dr. Irina Moira Cavaion

znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 18

Področja raziskovanja:

  • poučevanje (sosedskih) jezikov,
  • poučevanje slovenščine kot tuj/sosedski jezik,
  • poučevanje italjanščine kot drugi/sosedski jezik,
  • večjezična vzgoja,
  • medkulturna ozaveščenost ter integrativnost (integrativeness),
  • (medkulturni) medosebni stiki.

Biografija:

Irina Moira Cavaion je znanstvena sodelavka na Inštitutu za jezikoslovne študije ZRS Koper. Začela je z glasbeno usmeritvijo - leta 1994 je diplomirala iz violine na glasbenem konservatoriju Benedetto Marcello v Benetkah - in vzporedno razvijala interes za poučevanje jezikov. Leta 2003 je diplomirala cum laude iz pedagoških znanosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Trstu z diplomskim delom Jezikoslovna didaktika. Leta 2015 je doktorirala iz Edukacijskih Ved na Pedagoški fakulteti v Kopru, z delom "Teaching and Learning Primary Neighbouring Language through Crossborder Contacts / Poučevanje in učenje sosedskih jezikov v osnovni šoli ob čezmejnem povezovanju" pod vodstvom mentorice prof. dr. Lucije Čok.

Z Inštitutom za jezikoslovne študije ZRS Koper je začela sodelovati v času podoktorskega študija, na ZRS Koper pa se je zaposlila julija 2017. Med leti 2017 in 2019 je bila v.d. predstojnice Inštituta za jezikoslovne študije.

Leta 2021 je dr. Irina Moira Cavaion prejela nagrado Glasnik znanosti ZRS Koper za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalk/cev.

Od oktobra 2021 je vodja ARRS projekta Krepitev (socialno-)konstruktivističnega pristopa na slovenskih obmejnih območjih k poučevanju in učenju sosedskih jezikov (SJ) v osnovni šoli s soustvarjeno razširitvijo in vrednotenjem modela CoBLaLT (2021-2024).

Irina M. Cavaion je raziskovalka s strokovnim znanjem v večjezičnem in medkulturnem izobraževanju na večjezičnih obmejnih območjih. Njena raziskava se osredotoča na izvajanje učnih metodologij v kontekstu večjezične vzgoje.

Irina M. Cavaion je avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov, poglavij in znanstvenih monografij, rezultate svojega raziskovalnega dela pa redno predstavlja na znanstvenih konferencah.