PREDSTAVITEV PROJEKTA

SOLJKE – Spodbujanje javno-zasebnega partnerstva z razvojem inovativnih proizvodov v oljkarstvu

Projekt sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« – podukrep 19.2 AGENCIJE RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Začetek izvajanja projekta: 9. 9. 2020
Trajanje projekta: 22 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Maja Podgornik

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

POVZETEK

Neugodne zemljiške razmere (majhna posestna struktura, razdrobljenost, terase, severna pridelovalna območja), slaba konkurenčnost malih pridelovalcev na velikih trgih, slaba starostna struktura ter nezmožnost prodaje viškov oljčnega olja so vse večji problemi Slovenskega oljkarstva. Oljkarstvo potrebuje nove pristope, ki bodo razširili ponudbo lokalnih proizvodov. Že leta 2008 je minister izdal Pravilnik o namiznih oljkah z zaščiteno označbo porekla, vendar vključevanje pridelovalcev oljk v evropske sheme kakovosti v praksi ni zaživelo. S cilji, da bi povezali lokalne proizvajalce oljk s plodovi morja, izboljšali trženje in promocijo lokalnih proizvodov, zagotovili večjo konkurenčnost, spodbudili razvoj, sistema certificiranja kakovostno ekološko pridelane hrane, ohranili naravne vrednote podeželja in povečali prepoznavnost destinacije bomo v okviru operacije vzpostavili javno zasebno partnerstvo ter skupaj razvili nove inovativne lokalne proizvode iz oljk, oljčnega olja, izbranih zelišč in soli. Javno zasebno partnerstvo bo omogočilo sistematično in inovativno revitalizacijo pridelave in predelave namiznih oljk in hkrati pridelovalce oljk spodbudilo k sistemu certificiranja in izgradnje blagovne znamke za kakovostno lokalno idelano hrano. S kakovostnimi gastronomskimi proizvodi iz oljk, oljčnega olja in zelišč Slovenske Istre in Piranske soli bomo razširili turistično ponudbo ter vzpostavili trajno povezavo med naravno-kulturno dediščino solin in tipičnimi lokalnimi pridelki Istrskega podeželja.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija (www.eu-skladi.si)

CILJI

Poglavitni cilji operacije so:

 • Vodene degustacije
 • Festival
 • Vzpostaviti model za celostno vodeno kmetijstvo (Priporočilo 1)
 • »Real time« priporočila za agrotehnične ukrepe in predelavo
 • Tečaj kakovosti in zaščitene označbe porekla namiznih oljk, oljčnega olja in soli (Strokovno predavanje o zaščiteni označbi porekla namiznih oljk in oljčnega olja)
 • Inovativni izdelki iz oljk
 • Kakovosten gastronomski proizvod iz oljk Slovenske Istre in Piranske soli
 • Tekmovanje namiznih oljk (predstavitev in rezultati 5. FESTIVALA NAMIZNIH OLJK, Koper, 26. november 2020)
 • Zgibanka o namiznih oljkah Slovenske Istre z označbo porekla
 • Spodbujanje javno-zasebnega partnerstva z razvojem invoativnih proizvodov v oljkarstvu

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija (www.eu-skladi.si)

8. 6. 2021 ob 9.30 – 1. vodena degustacija z ogledom Sečoveljskih solin

8. 6. 2021 ob 12.30 – 2. vodena degustacija z ogledom Sečoveljskih solin

6. 6. 2022 ob 16.00 – 3. vodena degustacija z ogledom Sečoveljskih solin

6. 6. 2022 ob 17.00 – 4. vodena degustacija z ogledom Sečoveljskih solin

Zaradi prilagajanja razmeram epidemije COVID-19, v letu 2020 ni bilo mogoče organizirati festivala namiznih oljk. Zato so bili rezultati tekmovanja namiznih oljk predstavljeni ob zaključku spletne okrogle mize in sicer v okviru praznovanja svetovnega dneva oljk, ki ga je Mednarodni svet za oljke razglasil 26. novembra.

Z željo, da bi kljub omejitvam širši javnosti predstavili rezultate projekta in podelili nagrade je bil dne 8. junija 2021 v Krajinskem parku Sečoveljske soline organiziran 5. Festival namiznih oljk, podeljene nagrade za leto 2020 v sklopu katerega je bila izvedena tudi razstava in vodene degustacije z vodenim ogledom Sečoveljskih solin.

V letu 2022 so razmere dopuščale neokrnjeno organizacijo Festivala namiznih oljk. Inštitut za oljkarstvo, ki deluje pod okriljem Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, je s podjetjem Soline d. o. o že šesto leto zapored, dne 6. 6. 2022 v Sečoveljskih solinah organiziral Festival namiznih oljk. Prvi del festivala je bil namenjen ocenjevanju namiznih oljk. V drugem delu festivala so potekale vodena degustacija izdelkov iz oljk, soli, zelišč in oljčnih namazov, voden ogled Sečoveljskih solin ter podelitev priznanj tistim, ki se lahko pohvalijo z najboljšimi namiznimi oljkam. Sledilo je kulinarično presenečenje z razstavo in pokušino namiznih oljk. Skupno je bilo ocenjenih 24 vzorcev namiznih oljk. Izvedene aktivnosti so bile medijsko tudi zelo odmevne.

V oljkarski sezoni 2020 in 2021 smo v 5  referenčnih oljčnikih (Liminjan, Strunjan, Beneša – Ankaran 1, Beneša – Ankaran 2, Sermin ) s prostovoljnim sodelovanjem 5 pridelovalcev vzpostavili pilotni model za celostno vodenje kmetijstva. Ob zaključku sezone 2020 in 2021 je bila izvedena analiza interakcij vseh zbranih in podatkov priprava priporočil o agrotehničnih ukrepih in tehnološki zrelosti priprava obvestil za javnost in objava le teh na različnih kanalih.  Skupno je bilo pripravljenih 5 priporočil:

Priporočila za tolmačenje analize vsebnosti organske snovi in skupnega dušika v tleh

 • Tečaj kakovosti in zaščitene označbe porekla namiznih oljk, oljčnega olja in soli

V okviru projekta sta bila organizirana dva 10-urna tečaja o kakovosti namiznih oljk, razvoju inovativnih izdelkov, zaščiteni označbi porekla ter o postopkih pridelave in predelave namiznih oljk. V okviru tečajev je bilo organizirano:

1. Strokovno predavanje o zaščiteni označbi porekla namiznih oljk in oljčnega olja (22. 3. 2021 izvedeno preko platforme ZOOM)

2. Tečaj je bil organiziran v letu 2021 v obdobju od 9. do 10. 9. 2021 v dvorani krajevne skupnosti Dekani in na terenu. Program je vseboval naslednja predavanja: tehnologija pridelave, standardi, kakovost in varnost, senzorično ocenjevanje, zaščitena označba porekla, Piranska sol ter ogled dobrih praks na terenu.

3. Tečaj je bil organiziran  v letu 2022 v obdobju od 12. 5. do 13. 5. 2022 na lokaciji Štorta (Baredi) in na terenu. Program je vseboval naslednja predavanja: tehnologija pridelave, standardi, kakovost in varnost, senzorično ocenjevanje, zaščitena označba porekla, Piranska sol ter ogled dobrih praks na terenu.

 • Inovativni izdelki iz oljk

V okviru projekta SOLJKE smo proučevali namizne oljke sort ‘Istrska belica’, ‘Ascolana’, ‘Štorta’ in ‘Picholine’. Sorte ‘Ascolana’ in ‘Istrska belica’ smo obrali 24. 9. 2021, sorte ‘Štorta’ in ‘Picholine’ pa 18. 10. 2021. Namizne oljke smo oprali pod tekočo vodo ter jih razgrenjevali in hkrati fermentirali v 8 odstotni slanici piranske soli. Po enem mesecu smo zaradi visoke vrednosti pH slanice dodali alkoholni kis in znižali pH do vrednosti 4. Celoten postopek predelave namiznih oljk je trajal 7 mesecev.

Pri razvoju inovativnih izdelkov smo uporabili sorte ‘Ascolana’ in ‘Štorta’, saj so bile najbolj primerne za nadaljnji potek poskusov – okus in tekstura. Sorta ‘Istrska belica’ je bila manj mesnata, sorta ‘Picholine’ pa še nekoliko preveč grenka. Iz sort ‘Ascolana’ in ‘Štorta’ smo z uporabo začimb in dišavnic skupno razvili 4 inovativne izdelke namiznih oljk. Pripravili smo naslednje inovativne izdelke:

 • namizne oljke ‘Ascolana’ v slanici s timijanom,
 • namizne oljke ‘Ascolana’ v slanici s koromačem,
 • namizne oljke ‘Štorta’ v slanici z origanom,
 • namizne oljke ‘Štorta’ v slanici z meto in limonino travo.

Namizne oljke smo pakirali v steklene kozarce prostornine 300 mL in dodali zračno sušen in sveži timijan ali sveže steblo koromača, narezano na manjše koščke, ali zračno sušen origano ali svežo narezano meto in limonino travo. Količine smo dodali po občutku, na nekaj plasti oljk smo dodali opisane začimbe in dišavnice ter vse skupaj prelili s svežo 6 odstotno slanico. Nato smo namizne oljke pasterizirali pri 90 °C 30 min.

Kakovosten gastronomski proizvod iz oljk Slovenske Istre in Piranske soli

V obdobju od 2005 do 2008 so potekale aktivnosti zbiranja podatkov, izvajanja poskusov in priprave Specifikacije namiznih oljk Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla. Specifikacija je bila leta 2008 objavljena na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), vendar do sedaj proizvodnja namiznih oljk ni zaživela, kljub temu, da je bila leta 2005 podana pobuda s strani pridelovalcev namiznih oljk piranskega društva Štorta/Mediteran. Posledično, namizne oljke niso niti registrirane v Evropski uniji. Specifikacija namiznih oljk Slovenske Istre je trenutno dosegljiva na MKGP, vendar ni več objavljena na spletni strani ministrstva. Certificiranje namiznih oljk z zaščiteno označbo porekla trenutno ni mogoče, za vzpostavitev proizvodnje in vzpostavitev postopkov certificiranja pa mora biti izkazan interes s strani skupine proizvajalcev.

V okviru projekta SOLJKE smo predelali namizne oljke sorte ‘Štorta’ na tradicionalni način, po Specifikaciji, z začetnim razgrenjevanjem v vodi 5 dni, vodo smo menjali vsak dan. Nato smo namizne oljke fermentirali v 3,5 odstotni slanici piranske soli 2 dni, nato v 4,2 odstotni slanici 5 dni ter v 6,2 odstotni slanici do zaključka postopka. Po enem mesecu smo zaradi visoke vrednosti pH slanice dodali alkoholni kis in znižali pH do vrednosti 4. Celoten postopek predelave namiznih oljk je trajal 7 mesecev. Namizne oljke smo pakirali v steklene kozarce za konzerviranje, dodali sveže pripravljeno 6 odstotno slanico in pasterizirali pri 90 °C 30 min.

 • Tekmovanje in ocenjevanje namiznih oljk

V okvir projekta sta bili izvedeni dve tekmovanji 2020 in 2022 za izbor namiznih oljk.

V letu 2020 je zbiranje vzorcev za ocenjevanje potekalo v času od 2. do 9. novembra 2020. Nato je bilo izvedeno ocenjevanje. Namizne oljke je ocenjevala 9 članska komisija pod vodstvom mednarodno izšolanega vodje panela. Senzorično ocenjevanje je potekalo v skladu z mednarodnimi smernicami za izvajanje senzoričnega ocenjevanja v času pandemije, izdane junija 2020 s strani Mednarodnega sveta za oljke. Vzorce je oddalo 11 pridelovalcev. Skupno je bilo oddanih 23 vzorcev namiznih oljk, 19 vzorcev je prejelo priznanje za kakovost.

V letu 2022 je zbiranje vzorcev za ocenjevanje potekalo v času od  1. do 15. maja 2022. Nato je bilo izvedeno ocenjevanje. Namizne oljke je ocenjevala 8 članska komisija pod vodstvom mednarodno izšolanega vodje panela. Senzorično ocenjevanje je potekalo v skladu z mednarodnimi smernicami. Skupno je bilo ocenjenih 24 vzorcev namiznih oljk

 • predstavitev in rezultati 5. FESTIVALA NAMIZNIH OLJK (Koper, 26. november 2020)
 • 6. Festival namiznih oljk (Krajinski park Sečoveljske soline, 6. 6. 2022)

V okviru operacije je bila v letu 2021 izdana brošura z naslovom  »OLJKA, SOL in ZAČIMBE …tradicionalno prisotni v Slovenski Istri že stoletja, tisočletja….«, v novejšem času nadgrajeni z označbo sheme Zaščitena označba porekla…, ki je dostopna tudi na spletni strani projekta.