Lucija Dežan

asistentka
mlada raziskovalka
Phone: +386 5 663 77 00

Področje raziskav

  • Vprašanja migracije
  • Položaj mladih na trgu dela
  • Etnične študije
  • Sociologija vsakdanjega življenja

Biografija:

Lucija Dežan je magistrirala na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru v okviru dvopredmetnega študija angleškega jezika in književnosti ter sociologije leta 2019. V dveh magistrskih delih je preučevala neformalne prakse pri zaposlovanju mladih v Sloveniji ter vlogo in pomen hrane v izbranih delih iz kanadske književnosti. Trenutno je doktorska študentka na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

Lucija Dežan je magistrirala na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru v okviru dvopredmetnega študija angleškega jezika in književnosti ter sociologije leta 2019. V dveh magistrskih delih je preučevala neformalne prakse pri zaposlovanju mladih v Sloveniji ter vlogo in pomen hrane v izbranih delih iz kanadske književnosti. Trenutno je doktorska študentka na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

Lucija Dežan kot mlada raziskovalka pod vodstvom dr. Mateje Sedmak od leta 2019 deluje v okviru Inštituta za družboslovne študije ZRS. Pred tem je raziskovalne izkušnje pridobivala kot štipendistka ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF, kjer je preživela 10 tednov na Univerzi v Oklahomi pod mentorstvom prof. Ane Bračič. V tem obdobju se je metodološko izpopolnjevala na področju terenskega dela, preučevala odnos izseljenih Srbov do nacionalizma ter sirskih beguncev ter sodelovala kot asistentka pri metodološkem urjenju študentov. Na Filozofski fakulteti UM je sodelovala tudi pri pripravi mednarodne primerjalne študije Mladina 2018 (Youth Study Southeast Europe 2018-2019), ki jo financira nemška fundacija FES in zajema 10 držav JV Evrope. Vključena je bila tudi v dvoletni projekt, ki je preučeval odnos študentov UM do trajnostnih oblik mobilnosti, še posebej kolesarstva in možnosti za dvig kolesarske kulture znotraj MOM. Je članica Komisije za podiplomski študij UM, Komisije za znanstvenoraziskovalno dejavnost UM in članica Senata FF UM.

V letu 2019 se je udeležila Mednarodnega kongresa psihologov Slovenije, kjer je predstavila primerjalni prispevek o vplivu različnih vzgojnih stilov na pojav nasilnega vedenja v obdobju adolescence med mladimi v 10 državah JV Evrope. V letu 2020 se je udeležila tudi spletne poletne šole za doktorske študente na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani posvečeni mešanim metodam v raziskovanju pod vodstvom dr. Tamare Pavasović Trošt. Lucija Dežan je trenutno objavila dva izvirna znanstvena članka in en strokovni članek ter o znanstvenih dosežkih poročala za različne slovenske medije (npr. Radio Maribor in časnik Večer).

V letu 2020 je prejela tudi kristalni celjski grb, ki ga Mestna občina Celje podeljuje diplomantom celjske občine za odličen uspeh (povprečna ocena v celotnem študijskem obdobju vključno z oceno diplome mora biti 9.0 ali več) in perspektivnost. V letu 2020 je postala tudi prejemnica prve nagrade za najboljše magistrsko delo, ki zadeva mladino. Nagrado vsako leto podeli Mladinski svet Slovenije.

Lucija Dežan je trenutno vključena v mednarodni projekt MiCREATE (Migrant Children and Communities in A Transforming Europe), ki je financiran v okviru Research and Inovation Grant sheme Horizont 2020. V letu 2019 je sodelovala kot moderatorka predstavitve mednarodne študije Mladina 2018 v Mariboru ter moderirala strokovni posvet Tvoj moment – uporabi svoj glas (okrogla miza o evropskih volitvah).