dr. Barbara Gornik

znanstvena sodelavka
Inštitut za družboslovne študije
Phone: +386 5 663 77 14
Barbara Gornik je znanstvena sodelavka na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja s vprašanjem migracij, nacionalizma in človekovih pravic, še posebno z vidika njihove interpretacije in implementacije kot odraza družbenih odnosov moči. Leta 2016 je pridobila naslov doktorica znanosti, ko je uspešno opravila zagovor disertacije z naslovom Človekove pravice in nacionalizem. Od tega leta je tudi delegatka Generalne skupščine pri Nordijski poletni univerzi (Nordic Summer University) in redna aktivna udeleženka študijskega kroga Patterns of Dysfunction in Contemporary Democracies: Impact on Human Rights and Governance. Je tudi članica uredniškega odbora revije International Journal of the Euro-Mediterranean Studies, sourednica zbornika Unaccompanied Children in European Migration and Asylum Practices: In Whose Best Interests?, ki je junija 2017 izšel pri ugledni mednarodni založbi Routledge, Taylor and Francis Group ter sourednica posebne številke revije Poligrafi, naslovljene Ontologies of Asylum. Barbara Gornik je svoje delo predstavljala na znanstvenih konferencah v številnih evropskih državah kot tudi v Združenih državah Amerike, in sicer v okviru institucij, kot so London School of Economics, University of Cambridge, Columbia University, University of Copenhagen, University of Wroclaw in druge.