dr. Blaž Lenarčič

višji znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 663 77 00
Blaž Lenarčič je leta 2009 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani pridobil doktorat znanosti iz področja sociologije. Od leta 2007 je zaposlen v Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, kjer se ukvarja s preučevanjem vplivov IKT na širšo družbo, analizo socialnih omrežij, socialnim kapitalom, sociologijo športa in prostorsko sociologijo. Leta 2013 je bil gostujoči raziskovalec na University of Canterbury, Christchurch, Nova Zelandija. Za svoje raziskovalne dosežke je leta 2011 prejel nagrado Glasnik znanosti za posamezne vrhunske dosežke obetavnega raziskovalca, ki jo podeljuje Znanstveno raziskovalno središče . V obdobju 2011-2015 je bil član Vladne komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi. Med leti 2013-2016 je bil član Znanstvenega sveta in Upravnega odbora UP ZRS, v letu 2017 pa je bil podpredsednik Upravnega odbora ZRS Koper. Je član predsedstva Slovenskega sociološkega društva.