Vloga možganov pri fizični in mentalni utrujenosti

Evidenčna številka ARRS: N5-0246

Trajanje projekta: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025

Nosilec projekta: ZRS Koper, Inštitut za kineziološke raziskave

Utrujenost, izčrpanost – opisuje fizično in / ali mentalno stanje utrujenosti in pomanjkanja energije. Obstajajo številni vzroki za utrujenost, kot so zdravstvene razmere, življenjski slog ali vprašanja v zvezi z delovnim prostorom, pa tudi čustveni pomisleki in stres. Utrujenost, ki se pojavi med vadbo, je sestavljena iz kompleksne interakcije med perifernimi (mišičnimi) in osrednjimi (centralni živčni sistem) vidiki. Možgani imajo pomembno vlogo (nevrotransmisija) pri utrujenosti, ki jo povzroča vadba, hkrati pa manjka dokazov o tem, kakšna je ta vloga in kako bi to lahko mehanistično razložili. Tudi mentalna utrujenost sloni na možganskih procesih, a o njenih mehanizmih je malo znanega.

V tem projektu želimo ugotoviti kako (mehanistično) in kje (lokacija v možganih) najdemo izvor utrujenosti. V ta namen bomo manipulirali z možgansko nevrotransmisijo (serotonin, dopamin in noradrenalin) in z merjenjem možganske aktivnosti z elektroencefalografijo (EEG) ugotovili katere možganske regije igrajo pomembno vlogo pri nastopu fizične (WP1) in mentalne (WP2) utrujenosti. V zadnji fazi (WP3) bomo združili obe obliki utrujenosti, da bomo ugotovili katera kortikalna področja in nevrotransmiterji so potencialno vpleteni v negativne učinke mentalne utrujenosti na zaznavanje napora in vzdržljivosti. Pričujoči projekt nadaljuje s trenutnim znanjem, da bi še bolj razkril kompleksne osrednje sprožilce utrujenosti med mentalnimi in / ali fizičnimi napori.

 

Predviden potek projektnih aktivnosti

Vodja projekta

dr. Uroš Marušič, višji znanstveni sodelavec (ZRS Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, šifra raziskovalca 34516)

Partnerske ustanove in sodelavci projekta

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave

Dr. ArminParavlić (šifra raziskovalca 38248)

Dr. Damir Zubac (šifra raziskovalca 50436)

Dr. Meulenberg Cécil J.W. (šifra raziskovalca 31305)

Dr. Miloš Kalc (šifra raziskovalca 32494)

Objave