04 Apr 2023

UVODNO SREČANJE PROJEKTA ODPRTE MEJE: Premoščanje enosmernih razlag sodobne zgodovine Evrope

V petek, 24. marca 2023 je v prostorih Pokrajinskega muzeja Koper potekalo uvodno srečanje ERC Advanced grant projekta ODPRTE MEJE – OPEN BORDERS – »Cold War Europe Beyond Borders: A Transnational History of Cross Border Practices in the Alps-Adriatic area from World War II to the present«, ki ga vodi dr. Borut Klabjan iz Inštituta za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper.

Spomnimo, dr. Borut Klabjan je projekt ODPRTE MEJE (OPEN BORDERS) prijavil na ERC panel za zgodovino (SH6), kjer so izmed 85 prijavami izbrali za financiranje le 13 projektov. Projekti ERC so izrednega pomena ne le za dobitnike in dobitnice, saj jim omogočajo kreativno svobodo in večletno finančno neodvisnost pri izvajanju svojih raziskav, ampak pomembno vplivajo in spodbujajo tudi razvoj mlajših raziskovalnih sodelavcev. Ravno tako je pridobitev ERC projekta izjemnega pomena za mednarodno prepoznavnost raziskovalne odličnosti same ustanove gostiteljice ERC projekta, v tem primeru ZRS Koper.

Uvodnega srečanja projekta so se udeležili mednarodno uveljavljeni raziskovalci in raziskovalke iz držav EU in Združenih držav Amerike. Dogodku so prisostvovali člani svetovalnega odbora v sestavi: dr. Pamela Ballinger iz Univerze v Michiganu, dr. Sabine Dullin z Inštituta za politične študije v Parizu, dr. Hannes Grandits z Humboldtove univerze v Berlinu, dr. Pieter Judson z Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah, dr. Wolfgang Mueller z dunajske univerze, dr. Ulf Brunnbauer z Inštituta za vzhodno in jugovzhodno evropske študije Leibniz in dr. Pavel Kolář z  Univerze Konstanz, člani projektne skupine, akademik dr. Jože Pirjevec, dr. Egon Pelikan, predstojnik inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper, dr. Mateja Sedmak, predstojnica Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper, raziskovalci in raziskovalke ZRS Koper ter ostala zainteresirana javnost.

Zbrane je uvodoma pozdravil dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper, ki je poudaril izredno rast znanstveno-raziskovalne odličnosti ZRS Koper, sledeč znanstveni produkciji, številnim mednarodno odmevnim objavam in uspehu pri pridobivanju mednarodnih raziskovalnih projektov v zadnjih letih, ki pa je s pridobljenim ERC projektom posebej potrjena in nagrajena. »Pridobitev ERC projekta daje ZRS Koper kot prvemu in edinemu javnemu raziskovalnemu zavodu izven Ljubljane še dodatno potrditev v nacionalnem in mednarodnem raziskovalnem prostoru«, je še dodal.

Dr. Borut Klabjan je uvodoma predstavil izhodišča projekta in njegove vsebine ter se ustavil pri premoščanju enosmernih razlag sodobne zgodovine Evrope. Projekt ODPRTE MEJE namreč iz izkušnje severnojadranskega prostora črpa navdih in izkušnje za novo razumevanje obdobja hladne vojne. Povzel je cilje in metode dela ter izpostavil prve rezultate, kot je na primer sodelovanje z zgodovinskim arhivom Evropske unije, kjer bodo hranili projektno gradivo, medtem ko so projektne sodelavke in sodelavci predstavili posamezne raziskovalne primere. 

Leave a Reply