COVID - 19

NAČRT ZRS KOPER ZA ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA DELA V ČASU POJAVLJANJA KORONAVIRUSA

Z Načrtom ZRS Koper (v nadaljevanju načrt) za zagotavljanje nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa se:

  • prispeva k zmanjšanju negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na raziskovalno in administrativno delo,
  • opredeli aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo izvajanje delovnega procesa,
  • zagotovi učinkovitost organizacije ter vzpostavitev dobre notranje komunikacije z zaposlenimi, ministrstvom, javnostjo, zunanjimi sodelavci in drugimi organizacijami,
  • zagotovi zaščito zaposlenih in drugih ljudi ter omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti,
  • zagotovi večjo zdravstveno varnost in ozaveščenost.

Direktor ZRS Koper je s sklepom št. 261-11/20 z dne 09. 03. 2020 ter sklepom 261-38/20 z dne 29. 09. 2020 imenoval Delovno skupino ZRS Koper za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa v naslednji sestavi:

IME IN PRIIMEK ELEKTRONSKI NASLOV TELEFON
1. dr. Rado Pišot rado.pisot@zrs-kp.si 05 66 37 700
2. dr. Mateja Sedmak mateja.sedmak@zrs-kp.si 05 66 37 700
3. Mateja Krmelj mateja.krmelj@zrs-kp.si 05 66 37 773

 

Načrt ZRS Koper – dopolnitev 10   (14. 9. 2021) (PDF)


Koristne povezave