okviru naloge bomo do leta 2024 pripravili bazo podatkov vseh dosedanjih sort in akcesij vključenih v morfološka, genetska in kemijska opazovanja v preteklih letih. Poleg tega bomo do leta 2024 vzpostavili bazo za najmanj 6 sort (22 akcesij) in sicer ‘Buga’, ‘Črnica’, ‘Drobnica’, ‘Istrska belica’, ‘Mata’, ‘Štorta’.

IZVAJANJE SELEKCIJE

Na celotnem oljkarskem območju (Slovenska Istra, Goriška Brda, Goriška) je še vedno veliko neraziskanih akcesij, ki bi jih bilo potrebno raziskati in za njih ugotoviti primernost pridelave v našem območju. V letu 2018 bo opravljen pregled dosedanjih izbranih vzorcev (različni genotipi sort ‘Črnica’, Buga’, ‘Drobnica’) ter pregled terena in odbira zanimivih genotipov med potencialno različnimi domačimi sortami (‘Črnica’, Buga’, ‘Drobnica’). Najperspektivnejša drevesa sorte ‘Črnica’, Buga’, ‘Drobnica’ bodo služila za nadaljnja preučevanja.

ŠTORTA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (PDF)

Avtorji: Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja FičurMaja PodgornikVasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Milena Bučar Miklavčič

Strani: 21

ISBN: 978-961-7058-26-0 (pdf)

BUGA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (PDF)

Avtorji: Milena Bučar Miklavčič, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja FičurVasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Maja Podgornik

Strani: 23

ISBN: 978-961-7058-47-5 (pdf)

INTRODUKCIJA

PREGLED DOSEDANJEGA DELA PO SORTAH OLJKE

V okviru strokovnih nalog se introdukcija v oljkarstvu izvaja od leta 1998. Poleg strokovnih nalog selekcije so v tem obdobju potekali tudi nekateri projekti, v katerih so bili pridobljeni še dodatni podatki o opazovanih sortah. Zbranih je bilo veliko podatkov, ki jih je potrebno sistematično obdelati. V okviru naloge bomo do leta 2024 pripravili bazo podatkov vseh dosedanjih sort in akcesij vključenih v morfološka, genetska in kemijska opazovanja v preteklih letih, natančneje pa bo opredeljeno najmanj 18 sort (26 genotipov ali akcesij) in sicer ‘Arbequina’, ‘Athena’, ‘Ascolana tenera’, ‘Cipressino’, ‘Coratina’, ‘Frantoio’, ‘Grignan’, ‘Itrana’, ‘Leccino’, ‘Leccione’, ‘Leccio del corno’, ‘Maurino’, ‘Moraiolo’, ‘Nocellara del Belice’, ‘Oblica’, ‘Pendolino’, ‘Picholine’, ‘Santa Caterina’.

INTRODUKCIJA

V Sloveniji imamo štiri kolekcijsko-introdukcijske nasade oljk: Purissima, Šempeter 2007, Šempeter 2014 in Višnjevik, v katerih so zbrane tako domače kot tuje sorte, ki bi bile lahko primerne za gojenje tudi pri nas. Med navedenimi se trenutno spremlja samo nasad Purissima. Nasad Šempeter 2014 in Višnjevik, ki sta nastala v okviru projekta Uelije II v letu 2014, vključujeta znane in neznane sorte, ki bi jih bilo potrebno še preučiti.

FRANTOIO Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (PDF)

Avtorji: Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja FičurMaja PodgornikVasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Milena Bučar Miklavčič

Strani: 33

ISBN: 978-961-7058-13-0 (pdf)

GRIGNAN OHRANJANJE, VREDNOTENJE, KARAKTERIZACIJA IN ZBIRANJE GENSKIH VIROV OLJK.  (PDF)

Avtorji: Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja FičurMaja PodgornikVasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Milena Bučar Miklavčič

Strani: 24

ISBN: 978-961-7058-77-2 (PDF)

PENDOLINO OHRANJANJE, VREDNOTENJE, KARAKTERIZACIJA IN ZBIRANJE GENSKIH VIROV OLJK. (PDF)

Avtorji: Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja FičurMaja PodgornikVasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Milena Bučar Miklavčič

Strani: 24

ISBN: 978-961-7058-78-9 (PDF)

PICHOLINE OHRANJANJE, VREDNOTENJE, KARAKTERIZACIJA IN ZBIRANJE GENSKIH VIROV OLJK. (PDF)

Avtorji: Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja FičurMaja PodgornikVasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Milena Bučar Miklavčič

Strani: 24

ISBN: 978-961-7058-79-6 (PDF)

LECCINO. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (PDF)

Avtorji: Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja FičurMaja PodgornikVasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Milena Bučar Miklavčič

Strani: 21

ISBN: 978-961-7058-24-6 (pdf)

MAURINO. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (PDF)

Avtorji: Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja FičurMaja PodgornikVasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Milena Bučar Miklavčič

Strani: 21

ISBN:  978-961-7058-25-3 (pdf)

ARBEQUINA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (PDF)

Avtorji: Milena Bučar Miklavčič, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja Fičur, Vasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Maja Podgornik

Strani: 21

ISBN:  978-961-7058-43-7 (pdf)

LECCIONE. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (PDF)

Avtorji: Milena Bučar Miklavčič, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja Fičur, Vasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Maja Podgornik

Strani: 21

ISBN:  978-961-7058-39-0 (pdf)

ZAGOTAVLJANJE MATIČNEGA SADILNEGA MATERIALA OLJKE

V Sloveniji imamo matični nasad sorte ‘Istrske belice’, medtem ko imamo za druge sorte le posamezna matična drevesa. Zaradi razmer v preteklosti in nerazjasnjene primernosti potaknjencev ali drugačne podlage je pridelava domačega sadilnega materiala skoraj zamrla. Ker ja za zagotavljanje rodnosti, stabilne pridelave in značilnega oljčnega olja izrednega pomena kakovostni sadilni material, je zagotavljanje domačega sadilnega materiala ključnih sort, prilagojenega slovenskim rastnim razmeram, zelo pomembno.

V letu 2023 je bil na lokaciji Marezige vzpostavljen matični nasad, v katerem so bile zasajene sorte ‘Istrska Belica’, ‘Buga’, ‘Črnica’, ‘Drobnica’, ‘Mata’ in ‘Štorta’. V nasadu je nameščena terenska oprema za spremljanje okoljskih parametrov, kot so voda v tleh, temperatura zraka, omočenost lista, količina padavin, relativna vlaga, sončno sevanje in veter. Podatki so dostopni na: http://agromet.mkgp.gov.si/APP2/Detail?id=378&archive=0

Vzpostavljen nasad bo namenjen pridobivanju materiala za vzgojo sadik in preučevanju domačih sort oljk ter prenosu znanja in izobraževanju.

TEHNOLOGIJA PRIDELAVE OLJKE

UGOTAVLJANJE USTREZNE TEHNOLOGIJE PRIDELAVE »ISTRSKE BELICE«

Potaknjenci ‘Istrske Belice’ so bili pred leti uspešno uvedeni v Sloveniji, vendar so informacije s terena o njihovi rodnosti zelo različne. Zaradi težav z rodnostjo v nekaterih nasadih ‘Istrske Belice’ na potaknjencih, kjer se je razmnoževanje s potaknjenci ustavilo, je bilo že nekaj preverjanj. Primerjali so rodnost v nasadih z različno tehnologijo pridelave in različnimi podlagami, da bi ugotovili primerno tehnologijo za pridelavo ‘Istrske Belice’ na potaknjencih. Dosedanji rezultati kažejo, da se lahko s primerno tehnologijo doseže zelo dobra rodnost tudi na potaknjencih.

UGOTAVLJANJE USTREZNE TEHNOLOGIJE PRIDELAVE IN PRIMERNOSTI ZA GOJENJE DRUGIH SORT

V obstoječih kolekcijskih nasadih in na terenu so zasajene tako domače kot tuje registrirane sorte, za katere so v okviru dosedanjih strokovnih nalog že ugotavljali primernost pridelave, vendar v premajhnem obsegu, da bi lahko na podlagi teh podatkov pripravili končne ugotovitve o primernosti intenzivnega širjenja v proizvodne nasade. Opazovanja, ki se izvajajo v introdukcijsko – kolekcijskih nasadih bodo nadgrajena z opazovanji na terenu.

TEHNOLOŠKA PRIPOROČILA ZA PRIDELAVO SORTE ‘ISTRSKA BELICA’ (PDF)

Avtorji: Irena Vrhovnik, Viljanka Vesel, Matjaž Jančar, Jakob Fantinič, Maja Podgornik

Strani: 48

ISBN: 978-961-7058-31-4 (pdf)

ˈIstrska Belicaˈ, ki se odlikuje po odpornosti na nizke temperature, dobri in redni rodnosti ter visokem izplenu olja, se je po letu 1929 zaradi svojih dobrih lastnosti hitro širila. Sortna sestava se je po pozebi 1986 spremenila v prid ˈIstrske Beliceˈ tudi zaradi vegetativnega načina razmnoževanja. V Sloveniji so tako nastali novi nasadi s sadikami, vzgojenimi s potaknjenci,  po dobrem desetletju pa so se v nekaterih nasadih sorte ‘Istrska belica’ pojavile težave z rodnostjo. Zaradi nerazjasnjene primernosti gojenja potaknjencev ali cepljenih sadik na različnih podlagah, so bili opravljeni številni ogledi terenov in primerjave. Rezultati so pokazali, da se lahko s primerno tehnologijo doseže dobra rodnost tudi na potaknjencih.

UGOTAVLJANJE VREDNOSTI OLJK ZA PREDELAVO

SPREMLJANJE DOZOREVANJA

Spremljanje dozorevanja se je v preteklem obdobju (2002–2014) izkazalo kot zelo koristno za odločitev o izbiri primernega časa obiranja za posamezno sorto. Doslej je bil poudarek na spremljanju dozorevanja dveh najbolj razširjenih sort (‘Istrska belica’ in ‘Leccino’), pred dvema letoma pa je bila vključena v spremljanje dozorevanja še sorta ‘Maurino‘. Naloga se izvaja na devetih lokacijah (pet v slovenski Istri, dve v Goriških Brdih, dve na Goriškem) za sorto ‘Istrska belica’, na sedmih lokacijah za sorto ‘Leccino‘ in na dveh lokacijah za sorto ‘Maurino‘.

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023 pdf (19. 10. 2023)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023 pdf (19. 10. 2023)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023 pdf (13. 10. 2023)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023 pdf (5. 10. 2023)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023 pdf (27. 9. 2023)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023 pdf (22. 9. 2023)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023 – pdf (14. 9. 2023)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (7. 11. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (26. 10. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (21. 10. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (12. 10. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (7. 10. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (29. 9. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (23. 9. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (14. 9. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (9. 9. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2021

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2021 – pdf (21. 10. 2021)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2021 – pdf (13. 10. 2021)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2021 – pdf (7. 10. 2021)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2021 – pdf (30. 9. 2021)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2021 – pdf (16. 9. 2021)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2021 – pdf (9. 9. 2021)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (5.11.2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (29. 10. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (22. 10. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (15. 10. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (8. 10. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (1. 10. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (24. 9. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (16. 9. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (11. 9. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2019

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2019 – pdf (5. 11. 2019)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2019 – pdf (23. 10. 2019)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2019 – pdf (16. 10. 2019)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2019 – pdf (8. 10. 2019)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2019 – pdf (3. 10. 2019)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2019 – pdf (26. 9. 2019)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018 pdf (15. 11. 2018)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018 pdf (07. 11. 2018)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018 pdf (30. 10. 2018)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018 pdf (23. 10. 2018)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018  pdf (18. 10. 2018)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018 – pdf (11. 10. 2018)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018– pdf (20. 9. 2018)

SPREMLJANJE LETNIKA

Oljčno olje ima med vsemi jedilnimi olji posebno mesto zaradi načina pridobivanja, načina uživanja in pogostega potvarjanja. Tržni normativi za oljčno olje so v primerjavi z drugimi olji zelo strogi, preverjanje parametrov pa je strokovno zahtevno in natančno opredeljeno s predpisi (Uredba Komisije (EGS) št. 2568/1991 z dne 11. julija 1991, o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah), ki se spreminjajo v skladu z novimi tehnologijami, sortnimi značilnostmi in klimatskimi razmerami.

V okviru naloge Spremljanje letnika se spremlja maščobnokislinsko sestavo v pridelanih oljčnih oljih, zaradi ugotavljanja vpliva podnebnih sprememb kot tudi sortimenta na maščobnokislinsko sestavo. Predvsem je pomembno spremljanje vsebnosti oleinske in linolne kisline, ki se s podnebnimi spremembami močno spreminjata in sta omejeni za oljčna olja Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla.

UGOTAVLJANJE VPLIVA SHRANJEVANJA IN FILTRACIJE TER NOVIH TEHNOLOGIJ NA KAKOVOST OLJA

Doslej zbrani podatki nakazujejo, da filtrirana olja dlje ohranijo aromo. Izkušnje so pokazale, da so zgodaj stekleničena motna oljčna olja zelo hitro izgubila svežino, na dnu steklenice se je pojavila muljasta usedlina, olje pa je sčasoma dobilo neprijeten vonj in okus. Po drugi strani so slabe strani filtriranja lahko izguba in dodatna oksidacija olja, zato se priporoča, da poteka filtracija z minimalno hitrostjo prečrpavanja oziroma pod inertnim plinom s hidrofilno-bombažnimi celuloznimi filtri. Treba je preučiti tudi druge vplive na kakovost in značilnosti oljčnega olja (npr. različne tehnologije mletja in mesenja pri predelavi).

Digitalna baza podatkov

Dobrodošli na strani »DIGITALNA BAZA PODATKOV«  Javne službe iz oljkarstva

V nadaljevanju si lahko ogledate zbrane podatke o:

CVETENJU IN DOZOREVANJU