Dr. UROŠ MARUŠIČ, višji znanstveni sodelavec

Inštitut za kineziološke raziskave

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: uros.marusic@zrs-kp.si

Področja raziskovanja:

  • Znanost o športu / Kineziologija
  • Motorična kontrola; Kognitivni trening; Nevrokognicija

Biografija:

Uroš Marušič je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, smer Kibernetika v medicini (2011) in doktoriral na študijskem programu Aplikativna kineziologija, Univerze na Primorskem (2015). Pod mentorstvom prof. dr. Rada Pišota in so-mentorstvom doc. dr. Vojka Kavčiča se je kot mladi raziskovalec poglobil v področje kineziologije in kognitivne nevropsihologije in v okviru svoje doktorske disertacije preučeval vpliv kognitivnega treninga med večdnevnim horizontalnim ležanjem starejših oseb na njihove kognitivne funkcije, kontrolo mobilnosti ter elektrokortikalno aktivnosti možganov.

Uroš Marušič je zaposlen na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper in je namestnik predstojnika Inštituta za kineziološke raziskave.

Od leta 2013 je Uroš Marušič objavil preko 30 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov. Skupno število njegovih objav je preko 150 enot.

Uroš Marušič je prejemnik številnih nacionalnih in mednarodnih nagrad:

  • Young Investigator Award (mini-oral) na znanstvenem kongresu »European College of Sport Science«, Dunaj, Avstrija (2016);
  • »Glasnik znanosti« za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Univerze na Primorskem, Koper, Slovenija (2015);
  • Prvo mesto na tekmovanju mladih raziskovalcev 7. mednarodne konference o kineziologiji z naslovom »Fundamental and applied kinesiology – Steps forward«, Opatija, Hrvaška (2014);
  • Priznanje »Santorio Santorio« študijskega programa Aplikativna kineziologija za nadpovprečno študijsko uspešnost in znanstveno-raziskovalno uspešnost v študijskem letu 2012/2013 (2014);
  • Young Investigator Award (oral) na znanstvenem kongresu »European College of Sport Science«, Barcelona, Španija (2013).

Raziskovalna dejavnost:

Uroš Marušič je že v okviru svoje doktorske disertacije samostojno vodil merilno postajo v študiji »PANGeA Valdoltra bed rest 2012«, kjer je tekom ležanja poskušal s kognitivno vadbo preprečiti upad senzorno-motoričnih funkcij starejšim preiskovancem. Še pred zagovorom doktorata je prevzel koordinacijsko funkcijo pri študiji rehabilitacije kolkov (PANGeA hip study). Obe študiji sta bili del mednarodnega projekta PANGeA. V letu 2017 je samostojno prijavil in vodil projekt Gibalna in kognitivna aktivnost ter prehrana (GIBKOP), ki je bil pridobljen prek Evropskih Socialnih Skladov. V letu 2018 je vodil projekt ProTrening: Kognitivni in proprioceptivni trening kot preventiva pred demenco ter iREHAB: Inovativni rehabilitacijski postopki po možganski kapi. Uroš Marušič je član programske skupine Kineziologija za kakovost življenja (P5-0381).