dr. Uroš Marušič

višji znanstveni sodelavec
namestnik predstojnika
Phone: +386 5 663 77 36

https://orcid.org/0000-0002-7420-2137 https://orcid.org/0000-0002-7420-2137

Področja raziskovanja:

  • Znanost o športu / Kineziologija
  • Motorična kontrola
  • Kognitivni trening
  • Nevrokognicija

Biografija:

Uroš Marušič je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, smer Kibernetika v medicini (2011) in doktoriral na študijskem programu Aplikativna kineziologija, Univerze na Primorskem (2015). Pod mentorstvom prof. dr. Rada Pišota in so-mentorstvom doc. dr. Vojka Kavčiča se je kot mladi raziskovalec poglobil v področje nevroznanosti gibanja in v okviru svoje doktorske disertacije preučeval vpliv kognitivnega treninga med večdnevnim horizontalnim ležanjem starejših oseb na njihove kognitivne funkcije, kontrolo mobilnosti ter elektrokortikalno aktivnosti možganov.
Uroš Marušič je zaposlen na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper in je namestnik predstojnika Inštituta za kineziološke raziskave. Od leta 2013 je Uroš Marušič objavil preko 30 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov. Skupno število njegovih objav je preko 150 enot.
Uroš Marušič je prejemnik številnih nacionalnih in mednarodnih nagrad:
  • Young Investigator Award (mini-oral) na znanstvenem kongresu »European College of Sport Science«, Dunaj, Avstrija (2016);
  • »Glasnik znanosti« za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Univerze na Primorskem, Koper, Slovenija (2015);
  • Prvo mesto na tekmovanju mladih raziskovalcev 7. mednarodne konference o kineziologiji z naslovom »Fundamental and applied kinesiology – Steps forward«, Opatija, Hrvaška (2014);
  • Priznanje »Santorio Santorio« študijskega programa Aplikativna kineziologija za nadpovprečno študijsko uspešnost in znanstveno-raziskovalno uspešnost v študijskem letu 2012/2013 (2014);
  • Young Investigator Award (oral) na znanstvenem kongresu »European College of Sport Science«, Barcelona, Španija (2013).

Podrobneje o raziskovalni dejavnosti >