Dr. VASILIJ VALENČIČ, asistent z doktoratom

Inštitut za oljkarstvo

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

Tel.: +386 5 611 79 31

E-naslov: vasilij.valencic@zrs-kp.si

Področja raziskovanja:

 • Rastlinska produkcija in predelava/Oljkarstvo
 • Kemijska karakterizacija oljčnega olja
 • Steroli
 • Maščobnokislinska sestava
 • Senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja in namiznih oljk

Biografija:

Vasilij Valenčič je 2. julija 2004 diplomiral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, 28. januarja 2010 pa je na isti ustanovi uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv tehnoloških postopkov na kakovost namiznih oljk Slovenske Istre pod mentorstvom prof. dr. Terezije Golob in somentorstvom prof. dr. Sonje Smole Možina.

Vasilij Valenčič je od leta 2013 redno zaposlen na Inštitutu za oljkarstvo ZRS Koper na delovnem mestu asistenta z doktoratom, v akreditiranem Laboratoriju Inštituta za oljkarstvo pa je vodja kakovosti za organizacijske zadeve, odgovorni analitik, namestnik vodje panela za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja in vodja panela za senzorično ocenjevanje namiznih oljk. Vasilij Valenčič sodeluje pri organizaciji dogodkov in konferenc ter projektnih aktivnosti Inštituta za oljkarstvo.

Leta 2002 je pričel z delom na področju oljkarstva, in sicer v laboratoriju LABS d.o.o., leta 2006 pa se delno zaposlil na ZRS Koper. Leta 2007 je pridobil status mladega raziskovalca iz gospodarstva. V letih od 2010 do 2013 je bil delno zaposlen na LABS d.o.o. na delovnem mestu samostojnega raziskovalca – kemijskega analitika delno pa na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, kjer je do leta 2016 delal na delovnem mestu docenta in izvajal predavanja in vaje pri predmetu Tehnologije predelave oljk. V obdobju od 2008 do 2017 je bil član Sveta za oljkarstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vasilij Valenčič je soavtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov. Do leta 2021 njegova bibliografija obsega 119 enot.

Leta 2005 je prejel Bitenčevo priznanje Biotehniške fakulteta Univerze v Ljubljani za diplomsko delo z naslovom Vrednotenje kakovosti deviškega oljčnega olja.

Raziskovalna dejavnost:

Vasilij Valenčič je sodeloval na naslednjih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih:

 • Oleum: zagotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja; Okvirni program EU za raziskave in inovacije, (OBZORJE 2020) 2016 – 2019;
 • Možnosti uporabe ostankov proizvodnje v oljkarstvu, (V4-1621) 2016 – 2019;
 • Izdelava tehnoloških smernic za namakanje oljk v Sloveniji, (V4-1411) 2014 – 2017;
 • Determinacija in vrednotenje genskih virov oljk v nacionalnih kolekcijah Slovenije z uporabo markerjev DNA, (V4-1056) 2010 – 2012;
 • Fitofenoli za izboljšanje varnosti in obstojnosti živil, (V4-1079) 2010 – 2012;
 • Ugotavljanje pristnosti in kakovosti oljčnega olja, (Bilaterala Slovenija – Črna gora) 2014 – 2015;
 • WELLFOOD: Spodbujanje inovacij v živilskem sektorju za razvoj turizma dobrega počutja v jadranski regiji, (Adriatic IPA Cross Border Cooperation 2007 – 2013) 2013 – 2015;
 • OSIPPPIT: Organizacija neposredne prodaje kmetijskih proizvodov s pomočjo internetne tehnologije, (OP IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013) 2013 – 2015;
 • RAST ISTRE: Ohranjanje naravne dediščine – revitalizacija sadnih vrst, karakterističnih za območje Istre, (OP IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013) 2013 – 2015;
 • UE LI JE II: Oljčno olje: simbol kakovosti v čezmejnem prostoru, (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013) 2011 – 2014;
 • TROPLO: Vzpostavitev čezmejnega sodelovanja pri kompostiranju stranskih produktov oljkarstva, (Interreg IIIA SLO-IT 2000 – 2006) 2005 – 2007.