dr. Rada Cossutta

znanstvena svetnica
Phone: +386 5 663 77 18

Področja raziskovanja:

  • kontaktno slovensko jezikoslovje
  • slovenska dialektologija
  • lingvistična geografija
  • etimologija

Biografija:

Rada Cossutta, doktorica slovenskega jezikoslovja, redna profesorica dialektologije, znanstvena svetnica na Inštitutu za jezikoslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, se posveča raziskovalnemu delu, ki se odvija na stičišču romanskega, slovanskega in germanskega sveta, kjer je pojav interference, ki je konstanta njenega dela, najbolj viden.

Kot raziskovalka je vodila jezikoslovne projekte ZRS Koper (temeljni projekt ARRS Slovenski jezikovni vplivi na italijansko tržaško narečje, 1. 2. 2008–30. 1. 2011, temeljni projekt ERC-ARRS FISHCUHE – Ribiška kulturna dediščina in jezikovna raznolikost v alpsko-jadranskem prostoru, 1. 1. 2012–31. 12. 2014, temeljni projekt ERC-ARRS Tromeja skozi čas: jezikovna prepletanja na slovensko-avstrijsko-italijanskem stičnem območju, 1. 9. 2015–31. 8. 2018). Kot izvedenka za slovensko dialektologijo se je uveljavila zlasti na področju lingvistične geografije, in sicer leta 1987 z atlasom SDLA-Ts in v letih 2005–2006 z atlasom SDLA-SI, I–II. Odmevne so tudi njene monografije Narečna podoba Križa pri Trstu (2001), Poljedelsko in vinogradniško izrazje v Slovenski Istri (2002), Romanizmi v poljedelskem in vinogradniškem izrazju slovenske Istre (2010), Slovenizmi v italijanskem tržaškem narečju (2011), Ribiška jezikovna in kulturna dediščina v Tržaškem zalivu in slovenski Istri (2015).

Leta 2007 je Cossutta prejela nagrado Glasnik znanosti UP ZRS za odlične znanstveno raziskovalne dosežke uveljavljenih raziskovalcev. Leta 2018 je bil njen dokumentarec Rateče, nekoč in danes kot rezultat projekta Tromeja skozi čas nagrajen na razpisu Nove univerze v Ljubljani Nova ideja za posodobitev in dopolnitev učnega načrta dialektologije. Angleška verzija filma (z angleškimi podnapisi) je na mednarodnem znanstvenem simpoziju SGEM Vienna 2018 (Dunaj, 2018) prejela priznanje kot ena izmed najboljših "live performances".