OŽIVLJANJE KOZMIČNE PRAVIČNOSTI: POETIKA FEMINILNEGA

Evidenčna številka ARRS: J6-8265
Trajanje projekta: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020

 

Osnovna ideja tega projekta temelji na novi interpretaciji Sofoklejeve Antigone in njenega etiškega dejanja. Kot opozarja ena glavnih filozofinj našega časa, Luce Irigaray (2013), ni lahko v okviru naše kulture razkriti pomena Antigone. Ta naloga namreč zahteva, da vstopimo v poponoma drugačen vzorec mišljenja ter etike, kot smo ga podedovali od predhodnikov. Z drugimi besedami, potrebujemo nov način mišljenja v teologiji, religiologiji in etiki, kot tudi vpeljavo novih medkulturnih in medreligijskih aspektov.

V prvem delu projekta bomo primerjali Antigono s Savitri iz Mahabharate in svetopisemsko Marijo, kot so reprezentirane v sodobni feministični misli in teologiji: analizirali jih bomo kot tri varuhinje svetega kozmičnega reda in reda ženskosti, ter v njihovem odnosu do logike nenapisanih ali kozmičnih zakonov. Raziskovalci se bodo osredotočili na svete zakone, kot jih najdemo v antični religijski misli (stari bližnji Vzhod, predhomerska Grčija in predvedska Indija) in sledili njihovemu etičnemu potencialu.

To kozmično-etično sporočilo bomo v drugem delu projekta razčlenili skozi perspektivo nove kulture sramu in odgovornosti do drugega. Na tem mestu bomo povezali raziskavo božjih, kozmičnih, nenapisanih etičnih zakonov in brezpogojne etične zahteve s pojmi krivde in sramu.

Osredotočili se bomo na nasprotje med občutjem sramu in občutjem krivde, ter pokazali, da je novo kultiviranje etike sramu podlaga oziroma del kozmične pravičnosti. Na koncu bo projekt pokazal, da na splošno ne more biti nobena dolžnosti in noben človeški zakon višji od našega najglobljega kozmično-etičnega verovanja in telesnega sočutja ter senzibilnosti za bolečino drugega. Zato se bo projekt v tretjem delu posvetil dvema študijama primera skrajnega nasilja, ki izhajata iz pozabe »obraza drugega« in sramu. Za ta namen bomo izbrali kontekst vzhodnoazijske in južnoazijske kulture (Kambodža in Kitajska).

Vodja projekta

prof. dr. Lenart Škof (ZRS Koper)

Sodelavci projekta

Dr. Maja Bjelica

Dr. Tamara Ditrich (UL Filozofska fakulteta)

Dr. Nadja Furlan Štante (ZRS Koper)

Dr. Helena Motoh (ZRS Koper)

Dr. Vojko Strahovnik (UL Teološka fakulteta)

Dr. Rok Svetlič (ZRS Koper)

Dr. Bojan Žalec (UL Teološka fakulteta)

REZULTATI PROJEKTA

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. STRAHOVNIK, Vojko. Divine command ethics, cosmopolitanism, fundamentalism and dialogue. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 2, str. 379-386. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_STRAHOVNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 7693402], [SNIP, WoS do 5. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 23. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

2. ŠKOF, Lenart. Hospitalities of the body : on materialism and spirituality in the philosophical traditions of Europe and Asia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 2, str. 387-394, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_SKOF.pdf, doi: 10.19233/ASHS.2017.26. [COBISS.SI-ID 1539542724], [SNIP, WoS do 10. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 19. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

3. ŽALEC, Bojan. Javni um, religija in ekskluzivizem : Rawls v luči katoliške in islamske misli. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 2, str. 395-406. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_ZALEC.pdf. [COBISS.SI-ID 7693146], [SNIP, WoS do 5. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 23. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

4. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. The secret code of Goddess : unwritten regulations and the critique of violent theology. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 2, str. 417-428, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_FURLAN.pdf, doi: 10.19233/ASHS.2017.29. [COBISS.SI-ID 1539542980], [SNIP, WoS do 4. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 19. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

5. SVETLIČ, Rok. Political totalitarianism and the social contract : envisioning contractualism for the 21st century. Anthropological notebooks, ISSN 1408-032X. [Tiskana izd.], 2017, year 23, no. 1, str. 27-41. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2017_1/Anthropological_Notebooks_XXIII_1_Svetlic.pdf. [COBISS.SI-ID 1539317700], [JCR, SNIP, WoS do 30. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 18. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tip dela je verificiral OSICD

6. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard in politično : vera kot premagovanje nasilja in vir demokracije. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 247-259. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Zalec.pdf. [COBISS.SI-ID 7769434], [SNIP, Scopus do 1. 3. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00] kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

7. STRAHOVNIK, Vojko. Religija, javni prostor in zavzetost v dialogu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 269-278. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Strahovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 7769946], [SNIP] kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

8. ŠKOF, Lenart. Breath as a way of self-affection : on new topologies of transcendence and self-transcendence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 577-587. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Skof.pdf. [COBISS.SI-ID 1540035268], [SNIP, WoS do 25. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

9. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Transcendence in Christian (eco)feminist hermeneutics. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, št. 3/4, str. 589-599. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Furlan.pdf. [COBISS.SI-ID 1540035524], [SNIP, WoS do 25. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

10. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Eco-feminist ethics of interdependence. Dialogue and universalism, ISSN 1234-5792, 2017, vol. 27, no. 4, str. 23-36. [COBISS.SI-ID 1539853508] kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

11. ŽALEC, Bojan. Preferential and non-preferential love in light of Kierkegaard’s thought. European journal of science and theology, ISSN 1842-8517, 2017, vol. 13, no. 2, str. 179-189, ilustr. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue13.html. [COBISS.SI-ID 7603034], [SNIP, Scopus do 1. 3. 2018: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00] kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICH

12. ŽALEC, Bojan. The relevance of Kierkegaard for political thought violence and the divine command. European journal of science and theology, ISSN 1842-8517, 2017, vol. 13, no. 3, str. 75-87. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue13.html. [COBISS.SI-ID 7655514], [SNIP, Scopus do 14. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICH

13. MOTOH, Helena. Accommodation and universalism : an early modern experiment in religious dialogue. Poligrafi : e-zbirka monografij, ISSN 2232-2833, 2017, vol. 22, no. 87/88, str. 39-54, 134, 138. https://arhiv.zrs-kp.si/revije/single/poligrafi-87-88-religions-and-dialogue-2272. [COBISS.SI-ID 1540067012] kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

14. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Feminist theology as a special philosophy of religions and theology (?) of religions. Poligrafi : e-zbirka monografij, ISSN 2232-2833, 2017, vol. 22, no. 87/88, str. 55-69, 134-135, 138-139. https://arhiv.zrs-kp.si/revije/single/poligrafi-87-88-religions-and-dialogue-2272. [COBISS.SI-ID 1540066244] kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

15. BJELICA, Maja. The Turkish Alevis : in search of an identity. Poligrafi : e-zbirka monografij, ISSN 2232-2833, 2017, vol. 22, no. 87/88, str. 93-116, 135-136, 139-140. https://arhiv.zrs-kp.si/revije/single/poligrafi-87-88-religions-and-dialogue-2272. [COBISS.SI-ID 1540067524] kategorija: 1NK; tip dela ni verificiran

16. ŠKOF, Lenart. On some foundations of pluralistic religious science and theology of multiplicity. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, ISSN 1318-8828. [Tiskana izd.], 2017, vol. 22, no. 87/88, str. 23-37, 133-134, 137-138. https://arhiv.zrs-kp.si/revije/single/poligrafi-87-88-religions-and-dialogue-2272. [COBISS.SI-ID 1540066756] kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

17. ŠKOF, Lenart. Schellingova Clara : skice za ontologijo ljubezni. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2017, letn. 40, št. 3, str. 69-86. [COBISS.SI-ID 65870946], [SNIP, WoS do 4. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

18. STRAHOVNIK, Vojko. Pomen moralne teorije za etično vzgojo. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2017, letn. 28, št. 1/2, str. 45-58. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISSN/1581%E2%80%936044/1-2-2017/1581_6044_1-2-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 3114583] kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

1.02 Pregledni znanstveni članek

19. PUCELJ, Maja, FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Evropocentrična nadvlada ”Zahoda nad Vzhodom”. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti, ISSN 1580-688X. [Tiskana izd.], 2017, letn. 19, št. 2, str. 135-156. [COBISS.SI-ID 1602445] kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

1.04 Strokovni članek

20. ŠKOF, Lenart. Državljanski nihilizem in boljša demokracija. Delo, ISSN 0350-7521, 4. dec. 2017, leto 59, št. 280, str. 5. http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/drzavljanski-nihilizem-in-boljsa-demokracija.html. [COBISS.SI-ID 1540133316] kategorija: SU

21. STRAHOVNIK, Vojko. W. D. Ross: Moralni intuicionizem in pluralizem dolžnosti. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente, ISSN 1408-8274, 2017, letn. 24, št. 1/4, str. 29-35. [COBISS.SI-ID 7774810] kategorija: SU

22. SVETLIČ, Rok. Pravno mišljenje kot prva žrtev neke dobe. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 11. maj 2017, leto 36, št. 18, str. 6-8, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 1539312068] kategorija: SU

23. SVETLIČ, Rok, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Sodba v imenu temeljne norme. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 20. jul. 2017, leto 36, št. 28/29, str. 14-16, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 15694161] kategorija: SU

24. SVETLIČ, Rok. Kako ubraniti pravo pred njim samim?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 7. dec. 2017, leto 36, št. 47, str. 3, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 1539942596] kategorija: SU

1.05 Poljudni članek

25. PRAŠNIKAR, Astrid, ŠKOF, Lenart. Jaz tudi = Me too. Delo, ISSN 0350-7521, 9. jan. 2018, leto 60, št. 6, str. 5. http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/jaz-tudi-me-too.html. [COBISS.SI-ID 1540133060] kategorija: SU

26. SVETLIČ, Rok. Rasizem kot vzrok terorističnih napadov v EU. Delo, ISSN 0350-7521, 7. jan. 2017, leto 59, št. 5, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1539098820] kategorija: SU

27. SVETLIČ, Rok. Samoumevna pravica države do obstoja. Delo, ISSN 0350-7521, 9. feb. 2017, leto 59, št. 32, str. 5. [COBISS.SI-ID 1539111620] kategorija: SU

28. SVETLIČ, Rok. Kaj ni Evropska unija?. Delo, ISSN 0350-7521, 9. maj 2017, leto 59, št. 104, str. 5. [COBISS.SI-ID 1539304388] kategorija: SU

29. ŠKOF, Lenart. Univerza ljubljenega rektorja. Delo, ISSN 0350-7521, 13. maj 2017, leto 59, št. 108, str. 5. http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/univerza-ljubljenega-rektorja.html. [COBISS.SI-ID 1540132548] kategorija: SU

30. SVETLIČ, Rok. Šibkost mišljenja in moralne bližnjice. Delo, ISSN 0350-7521, 15. jun. 2017, leto 59, št. 136, str. 5. [COBISS.SI-ID 1539414468] kategorija: SU

31. SVETLIČ, Rok. Predsednik države in njegova (ne)avtoriteta. Delo, ISSN 0350-7521, 30. sep. 2017, leto 59, št. 227, str. 5, portret. [COBISS.SI-ID 1539774916] kategorija: SU

32. SVETLIČ, Rok. Dva dneva Ahmada Shamieha. Delo, ISSN 0350-7521, 20. nov. 2017, leto 59, št. 268, str. 5, ilustr., portret. [COBISS.SI-ID 1539893444] kategorija: SU

33. MOTOH, Helena. Ko Mao bere Konfucija : obnova tradicije v kitajskem kolesju napredka. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 4. nov. 2017, leto 67, št. 255, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 1539905732] kategorija: SU

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

34. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein on faith : certainty, therapy, and theology as grammar. V: VALČOVÁ, Katarína (ur.), VALČO, Michal (ur.). Global and local challenges of the interaction of natural and human sciences : scientific book of abstracts. 1st ed. Žilina: University of Žilina. 2017, str. 18, portret. [COBISS.SI-ID 7821146] kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

35. DITRICH, Tamara. Meditation in modern education : outlining a pilot programme from Australia. V: URA, Dasho Karma (ur.), PENJORE, Dorji (ur.), DEM, Chhimi (ur.). A mandala of the 21st century perspectives : proceedings of the International conference on tradition and innovation in Vajrayana Buddhism. Thimpu: Centre for Bhutan Studies & GNH. 2017, str. 205-221. [COBISS.SI-ID 65344866] kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICH

36. SVETLIČ, Rok. Migracije med pravico do azila in dejstvom države = Migrations between the right to asylum and the fact of the state. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review, 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. Maribor: Alma Mater Europea – ECM. 2017, str. 120-126. http://almamater.si/-s292. [COBISS.SI-ID 1579661] kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICD

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

37. WILES, Royce, DITRICH, Tamara, CLARK, Chris. Research on the Kuthodaw Pagoda marble-stelae recension of the Pali canon in Mandalay, Myanmar. V: [Abstracts]. Toronto: Department for the Study of Religion, University of Toronto. 2017. http://www.iabs2017-uoft.ca/programme-list-sections/. [COBISS.SI-ID 65029474] kategorija: SU

38. ŠKOF, Lenart. On new cosmology of mesocosmic rituals. V: God, man and the universe : abstract [!] of 5th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion, Tehran, Iran, January 24-25, 2017, 5th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion, Tehran, Iran, January 24-25, 2017. Tehran: Iranian Association for Philosophy of Religion: Faculty of World Studies, University of Tehran. [2017], str. 116. [COBISS.SI-ID 1539103940] kategorija: SU

39. ŽALEC, Bojan. Contemporary cultural frame and religion : secularity and authenticity = Sodobni kulturni okvir in religija : sekularnost in pristnost. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 50-51. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7747162] kategorija: SU

40. ŽALEC, Bojan. Religion, inclusivism and exclusivism. Studii si cercetari de antropologie, ISSN 2344-2824, 2017, nr. 5, str. 87. http://journalstudiesanthropology.ro/ro/acasa.html, http://www.journalstudiesanthropology.ro/adm/jsq/kcfinder/upload/files/Nr.%205%2C%202017%20%28Abstracts%29.pdf. [COBISS.SI-ID 7728986] kategorija: SU

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

41. ŽALEC, Bojan. Evropsko državljanstvo in vrline. V: JUHANT, Janez (ur.), PEVEC ROZMAN, Mateja (ur.). Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 67-80, 141-142. [COBISS.SI-ID 7752282] kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICD

42. STRAHOVNIK, Vojko. Nekaj premislekov o vlogi in pomeni civilne družbe v javnem življenju. V: JUHANT, Janez (ur.), PEVEC ROZMAN, Mateja (ur.). Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 88-98, 143. [COBISS.SI-ID 7752538] kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICD

43. ŽALEC, Bojan. Nacizmus a stalinizmus vo svetle Kierkegaardovej myšlienky. V: KRÁLIK, Roman (ur.). Kierkegaard and the crisis of the contemporary world = Kierkegaard a kríza súčasného sveta, (Acta Kierkegaardiana Series, Supplement, vol. 6). Toronto: Kierkegaard Circle; Nitra: Central European Research Institute of Søren Kierkegaard. 2017, str. 336-346. [COBISS.SI-ID 7655258] kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

44. DITRICH, Tamara. The conceptualisation and practice of mindfulness : Buddhist and secular perspectives. V: DITRICH, Tamara (ur.), WILES, Royce (ur.), LOVEGROVE, Bill (ur.). Mindfulness and education : research and practice. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2017, str. 3-32. [COBISS.SI-ID 63814498] kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

45. ŠKOF, Lenart. On sacred genealogies in Antigone and Savitri. V: GIESEN, Klaus-Gerd (ur.), KERSTEN, Carool (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). The poesis of peace : narratives, cultures, and philosophies. London [i. e.] Abingdon; New York (NY): Routledge. 2017, str. 68-77. [COBISS.SI-ID 1539241924] kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

46. MOTOH, Helena. ‘Woman under a Roof’ : peace as ethical spatiality in classical Chinese philosophy. V: GIESEN, Klaus-Gerd (ur.), KERSTEN, Carool (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). The poesis of peace : narratives, cultures, and philosophies. London [i. e.] Abingdon; New York (NY): Routledge. 2017, str. 108-120, graf. prikazi, tabela. [COBISS.SI-ID 1539242180], [Scopus do 17. 9. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

47. ŽALEC, Bojan. Solidarni personalizem in religija kot dejavnika sožitja in človečnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 19-42. [COBISS.SI-ID 7726426] kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

48. ŠKOF, Lenart. Razmišljanje za mir : triade in nova kozmologija mezokozmosa. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 67-75, 107, 110, ilustr. [COBISS.SI-ID 1539854020] kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

49. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Metafizična intersubjektivnost ženske duhovnosti kot skupna etična platforma za osebno rast, medkulturni in medreligijski dialog. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 76-86, 107, 110-111. [COBISS.SI-ID 1539855044] kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

50. STRAHOVNIK, Vojko. Religija kot dejavnik ponižnosti in dialoga. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 86-96. [COBISS.SI-ID 7726938] kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

51. SVETLIČ, Rok. Govorica in totalitarizem. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 97-105, 108, 111. [COBISS.SI-ID 1539855300] kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

52. ŽALEC, Bojan. Human refusal of the basic truth about self as the origin of violence. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology Ost-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 29-39, tabela. [COBISS.SI-ID 7539546] kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

53. STRAHOVNIK, Vojko. Truth, history, integrity, and reconciliation. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology Ost-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 75-83. [COBISS.SI-ID 7540314] kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

54. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Women, war, and religion : between violence and religious peace-building. V: FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.), ZALTA, Anja (ur.), LAMBERGER KHATIB, Maja (ur.). Women against war system, (Philosophy in dialogue, vol. 4). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 9-18. [COBISS.SI-ID 1540118980] kategorija: 3C; tip dela ni verificiran

55. DITRICH, Tamara. Identity and gender : a Buddhist perspective. V: FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.), ZALTA, Anja (ur.), LAMBERGER KHATIB, Maja (ur.). Women against war system, (Philosophy in dialogue, vol. 4). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 145-164. [COBISS.SI-ID 1540119492] kategorija: 3B; tip dela ni verificiran

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

56. STRAHOVNIK, Vojko. Mateja Centa : Pomen čustev za vzpostavitev dialoško-etičnih odnosov, doktorska disertacija, mentor Vojko Strahovnik; somentor Stanko Gerjolj, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017, 239 str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, št. 3/4, str. 783-785. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Centa.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7816026], [SNIP, WoS do 25. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: SU

1.20 Predgovor, spremna beseda

57. DITRICH, Tamara. Introduction. V: DITRICH, Tamara (ur.), WILES, Royce (ur.), LOVEGROVE, Bill (ur.). Mindfulness and education : research and practice. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2017, str. IX-XVI. [COBISS.SI-ID 63814242] kategorija: SU

58. GIESEN, Klaus-Gerd, KERSTEN, Carool, ŠKOF, Lenart. Editors’ introduction : Poesis of peace: narratives, cultures and philosophies. V: GIESEN, Klaus-Gerd (ur.), KERSTEN, Carool (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). The poesis of peace : narratives, cultures, and philosophies. London [i. e.] Abingdon; New York (NY): Routledge. 2017, str. 1-10. [COBISS.SI-ID 1539242436] kategorija: SU

59. ŽALEC, Bojan, STRAHOVNIK, Vojko. Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga : uvodnik. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 7727194] kategorija: SU

60. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology Ost-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 7539034] kategorija: SU

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

61. ŠKOF, Lenart. Ethik des Atems : Versuch über die Intersubjektivität, (Welten der Philosophie, 16). Freiburg; München: Verlag Karl Alber, 2017. 247 str., ilustr. ISBN 978-3-495-48840-9. ISBN 3-495-48840-5. [COBISS.SI-ID 1540021956] kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

2.13 Elaborat, predštudija, študija

62. ČOK, Tina, MOTOH, Helena. How is Slovenia welcoming the 16+1 cooperation and the Belt and road initiative, (Working paper, no. 10). [S. l.]: China-CEE Institute, 2017. 9 str. [COBISS.SI-ID 1540160964] kategorija: SU

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

63. MOTOH, Helena (intervjuvanec), MOČNIK, Peter (oseba, ki intervjuva). O izvoru kitajskega zmaja, (Aktualna tema). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. http://4d.rtvslo.si/arhiv/aktualna-tema/174516241. [COBISS.SI-ID 1540082372] kategorija: SU

64. ROZMAN, Marko, ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), ČRNIČ, Aleš (intervjuvanec). Zakaj se bojimo islama?, (Sledi večnosti). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/01/pomen-in-vloga-religij-danes/. [COBISS.SI-ID 35447645] kategorija: SU

65. ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). Democracy as human value, (Big Ideas). Sydney: ABC Radio National, 2017. http://www.abc.net.au/radionational/programs/bigideas/democracy-as-human-value/8674272. [COBISS.SI-ID 1540132292] kategorija: SU

66. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), ŽALEC, Bojan (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). Dialog – religija, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174503851. [COBISS.SI-ID 7760218] kategorija: SU

67. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), KOMPAN ERZAR, Katarina (diskutant), JAKOP, Pavle (diskutant), GRŽAN, Karel (diskutant), ŠKODLAR, Borut (diskutant), KONTREC, Melita, ŽALEC, Bojan (diskutant), MALMENVALL, Simon (diskutant). “Le kaj počne Bog v nebesih, ki je na zemlji toliko trpljenja”, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174500030. [COBISS.SI-ID 7742554] kategorija: SU

68. SAJE, Mitja (intervjuvanec), MOTOH, Helena (intervjuvanec), KŠELA, Sanela (intervjuvanec), RAŠKOVIĆ, Matevž (intervjuvanec). Osrednje cesarstvo 2.0, (Intelekta). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 24. 1. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174450763. [COBISS.SI-ID 23558630] kategorija: SU

69. DJILAS, Ivana (intervjuvanec), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), HARLAMOV, Aljoša (intervjuvanec), MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana (intervjuvanec). Populizem, (Panoptikum). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174455449. [COBISS.SI-ID 1540129988] kategorija: SU

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

70. ŠKOF, Lenart. Democracy as human value: on the idea of ethical citizenship : Simone Weil lecture on human value, Australian Catholic University, Faculty of Theology and Philosophy, ACU Leadership Centre, Brisbane, 26 June 2017. [COBISS.SI-ID 1539499460] kategorija: SU

71. ŠKOF, Lenart. Democracy as human value: on the idea of ethical citizenship : Simone Weil lecture on human value, Australian Catholic University, Faculty of Theology and Philosophy, ACU Melbourne Campus, 29 June 2017. [COBISS.SI-ID 1540133572] kategorija: SU

72. STRAHOVNIK, Vojko. France Veber and his moral philosophy : lecture at Center for the Philosophy of Freedom, The University of Arizona, Tucson, AZ, 13th April 2017. [COBISS.SI-ID 7637338] kategorija: SU

73. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard and politics : violence and divine command : lecture at Wydział Teologiczny i Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakow, 16. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 7698266] kategorija: SU

74. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard on love : lecture at Wydział Teologiczny i Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakow, 18. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 7699034] kategorija: SU

75. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard, anxiety, and totalitarianism : lecture at Wydział Teologiczny i Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakow, 17. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 7698778] kategorija: SU

76. ŽALEC, Bojan. Radical Islamism and islamophobia : lecture at Wydział Teologiczny i Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakow, 16. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 7698522] kategorija: SU

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

77. MOTOH, Helena. Confucius as a trope : contemporary rhetorical references to Chinese phiosophy : prispevek na 2nd Biennial Conference of the EACP Global Chinese philosophy, Basel, 8 Sep. 2017. [COBISS.SI-ID 1539864004] kategorija: SU

78. ŠKOF, Lenart. God, incarnation in feminine, and imaginary of the third presence : prispevek na mednarodni konferenci Rethinking incarnation: theology, phenomenology and deconstruction, Montpellier, 24-25 February 2017. [COBISS.SI-ID 1539175876] kategorija: SU

79. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Incarnation in ecofeminist hermeneutics : prispevek na mednarodni konferenci Rethinking incarnation: theology, phenomenology and deconstruction, Montpellier, 24-25 February 2017. [COBISS.SI-ID 1539175620] kategorija: SU

80. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard i personalizam : predavanje na Međunarodnom znanstvenom skupu Personalizam – jučer, danas, sutra, Zagreb, 1. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 7764058] kategorija: SU

81. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Muslimanske ženske in zlata doba islamske civilizacije : znanost, medicina in politika : prispevek na “Knjiga, križ, polmesec – Islam in Zahod”, simpozij v spomin Alešu Debeljaku, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 9. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 1539334596] kategorija: SU

82. ŠKOF, Lenart. On democracy and democratic hope: Rortian meditations for the 21st century : prispevek na “Practicing intellectual resistance”, The Global Center for Advanced Studies, 3rd Annual International Conference, Maribor, July 1st-2nd 2017. [COBISS.SI-ID 1539499716] kategorija: SU

83. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Ženski glas v ekumenskem dialogu : prispevek na mednarodnem znanstvenem posvetu “Ekumenizem in medreligijski stiki na slovenskem = Ecumenism and Interfaith Encounters in Slovenia”, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper, 7. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 1540115140] kategorija: SU

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

84. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. The feminine (he)art of giving and the power of feminine divine as new ethics of peace and eco-justice : keynote presentation at 5th International Conference on “Ecological theology and environmental ethics” (ECOTHEE), October 23-27, 2017, Orthodox Academy of Crete, Greece. [COBISS.SI-ID 1539863748] kategorija: SU

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

85. Acta linguistica asiatica. Ditrich, Tamara (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije, 2011-. ISSN 2232-3317. http://revije.ff.uni-lj.si/ala. [COBISS.SI-ID 255902464] kategorija: SU

86. Analiza : časopis za kritično misel. Žalec, Bojan (član uredniškega sveta 1997-), Strahovnik, Vojko (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 1997-. ISSN 1408-2969. http://www.revije.si/analiza/. [COBISS.SI-ID 67716608] kategorija: SU

87. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia. Škof, Lenart (urednik 2008-, član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/p/annalesshs/. [COBISS.SI-ID 71952128] kategorija: 2G

88. Anthropological notebooks. Žalec, Bojan (član uredniškega odbora 2000-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo antropologov Slovenije: = Slovene Anthropological Society, 1995-. ISSN 1408-032X. u http://www.drustvo-antropologov.si/anthropological_notebooks1.html. [COBISS.SI-ID 62755072] kategorija: 2G

89. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. Žalec, Bojan (član uredniškega sveta 2002-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije: Slovensko filozofsko društvo, 1969-. ISSN 0587-5161. http://www.anthropos.si/2007_3_4.html, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=’keywords%3danthropos’&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 736516] kategorija: SU

90. Asian studies. Ditrich, Tamara (član uredniškega odbora 2013-). [Print ed.]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013-. ISSN 2232-5131. http://revije.ff.uni-lj.si/as. [COBISS.SI-ID 265206272] kategorija: 2G

91. Aut. Žalec, Bojan (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 1997-. ISSN 1408-1997. [COBISS.SI-ID 65707776] kategorija: SU

92. Dignitas : revija za človekove pravice. Strahovnik, Vojko (član uredniškega odbora 2012-). Ljubljana: Nova revija, 1999-. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 98923520] kategorija: SU

93. Philosophy in dialogue. Strahovnik, Vojko (urednik 2014-), Žalec, Bojan (član uredniškega odbora 2014-). Zürich; Berlin: Lit, 2014-. [COBISS.SI-ID 6568794] kategorija: SU

94. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. Škof, Lenart (član uredniškega odbora 2003-, glavni urednik 2006-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Nova revija, 1996-. ISSN 1318-8828. https://arhiv.zrs-kp.si/revije/single/journal-poligrafi-1412. [COBISS.SI-ID 59336192] kategorija: SU

95. DITRICH, Tamara (urednik), WILES, Royce (urednik), LOVEGROVE, Bill (urednik). Mindfulness and education : research and practice. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. XVI, 341 str., ilustr. ISBN 1-4438-1688-4. ISBN 978-1-4438-1688-5. [COBISS.SI-ID 63813986] kategorija: 2F

96. GIESEN, Klaus-Gerd (urednik), KERSTEN, Carool (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik). The poesis of peace : narratives, cultures, and philosophies. London [i. e.] Abingdon; New York (NY): Routledge, 2017. IX, 220 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-1-4724-7022-5. ISBN 1-4724-7022-2. [COBISS.SI-ID 1539241412] kategorija: 2F

97. ŽALEC, Bojan (urednik), LAMPRET, Urška (urednik). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 51 str. [COBISS.SI-ID 10690307] kategorija: SU

98. ŽALEC, Bojan (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-55-0. [COBISS.SI-ID 290144768] kategorija: 2F

99. MOTOH, Helena (urednik). Religions and dialogue, (Poligrafi, Letn. 22 (2017), št. 87-88). Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales, 2017. ISBN 978-961-6964-93-7. [COBISS.SI-ID 293164800] kategorija: SU

100. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology Ost-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. 186 str., tabele. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID 7538778] kategorija: 2F

101. FURLAN-ŠTANTE, Nadja (urednik), ZALTA, Anja (urednik), LAMBERGER KHATIB, Maja (urednik). Women against war system, (Philosophy in dialogue, vol. 4). Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. 173 str. ISBN 978-3-643-90918-3. ISBN 978-3-643-95918-8. [COBISS.SI-ID 1540118724] kategorija: 2F