PREDSTAVITEV

Projekt SCORE (akronim za Smart control of the climate resilience in European coastal cities) sodi v okvir programa Obzorje 2020 in si prizadeva oblikovati, razviti, spremljati in podpirati ukrepe prilagajanja evropskih obalnih območij na podnebne spremembe. S tem bi jih zaščitili pred številnimi tveganji (npr. tistimi, ki jih prinašajo morske poplave, suša in erozija) in povečali njihovo dolgoročno odpornost.

 

Piran ob sončnem zahodu. Vrtovi na terasah pod cerkvijo sv. Mihaela in pod piranskim obzidjem trenutno predstavljajo eno redkih zelenih “oaz” v zgodovinskem delu mesta (avtorica: Jasna Kumer, 2022).

Interdisciplinarna ekipa

ZRS Koper, Mediteranski inštitut za okoljske študije sodeluje v projektu v vlogi enega od 28 partnerjev. Partnerji SCORE sestavljajo mednarodno interdisciplinarno ekipo in zastopajo raziskovalne institucije, lokalne oblasti, ter mala in srednja podjetja. Pokrivajo širok spekter znanj, vključno z okoljsko znanostjo in politiko, podnebnim modeliranjem, občansko znanostjo, družboslovjem, upravljanjem podatkov, upravljanjem obalnih območij in inženiringom, varnostjo in tehnološkimi vidiki pametnega zaznavanja.

Živi laboratorij Piran

ZRS Koper tesno sodeluje z občino Piran, saj piransko staro mestno jedro predstavlja živi laboratorij (Coastal City Living Lab, CCLL), ki je le eden od desetih v Evropi. Glavni namen živega laboratorija je povezati deležnike z vseh sfer četverne vijačnice v platformo za izmenjavo mnenj in iskanje rešitev, ki jih potrebuje Piran za dosego podnebne odpornosti. V okviru živega laboratorija Piran bomo:

 • določili sonaravne rešitve (Ecosystem-based solutions, EBS), pilotne primere pa tudi implementirali;
 • pripravili strategijo za podnebno odpornost in s tem vzpostavili celostni okvir upravljanja mesta v času podnebne krize ob hkratnem zagotavljanju zelenih poslovnih priložnosti in finančne vzdržnosti;
 • določili smernice za obveščanje javnosti glede pomembnosti EBS ukrepov za dosego podnebne odpornosti;
 • določili smernice za razvoj sistema za zgodnje opozarjanje pred poplavami v Piranu in ga dopolnili s pametnimi senzorji.

Občanska znanost

SCORE se poslužuje občanske znanosti (Citizen Science) pri:

 • uporabi sistemov za zgodnje opozarjanje na naravne nesreče in
 • zbiranju podatkov o EBS v Piranu.

Obveščanje javnosti

V okviru projekta smo si za pomembno nalogo zadali obveščanje lokalne, regionalne in tudi nacionalne javnosti o nevarnostih, ki Piranu pretijo zaradi podnebne krize in možnih sonaravnih rešitvah. Uvajanje EBS v Piranu je odvisno samo od podpore javnosti. V ta namen:

 • redno objavljamo izsledke naših dognanj v obliki znanstvenih ali poljudnih prispevkov;
 • sodelujemo s šolarji v občini Piran pri ozaveščanju o EBS (z uporabo mobilnih tehnologij ali s pomočjo računalniške igrice Minecraft (vzor je živi laboratorij Dublin);

redno sodelujemo s predstavniki sedme sile.

Digitalni dvojček

“Digitalni dvojček” (Digital Twin) je virtualna kopija Pirana. Omogočal nam bo spremljanje različnih parametrov za učinkovit sistem zgodnjega opozarjanja pred poplavami, ter predstavljal enotno vstopno točko za vse informacije o Piranu povezane s podnebno odpornostjo.

Partnerske organizacije:

 • Atlantic Technological University, Institute of Technology Sligo, Irska – I.t.s. (vodilni partner)
 • Institute for Housing and Urban Development Studies B.v.
 • Universitá di Pisa
 • University College Cork – National University of Ireland, Cork
 • Universidad de Alicante
 • Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile – Lamma
 • Sligo County Council
 • Naider Analisis y Accion Socioeconomica Sl
 • Uniwersytet Gdanski
 • I. S.r.l.
 • Oarsoaldea S.a.
 • Municipio de Oeiras
 • University College Dublin, National University of Ireland, Dublin
 • Red S.p.a
 • Samsun Universitesi
 • Diputacion de Barcelona
 • Dun Laoghaire Rathdown County Council
 • Euronovia
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 • Serveis de Suport a la Gestio Sl
 • Tero Monoprosopi Ike
 • Technicka Univerzita v Kosiciach
 • Pro Ge Com S.r.l.
 • Erinn Innovation Limited
 • Associacao do Instituto Superior Tecnico Para a Investigacao e Desenvolvimento
 • Ajuntament de Vilanova I La Geltru
 • European Network of Living Labs Ivzw
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche

Trajanje projekta: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025

Nosilec projekta: Atlantic Technological University, Sligo, Irska

Vodja projekta: Dr Salem Gharbia

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Mediteranski inštitut za okoljske študije

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Cécil Meulenberg

26.09.2023 Nika Štravs

Projekt SCORE: Digitalizacija edinstvenega topografskega zemljevida Pirana iz leta 1889

V okviru mednarodnega projekta SCORE, ki ga izvajajo raziskovalci Mediteranskega

Read More 0
07.07.2023 Nika Štravs

Odkrivanje piranskih kamnitih biserov – zagon spletne aplikacije projekta SCORE

Piran je mesto z beneško tradicijo, ki je še v začetku 20. stoletja živel brez tekoče

Read More 0
01.06.2023 Nika Štravs

Serija dogodkov v okviru Evropskega zelenega tedna 2023

Mediteranski inštitut za okoljske študije vabi na serijo dogodkov v okviru Evropskega

Read More 0
18.05.2023 Nika Štravs

Študijski ogled kmetijskih teras pod cerkvijo Sv. Jurija v Piranu

Ekipa ZRS SCORE je bila s strani Sveta Krajevne skupnosti Piran povabljena na ogled

Read More 0
28.03.2023 Nika Štravs

Dijaki gimnazije Piran sodelovali pri terenskem zbiranju podatkov za projekt SCORE

Raziskovalci Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper so v zadnjem času

Read More 0
10.03.2023 Nika Štravs

Razprava z deležniki na temo podnebne odpornosti v Piranu

V sklopu projekta SCORE je bila kot del obalnega mestnega živega laboratorija Piran

Read More 0
22.03.2022 Nika Štravs

IZ RADIA SLOVENIJE: Splakovanje stranišča z dragoceno pitno vodo je nesmiselno

Ob svetovnem dnevu vode so v Torkovem kvizu, oddajo prvega programa Radia Slovenije,

Read More 0
21.10.2021 Nika Štravs

OMILITEV POSLEDIC PODNEBNE KRIZE: Kako zmanjšati uporabo pitne vode za splakovanje WC školjke?

Piran bo prihodnja štiri leta postal živi laboratorij iskanja trajnostnih rešitev za

Read More 0

OBČANSKA ZNANOST

Občanska znanost (angl. Citizen Science) je pomembna kategorija projekta SCORE.

Mreža občanske znanosti v Sloveniji (https://citizenscience.si/), ki povezuje organizacije, posameznike in slovenske projekte, ki se s tem področjem ukvarjajo, občansko znanost definira kot:

»koncept znanstvenoraziskovalnega dela, pri katerem so na različne načine, z različnih vidikov in v različnih oblikah v raziskave vključeni neprofesionalni raziskovalci. Le-ti so lahko šolajoči se dijaki in študenti, člani različnih društev, predstavniki posameznih družbenih skupin (npr. predstavniki skupine tretjega življenjskega obdobja ali predstavniki iz lokalne skupnosti, kjer se raziskave odvijajo), ljubiteljski raziskovalci in pa vsi ostali predstavniki zainteresirane javnosti, ki niso profesionalni raziskovalci. Občanski raziskovalci lahko delujejo v različnih fazah raziskave, kot npr. pri načrtovanju raziskave in pri formulaciji raziskovalnega problema, pri zbiranju in ustvarjanju raziskovalnih podatkov (pri tej aktivnosti občanski raziskovalci najpogosteje sodelujejo), pri analizi podatkov ter pri interpretaciji rezultatov.«

Sodelujte pri občanski znanosti projekta SCORE

Projekt SCORE vabi vse zainteresirane posameznike ali skupine, da v okviru občanske znanosti pomagajo pri lociranju treh pomembnih elementov v starem jedru Pirana, za katere menimo, da bodo v prihodnje odločilno pripomogli k podnebni odpornosti mesta. To so vodnjaki, vodoprepustni ulični tlak in zeleni elementi.

V ta namen smo v okviru SCORE razvili posebno aplikacijo. Uporabi aplikacijo in sodeluj v občanski znanosti projekta SCORE.

 

Ker občanska znanost deluje po načelih odprte znanosti, smo zavezani k temu, da omogočimo javni dostop do podatkov, ustvarjenih v projektu (razen osebnih podatkov, katere varujemo skladno z GDPR). Oglej si rezultate tukaj.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

V okviru projekta SCORE smo si za pomembno nalogo zadali obveščanje lokalne, regionalne in tudi nacionalne javnosti o nevarnostih, ki Piranu pretijo zaradi podnebne krize in možnih sonaravnih rešitvah. Uvajanje EBA (Ecosystem-based approaches) v Piranu je v veliki meri odvisno od podpore medijev in javnosti.

Znanstveni prispevki, kjer sodelujemo raziskovalci iz ZRS Koper:

 • Meulenberg C.J.W., Hawke S.M., Cavaion I., Kumer P., Lenarčič B. 2022. Under-standing interdisciplinarity through Adriatic maricultures and climate change adaptation. Visions for Sustainability, 18: 1-26. http://dx.doi.org/10.13135/2384-8677/6945
 • Kumer P., Meulenberg C.J.W., Hawke S. 2022. Piran Coastal City Living Lab (CCLL): Challenges and Opportunities. 1rst SCORE consortium meeting 28-30 June 2022, Atlantic Technological University, Sligo Ireland
 • Kumer P., Meulenberg, C.J.W., Kralj, E. 2022. Challenges for planning climate change resilience through the co-creation living lab approach in the Mediterranean coastal town of Piran. Revija za Geografijo/Journal for Geography, 17(2): 89-105.
 • Barańczuk, J., Zeleňáková, M., Abd-Elhamid, H. F., Barańczuk, K., Gharbia, S. S., Blišťan, P., Meulenberg, C. J. W., Kumer, P., Golus, W., Marowski, M. 2023. Prediction of actual from climatic precipitation with data collected from northern Poland: a statistical approach. Sensors, 23-3. https://doi.org/10.3390/s23031159

Izbrane medijske objave:

Delavnice s šolarji:

DIGITALNI DVOJČEK

The Digital Twin of Piran’s historic city center is currently being developed, but not yet available.

 

Stran je še v izdelavi. Hvala za razumevanje.

ŽIVI LABORATORIJ

Piransko staro mestno jedro predstavlja živi laboratorij (Coastal City Living Lab, CCLL), ki je le eden od desetih v Evropi. Glavni namen živega laboratorija je povezati deležnike z vseh sfer četverne vijačnice v platformo za izmenjavo mnenj in iskanje rešitev, ki jih potrebuje Piran za dosego podnebne odpornosti. V okviru živega laboratorija Piran bomo:

  • določili sonaravne rešitve (Ecosystem-based solutions, EBS), pilotne primere pa tudi implementirali;
  • v okviru strategije za podnebno odpornost vzpostavili celostni okvir upravljanja mesta v času podnebne krize ob hkratnem zagotavljanju zelenih poslovnih priložnosti in finančne vzdržnosti;
  • določili smernice za obveščanje javnosti glede pomembnosti EBS ukrepov za dosego podnebne odpornosti;
  • določili smernice za razvoj sistema za zgodnje opozarjanje pred poplavami v Piranu in ga dopolnili s pametnimi senzorji.

Deležniki živega laboratorija se praviloma sestajajo nekajkrat letno in sicer v manjših delovnih skupinah ali v obliki delavnic.

Delavnica živega laboratorija, Art Hotel Tartini, 4.-6. april 2022

 

Delavnica živega laboratorija, Občina Piran, 3. marec 2023

Območje živega laboratorija Piran:

 

 

Podnebne spremembe prinašajo dva tipa nevarnosti, katerima se posvečamo v živem laboratoriju:

Poletne suše, ki s podnebnimi spremembami postajajo vse daljše in vse hujše, vplivajo na pomanjkanje vode za pitje in druge potrebe.

 

Jesensko-zimske poplave, ki s podnebnimi spremembami postajajo vse pogostejše in intenzivnejše.

Deležniki “četverne vijačnice”, ki sodelujejo v živem laboratoriju Piran:
(Želiš sodelovati? Piši nam na score@zrs-kp.si)